Øget forfølgelse af Jøder og Kristne.

Fra Endtimebibleprophecy/
25. maj 2014.
Af Gordon King.

Jo nærmere, vi kommer på Jesu Kristi genkomst, des mere ugudelig bliver Verden. Ondskaben vil dominere landskabet. Hadet og volden mod Guds folk vil øges i intensitet både mod Kristne og Jøder.

De seneste hændelser mod Jøderne rundt om i Verden er en indikator for, hvad der skal komme. Mens det meste af Verden proklamerer "fred", "sikkerhed" og "tolerance" med munden, siger deres gerninger det modsatte.

Gud har fortalt os, hvordan vi skal behandle det Jødiske folk.

Første Mosebog 12:3:
"Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes."

Og sådan skal det være. De, der velsigner Israel, skal blive velsignet, og de, der forbander Israel, skal blive forbandet. Gælder dette så også for nationerne? Ja, jeg tror det.

Amerika har stået sammen med Israel siden før deres genfødsel som nation, så Amerika er sikkert blevet velsignet. Men i de seneste år har Amerika vendt det blinde øje til nationen Israel. Skal Amerika også høste den forbandelse, som Gud har lovet? Ja, jeg tror det.

Ikke kun USA, men alle de nationer, der ikke velsigner, men i stedet forbander Israel. Alle nationer, og alle mennesker. Alle.

USA har været under Herrens beskyttelse. Men jeg tror, at sløret er blevet løftet. Vi er som nation ikke længere under Den Almægtiges beskyttelse!

I de seneste år er Amerika blevet ramt af katastrofe efter katastrofe, både store og små. Fra orkaner, oversvømmelser, tornadoer og uvejr, til tørke, brande og jordskred. Arbejdsløshed, økonomisk sammenbrud og en masse tvangsauktioner. Eksplosioner, kollapsede broer, sælsomme ulykker, sammenbrud af fly og busser, bilulykker, togulykker. Forøgede tilfælde af mord, masseskyderier, forældre, der dræber deres børn, børn, der dræber deres forældre. Hvor meget af dette er terrorhandlinger? Vi kan ikke vide det.

Ikke alene har vor regering skubbet Israel til side som sin forbundsfælle, men de har også skubbet Gud til side. Og dermed skal vi også se en stigning i synd og katastrofer. I de seneste år har vi set en infiltrering af Islam i vore skoler og i vor regering, øget accept af homoseksuelle ægteskaber, offentlig seksualitet, større opfyldelse af behov i stedet for retfærdighed. Synden både i Amerika og i resten af Verden er stigende. Og hadet og intolerancen overfor både Kristne og Jøder stiger også.

Guds folk betegnes som onde, intolerante og en trussel mod samfundet. Islam ses af det meste af Verden som en fredelig religion, selv om det er den Islamiske religion, som forårsager så megen had, vold, ondskab og mord i Verden. Den religion, som fremmer had, drab og hellig krig. Den religion, der dikterer mord på Jøder og Kristne. Men i Verdens øjne er det den religion, der ses på som forfulgt! Utroligt, men sandt.

Hvis dette ikke var tilfældet, ville Verden fordømme den Islamiske tros afskyelige handlinger. Den burde være imod en sådan ondskab, og kæmpe for at stoppe den. Men det sker ikke. Den Islamiske tro vokser. Den breder sig som en løbeild, og sammen med den en voksende Antisemitisme. Hvis du mener, at Hitler var slem, har du ingenting set endnu!

De fleste Muslimer er ikke terrorister, i det mindste ikke endnu. Men hvis de er trofaste imod deres religion, vil de blive det. Derfor må vi alle bede for Muslimer rundt om i Verden. Bede om, at de må få Sandheden at se. Se lyset og erkende, at Jesus Kristus er den eneste sande Gud. Bede om deres frelse.

Da Verden vender ryggen til Gud, er det kun et spørgsmål om tid, før Hans dom kommer. Før Han udøser sin vrede over en ukærlig, ufleksibel, ond og ugudelig Verden. Vor tid er kort, vort liv er kun et øjeblik, et nik eller et glimt på denne planet. Det, der virkelig betyder noget, er ikke hvor længe, vi lever her på Jorden, men hvor vi skal leve, når vi dør.

Vi skal leve for evigt. En evighed i Himlen eller i Helvede. Valget er vort. Vælg det rigtige. Det vil afgøre din evige skæbne! Vi får alle en liden stund, et lille span af tid til at træffe en beslutning. Vi ved ikke, hvor længe Herren har givet os. Men det er bestemt af Gud. Vælg med omtanke. Vi ved ikke, hvornår vor tid på Jorden er til ende.

Blessings.