Q: Hvem er Helligånden?

Fra Gotquestions.org/Dansk/index.html

Svar:  Der findes mange misforståelser af, hvem Helligånden er. Nogle tror, at Helligånden er en slags mystisk kraft. Andre tror, at Helligånden er den ikke-personlige kraft, som Gud stiller til rådighed, når man følger Jesus Kristus. Men hvad står der i bibelen om Helligåndens person? Bibelen fortæller os meget enkelt, at Helligånden er Gud. Den fortæller os også, at Helligånden er en guddommelig person, som har tanker, følelser og vilje.

Vi kan læse i mange skriftsteder, at Helligånden er Gud, f.eks. i Apostlenes Gerninger 5:3-4. I dette vers konfronterer Peter en mand der hedder Ananias, om hvorfor han har løjet for Helligånden, og siger, ”det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for.” Dette er en klar konstatering, at det at lyve for Helligånden, er at lyve for Gud.

Vi ved at Helligånden er Gud, fordi han har Guds personegenskaber. I Salme 139:7-8 hører vi om hans allestedsnærværelse, ”Hvor skulle jeg søge hen for din ånd? Hvor skulle jeg søge hen for dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du dér, lægger jeg mig i dødsriget, er du dér.” Og i 2. Korinther 2:10-11 ser vi, at Helligånden også er alvidende. ”Det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtaget menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds Ånd, hvad der bor i Gud”.

Vi kan med sikkerhed vide at Helligånden er en person, fordi han har et sind, følelser og en vilje. Helligånden tænker og ved (1. Korinther 2:10). Han kan blive bedrøvet (Efeserne 4:30). Han går i forbøn for os (Romerne 8:26-27). Han træffer beslutninger ifølge sin vilje (1. Korinther 12:7-11). Helligånden er Gud, den tredje person i treenigheden, og som Gud fungerer Hellligånden som den Trøster og Hjælper, som Jesus gav løfte om (Johannes 14:16, 26, 15:26).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer." Joh 14:26.

"Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer.  Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer." Joh 16:13-14.