”Chrislam” - en ånd af Antikrist.

Fra Christianpost.com/bibleprophecy/
20. juli 2011.
Af David Dollins.


Jeg vil tage fat på det, der er begyndt at dukke op i Kirken, og fortælle hvorfor, det blankt skal afvises. Det bliver stadig mere 'på mode' at acceptere Islam i Kirken.

Tænk blot på en artikel fra World Net Daily den 24. juli 2011. "Dusinvis af kirker, fra Park Hill Congregational i Denver, Hillview United Methodist i Boise i Idaho, First United Lutheran i San Francisco til St. Elizabeths Episcopal Church i Honolulu, planlægger at sende "et budskab ’både herhjemme og til den Arabiske og Muslimske verden om vores respekt for Islam’, hvor vi giver os tid til at læse Koranen under gudstjenesten denne søndag."

Dette har fået stemplet:”Chrislam” - nogle kristnes forsøg på at finde fælles fodslag med Islam. En sagde, at det var forkert. En anden kaldte det farligt. Gud bruger stærkere ord end det. Skriften selv erklærer, at "Chrislam" - en blanding af Kristendom og Islam - er en ånd fra Antikrist!

Antikrist’s ånd var allerede udbredt på apostlen Johannes’ tid. I virkeligheden var han den, der havde mest at sige om denne dæmoniske indflydelse. I 1 Joh 2:18 siger han: "Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister; deraf ved vi, at det er den sidste time.". I 1 Joh 4:3 sagde han: "...men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er ANTIKRISTS ÅND, som I har hørt skal komme, OG DEN ER ALLEREDE NU I VERDEN.

Ordet 'Antikrist' betyder ganske enkelt 'imod Kristus' eller 'modstander af Kristus’. "Alt, hvad der bliver indført i Kirken, som vil undergrave det fuldbragte værk på korset, dvs.det, der distraherer, fordærver eller bringer folk bort fra hvem, Jesus Kristus er, og hvad Han har gjort på korset, er af Antikrists ånd. Jeg mindes ordene hos apostlen Paulus:

"Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme." (1 Tim 4:1). Accepten af Islamisk praksis i kirken giver rum for forførende ånder og underviser i dæmoners lærdomme.

Det, jeg vil vise jer, er de egenskaber, som apostlen Johannes selv brugte for at beskrive Antikrists ånd:

  1. 1) Antikrists ånd benægter, at Jesus er Kristus. I 1 Joh 2:22 står der: "Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er den, der fornægter Faderen og Sønnen.
  2. Ordet 'Kristus' betyder på oprindeligt Græsk 'Den Salvede ". Med andre ord er det en erklæring om Jesus som Messias. Islam afviser, at Jesus er den eneste sande Messias. De mener, han var en profet og måske en slags Messias, men ikke den Salvede. Hvis det ikke er nok, så går Johannes videre ved at kalde dem løgnere.

  1. 2) Antikrists ånd benægter, at Jesus er Guds Søn. I 1 Joh 2:22 fortsætter apostlen med: "Antikrist er den, der fornægter Faderen og Sønnen. Islam afviser, at Jesus bekræftede, at Han var Guds Søn. Desuden sagde en velkendt Bibel-lærer, at Muslimerne mener, at Mahdi er fremtidens leder, og at Jesus vil vende tilbage og følge Mahdi til Jerusalem, hvor Han (Jesus) vil benægte, at Han er Guds Søn. I samme vers siger Johannes, at de, der afviser Hans Sønneforhold, er løgnere.

  1. 3) Antikrists ånd bekender ikke, at Jesus Kristus er kommet i kødet. I 1 Joh 4:3 bekender apostlen igen:"...men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er Antikrists ånd…" Fangede du det? Enhver ånd, der afviser Gud som kommen i kødet, er "ikke af Gud". Hvis den ikke kommer fra Gud, så er den ifølge apostlen Paulus - som nævnt tidligere - djævelens lære. Islam afviser, at Gud kom til denne verden i kødet. Den fortæller os også, at den Kristne Gud, som er Jesus Kristus, ikke er den samme som den Muslimske gud, Allah. Det beviser, at Allah er en falsk gud.

Endelig er det følgende nogle af de sidste ord, apostlen Peter skrev, før han - ifølge traditionen - blev korsfæstet med hovedet nedad.´"Der var dog også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmugle ødelæggende vranglærdomme og tilmed fornægte den Herre, som købte dem. De nedkalder en brat tilintetgørelse over sig selv." (2 Peter 2:1). Kirkelederne er blinde vægtere, når de bringer Islam og læsning af Koranen ind i Kirken og dermed fornægter Herren selv. Dermed benægter de den, Han er, og hvad Han har gjort på Golgatas kors for 2000 år siden, da Han gav sit liv for verdens synder! Ydermere er det en åben accept af Antikrists ånd, som – sagde Johannes – i sidste ende vil bringe hurtig ødelæggelse, og ulykkeligvis fordømmelse af sjælen.

Hvad skal kirken gøre nu? Vi må tilbage til at forkynde, at Jesus Kristus er den eneste vej til frelse uden frygt for gengældelse. Vi skal forsvare og prædike Jesu Guddom, at Han er den eneste sande Gud, og der er ingen anden. Så skal vi også frimodigt forkynde De hellige Skrifter - ikke Koranen - som det inspirerede og ufejlbarlig Guds Ord.

Alle bør være frie til at praktisere deres religion på den måde, de vælger. Men for os drejer det sig om at forsvare Sandheden om, hvem Jesus Kristus er, og hvad Han har gjort for os på korset, samt bevare Kirkens renhed – fri for infiltration fra falske doktriner. De tidlige kirkefædre (f.eks St. Polykarp, St. Irenæus) forsvarede Sandheden mod kætteriet. Hvorfor gør vi ikke det samme?