Juletræet stammer fra Babylon.

Fra Facebook.
Av Lars-Toralf Utnes Storstrand.
1. december 2013.

Så du tror ikke at juletreet har sine røtter i Babylon?

I Norge har de aller fleste kristne juletre i sine hus/stuer under julefeiringen. De fleste lukker øynene for det faktum at dette har sine historiske røtter i babylonsk praksis, og hevder at skikken stammer fra Tyskland i Middelalderen.

Men før du begynner bør du ta med deg at hvis du ikke leser dette med et åpent hjerte, da kommer du lenge før du er ferdig med teksten å fremstille alle slags unnskyldninger og rasjonaliseringer for å forsøke å motbevise det jeg skriver her. Det kalles å forsøke å rettferdiggjøre egne holdninger og handlinger. Men den som har Den Hellige Ånd vil alltid søke etter Sannheten (bestemt form, entall).

Husk også hva Jeshua sier til sadukeerne (det betyr: «de hellige»):

«Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt.»

Det fins mer enn nok å hente om babylonsk fruktbarhetsreligion på internett. Naturligvis er ikke alt til å stole på, men det råder ingen tvil om at på samme måte som «rogn» fra fisk, egg, kaniner (påskeharen) var symboler på fruktbarhet - var både de eviggrønne trærne og selv konglene tilsvarende symboler.

Det neste du bør se nærmere på er profetene Jesaja og Jeremia. Det er viktig å forstå at Jesaja og Jeremia var nesten samtidige. De levde med godt og vel hundre års mellomrom. De advarte sine landsmenn om den kommende dommen, som historien forteller oss kom til å ende med fangenskap. Og det fangenskapet var det Babylon som stod for.

Jeremias 10:1-5* er en direkte henvisning til den babylonske hedenske praksisen med å dekorere trær som har blitt kuttet ned og satt opp som symbol på fruktbarhet. Dette kan enhver troverdig religionshistoriker bekrefte.

I Jesaja 14:7-8 leser vi hvordan de eviggrønne trærne jubler i glede over at avgudsdyrkelsen er over:

«Hele jorden hviler i ro, folk bryter ut i jubel. Selv sypressene og sedrene på Libanon jubler for din skyld: «Etter at du falt, kommer ingen opp og feller oss.»

«Ingen kommer lenger og feller oss». Det trengs ikke overveldende deduktiv evne for å forstå at det som skjer her er at eviggrønne trær blir felt for å brukes i hedenske ritualer. Selv jeg, som er utdannet under Arbeiderpartiets enhetsskolesystem forstår det.

På Jesaja og Jeremias tid hadde Babylon allerede stor innflytelse over folk. Bibelen sier om og om igjen at deres fangenskap var et resultat av Israels ulydighet og deres tilbedelse av avguder laget av tre/stein og for ikke å holde sabbatsårene.

Det er med andre ord rikelig med bibelske bevis og tonnevis av historiske bevis for at grantrær ble kuttet og brukt i ritualer som gjelder fruktbarhet i Babylon.

De kalles ikke «eviggrønne» uten grunn, disse trærne. Hvis du ønsket å lage et symbol på fruktbarhet i en tid da alt annet vokser rundt deg er død eller døende, var gran, furu, sypress, einer og sedertrær meget gode alternativer.

Det er egentlig ikke så vanskelig å sette seg inn i den muligheten. Men i motsetning til Jehovas vitner, som faktisk har sett denne ene sannheten, er både de og andre opptatt av å feire de hedenske festene - i stedet for å holde de høytidene Bibelen sier at vi skal feire for å hylle Skaperen og Frelseren.

Ingen steder i NT ser vi noen bevis for at julefeiring eller «påske» er pålagt. Bibelen henviser i stedet til Pesach, Shavuot, Succot, Shabbat. Se 3 Mos 23.

Og skulle du ville feire Jeshuas fødsel er garantert Løvhyttefesten et mye bedre alternativ. Selv de fleste bibelforskere idag er enige om at Jeshua ble født i september - sånn cirka. Riktignok har de laget seg noen argumenter som ikke holder vann, men de har nok mer rett i september enn de aner.

Og vil du feire Jeshuas død og oppstandelse, hvorfor ikke da feire Pesach? Jeshua sa jo: «Gjør dette til minne om meg», i stedet for å feire den hedenske vårfesten til ære for Ishtar/Astarte/Ashtarot (som har gitt det engelske navnet Easter.

Det er på tide å vende tilbake til Skriften. Les boken fra første vers i 1 Mos til siste vers i Åpenbaringen og begynn på nytt.

Ta til slutt med deg 3 Mos 18:30:
"Så hold dere da til det jeg har bestemt, og følg ikke noen av de avskyelige forskriftene som de har fulgt før dere! Gjør dere ikke urene ved dem! Jeg er Herren deres Gud."

Mark 7:7-8:
«Forgjeves dyrker de meg, for det de lærer, er menneskebud. Dere har forlatt Guds bud, men holder fast på menneskers overleveringer.»
-------------------------------------------------------------------------------------------
*"Hør det ord, som Herren taler til jer, Israels hus: Dette siger Herren: Lær ikke af folkene, frygt ikke himmeltegnene; dem frygter folkene, men folkenes skikke er tomme! De fælder et træ i skoven, håndværkeren bearbejder det med øksen, han smykker det med sølv og guld, han fæstner det med søm og hammer, så det ikke vakler. Gudebillederne er som fugleskræmsler i en melonmark, de kan ikke tale, de skal bæres, de kan ikke gå. Frygt ikke for dem, de kan ikke gøre ondt, men de kan heller ikke gøre godt." Jer 101-5.