Hold ud indtil enden!

Fra Omegaletter.com/
12. juli 2010.
Af Jack Kinsella.


”For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster, og som hånligt siger: »Hvad bliver der af løftet om hans komme? Siden vore fædre døde, er alting jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse.«

I de forgangne 2.ooo år havde spotterne et pointe. Med hensyn til Bibelens profetier og Kristi genkomst forblev tingene stort set de samme fra afslutningen af den Apostolske æra og ca. indtil begyndelsen af det 20. århundrede.

Da disciplene spurgte Jesus: "Hvad er tegnet på dit komme og verdens ende?", begyndte Han med en advarsel mod bedrag:

"Jesus sagde til dem: »Se til, at ingen fører jer vild! For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild." (Matt 24:4-5)

Det var det første tegn, og i seksten hundrede år var dette det eneste tegn, profeterne havde at arbejde med - en række Paver, der hævdede at være de fysiske repræsentanter for Kristus på jorden.

Og alle ting fortsatte som de var ned gennem århundrederne, indtil vi kom til det 20. århundrede.

"I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden. (Matt 24:6)

Den Store Krig (1914-1918) blev - indtil den blev overgået af sin efterfølger - kaldt "Krigen, som ville gøre en ende på alle krige". Det var første Verdenskrig, som stillede de Vestlige allierede op mod de Østrig-Ungarske og Osmanniske riger.

Jesus bemærkede, at "alle disse ting skal ske, men det er endnu ikke enden." Hvad betyder det?

I 1917 godkendte den Britiske regering Balfour-erklæringen, som bl.a. sagde:

"Hans Majestæts regering ser med velvilje på etableringen af et nationalt hjem for det Jødiske folk i Palæstina, og vil gøre sit bedste for at lette gennemførelsen af denne målsætning, idet det helt klart forstås, at ikke noget skal gøres, som kan skade de civile og religiøse rettigheder for de eksisterende ikke-Jødiske samfund i Palæstina, eller de rettigheder og den politiske status, der nydes af Jøder i noget andet land."

En måned senere erobrede Lord Allenby byen (Jerusalem?) fra de forsvarende Tyrkere efter en intens kamp, hvor Allenby’s styrker pådrog sig 18.000 tilskadekomne, mens Tyrkerne tabte mere end 25.000 mand.

Men det krævede begivenhederne i anden Verdenskrig og dens eftervirkninger, før den profeterede genoprettelse af Israel som et Jødisk hjemland blev realiseret i maj 1948.

"Men det er endnu ikke enden."

"For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på veerne."  (Matt 24:7-8)

En måned efter, at Israel havde erklæret sig som en stat, indførte Sovjetunionen en blokade mod Vestberlin. De Vestlige allierede reagerede på blokaden med Berlin-luftbroen, som skulle bringe forsyninger hen over blokaden direkte ind i Vestberlin.

Den første overflyvning fandt sted den 24. juni 1948, en begivenhed, som historikere regner som starten på den Kolde Krig. Konflikten varede et halvt århundrede, uden at nogen af siderne nogensinde direkte affyrede et skud mod den anden - det ultimative rygte om krig.

Den Kolde Krig blev udkæmpet over hele Verden i små interne etniske konflikter som dem i Afrika, Korea og Vietnam. ("Nation mod Nation" = ethnos mod ethnos). Den Kolde Krig sluttede med sammenbruddet af Sovjetunionen efter den første Golfkrig.

Den første Golfkrig udkæmpedes af en koalition af riger, der i sidste ende blomstrede op i det, der - set fra al-Qaeda’s side – blev en krig mellem civilisationerne.

"Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn." (Matt 24:9)

Det 21. århundrede har hidtil været vidne til et uset antal angreb på alt Kristent og Jødisk - de Kristne for at følge Kristus og Jøderne for at afvise Ham. Samtidig tør ingen at fornærme Islam.

"Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden." (Matt 24:10)

Tænk på den knibe, ”Comedy Central” var i for et par måneder siden. Der var en umådelig stor protest fra både de Kristne og de Jødiske samfund mod deres foreslåede tegneserie "JC", der hånede både Gud og Jesus. Jo højere protesterne var, des bedre syntes Comedy Central.

På næsten samme tidspunkt kørte Comedy Central i "South Park" en tegneserie, der bød på Mohammed. Netværket censurerede det kraftigt, og måtte endog rømme deres kontorer som reaktion på dødstrusler.

"Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses." (Matt 24:11-13)

Angrebet på Evangeliet behøver ingen kommentar. Det er værd at nævne, at den mest indbringende forretningsmodel på internettet er porno-forretningen. Hver anden dag ser det ud til, at der er en ny rapport om en familie med mord/selvmord.

"Hold ud indtil enden" refererer i denne sammenhæng til at forblive tro mod Evangeliet - en stadig vanskeligere holdning i det fagre nye 21. århundrede.

"Og dette Evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. (Matt 24:14)

Kan du se udviklingen? Det er en historisk skitse, der begynder med Balfour-erklæringen og slutter med Evangeliet om Gudsriget, der bliver prædiket i hele verden som et vidnesbyrd for alle folkeslag - en umulighed før Internet-alderen og næsten uundgåeligt siden.

Alle steder, hvor der findes internet, er Evangeliet der også. Og der er få steder tilbage på jorden, der ikke er forbundet til World Wide Web. Men når Evangeliet er blevet prædiket over hele verden for alle nationer, så kommer "enden."

(Et afsnit, der giver udtryk for et Pre-Trib syn, er udeladt)

»Se, Herren kommer omgivet af sine titusinder af hellige for at holde dom over alle og straffe enhver sjæl for alle de ugudelige gerninger, de har begået, og for alle de hårde ord, disse ugudelige syndere har talt imod ham.«

"Det er dem, som mukker og klager over deres skæbne, alt imens de følger deres egne lyster, og de taler brovtende ord, når de smigrer folk for egen fordels skyld. Men I, mine kære, skal genkalde jer de ord, som tidligere er sagt af vor Herre Jesu Kristi apostle, som sagde til jer: »I den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne ugudelige lyster.«

"Det er dem, der skaber splittelse; de er kun sjælelige, de mangler Ånden. Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv." (Judas 14-21)

"Trøst derfor hinanden med disse ord.” (1 Thess 4:18)