Otte forskellige tilgange til det Jødiske folk.

Fra Ivarfjeld.wordpress.com/
2. maj 2012.

Find ud af, hvem du er i Messias i forhold til Israel og det Jødiske folk.

Hvordan taler du, når du står over for en Jøde? Hvad gør du, når du besøger staten Israel. Her er en liste over otte forskellige tilgange til det Jødiske folk.

Dæmonisering
Hvis du føler, at det Jødiske folk er værre end andre, dæmoniserer du dem. Det var, hvad Haman gjorde imod dronning Esters folk. Det var, hvad Nazisterne gjorde. Det er, hvad Islam gør i dag. Dette er den typiske sygdom, der kommer fra anti-Semitisme.

Esther 3:5-6:
”Da Haman hørte, at Mordokaj ikke ville kaste sig på knæ for ham, blev han fyldt af vrede. Men han ville ikke nøjes med at lægge hånd på Mordokaj alene; de havde fortalt ham, hvilket folk Mordokaj tilhørte, og derfor ville Haman udrydde alle jøder, Mordokajs folk, i hele Ahasverus' kongerige.”

Delegitimering
Her kan nævnes oprørerne i Sinai Ørken. De troede ikke på Det forjættede Land. Heller ikke i dag tror anti-Zionistiske Jøder på Det forjættede Land. De er parate til at overgive deres land for fred.

Hvorfor er vi her i det hele taget, er en almindelig melodi i denne lejr.

Pavedømmet og FN er de stærkeste støtter af dem, der ønsker at gøre Israel til så lille en nation, at det ikke er muligt at forsvare den militært. Folk, der tror på erstatningsteologien ender i denne lejr. Størrelsen af ​​Israel er uden betydning, ikke vigtig. Bare en af ​​mange nationer, store eller små.

Boykot
Her kan nævnes Islam og Socialisterne. I den Arabiske verden kan Jøderne ikke engang få en landings-tilladelse. Det er umuligt for Jøder at få et visum. I den Vestlige civilisation bliver Israelske produkter fjernet fra supermarkeder, ligesom Nazisterne fjernede Jødiske bøger fra deres butikker, og brændte dem i gaderne i Berlin.

Tilsidesættelse
At tilsidesætte Israel, er det samme som ikke at holde de løfter, man har givet Israel. Her kan nævnes "Osloaftalen". Mens Israel har holdt aftalen ned til mindste bogstav, er Arabernes vej til "fred" at behandle aftalen som luft. USA og EU ser gennem fingrene med, at Araberne lyver og snyder, men gør et ramaskrig, hvis Israel svarer igen med restriktioner, når skriftlige aftaler ikke bliver overholdt.

Tavshed
Det er Bileams vej. Hvis han ikke var interesseret i at skade Israel, sagde kongen til ham, at han slet ikke skulle have noget med dem at gøre. Overse dem. Bare lev et liv, som om Israel ikke eksisterer. De fleste "kirker" på Jorden er som Balak.

4 Mos: 23:25:
”Balak sagde til Bileam: »Når du nu ikke forbander det, så lad i det mindste være med at velsigne det!«

Støtte
Dette er det mest misbrugte ord i forhold til vort forhold til staten Israel. Enhver Verdensleder hævder, at han støtter Israel - selv Barack Hussein Obama. Pentagon leverer militært udstyr til Israel. Børn af Anti-Krist vil støtte Israel med en falsk "fredsaftale". Folk, der køber et produkt i Israel, føler sig velsignet. De kan være Katolikker, Muslimer, Mormoner eller hvad som helst.

Idealisering
Det er de mennesker, der mener, at staten Israel er den eneste udvalgte og gyldige repræsentant for Guds rige på Jorden. For at blive "Hellig" må du holde op med at kritisere Israel, og rejse til løvhyttefesten mindst hvert andet år. De, der prædiker evangeliet for Jøder, bliver set på som en plage. Denne lejr vil irettesætte mænd som Messias’ apostle, da vi ikke skal "fornærme Jøderne" med evangeliet, men blot "elsker dem".

Velsignelse
At velsigne Israel sker både ved at støtte dem og ved at række dem evangeliet. Fortæl dem om Jesu blod, der kan frelse hver eneste Jøde. Fortæl dem om evig adskillelse i Helvedes ild for alle, der afviser Messias. Ethvert andet forhold til Israel vil falde ind under en af ​​de andre kategorier. De eneste sande tilhængere af Israel, som velsigner dem, er Messianske Jøder og Evangeliske Kristne, der kalder Israel til at omvende sig eller gå fortabt.

Sande profeter skjuler ikke sandheden – end ikke for Kongen af ​​Jerusalem:

2 Sam 12:7-10:
"Da sagde Natan til David: »Du er manden! Dette siger Herren, Israels Gud: Jeg salvede dig til konge over Israel, og jeg reddede dig fra Saul. Jeg gav dig din herres hus og lagde din herres hustruer i din favn, og jeg gav dig Israels hus og Judas hus. Og skulle det ikke være nok, havde jeg gerne givet dig langt mere. Hvorfor har du vist foragt for Herrens ord og gjort, hvad der er ondt i hans øjne? Hittitten Urias har du slået ihjel. Hans kone har du giftet dig med, og ham selv har du hugget ned med ammonitternes sværd. Fra nu af skal sværdet aldrig vige fra dit hus, for du har vist foragt for mig og giftet dig med hittitten Urias' kone."

Er du som Nathan og Paulus?

Rom 1:16:
”For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker.”