Pave Francis hilser sine "Muslimske brødre."

Fra News that matters
12. august 2013.

Pave Francis har opfordret Kristne og Muslimer til at arbejde sammen for at fremme gensidig respekt, særlig ved at uddanne en ny generation af troende.

Han hilste Muslimer over hele verden under sin søndags-velsignelse af pilgrimme, der var samlede på Peterspladsen i Rom. Han sagde, at "vore brødre", Muslimerne, netop har afsluttet deres hellige måned, Ramadanen, der er viet til faste, bøn og almisser.

Paven talte fra sit vindue med udsigt over pladsen.

Source: BBC

Kommentar:
Én Verdensreligion er på vej, og Paven er leder af flokken.

Vatikanet har i lang tid omfavnet Koranen "som hellig", og "allah" som en gud af kærlighed og enhed - en "gud" for alle. Denne "gud" vil samle alle, der tilbeder en falsk Messias - en kopi af Bibelens Jesus.

Roms "jesus" kan tolerere og acceptere den version af "jesus", der blive lært i Mekka.

Paven kalder Muslimerne for "brødre". Han føler, at Katolikker og Muslimer tilbeder den samme "gud". Og det gør de virkelig. Men denne "gud" er ikke Bibelens Gud.

Paven opfordrer Muslimerne til at "uddanne en ny generation af troende.” Da skal Evangeliet for vist ikke længere blive prædiket.

Ikke længere skal alle lære, at alle mennesker er fortabte og kun kan reddes og frelses ved Jesu blod.

Ikke længere skal nogen forkynde, at Messias er det eneste sonoffer for synd, og den eneste vej til Himlen.

Ikke længere skal nogen sige, at Gud har en Søn, der er lig Ham selv, og at Han døde på korset på Golgatahøjen i Jerusalem og genopstod fra graven.

Ikke længere må nogen sige, at uden HERREN, Jesus, Messias og Gud, skal hvert menneske tilbringe evigheden i helvede.

Ikke længere må nogen sige, at Koranen ikke er en åbenbaring fra Gud, men er inspireret af dæmoner.

Ikke længere må nogen sige, at Muhammed er en falsk profet.

Hvis du ikke forstår, at Paven er en Antikrist, forstår du dybest set ikke meget om det ondes natur, heller ikke det, der bliver gjort i "Jesu navn".

Matt 7: 21-23:
”Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!”
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme." Matt 24:13-14.