Vejen til frafald.

Fra Proclaimingthegospel.org/
20. februar 2013.
Af Mike Gendron.

Kirker og organisationer, der engang værnede om apostlenes tro, er havnet i frafald. Kirkens historie afslører 4 af de vigtigste skridt, der fører til frafald.

Første trin i frafaldet
Guds ord bliver afvist som øverste myndighed for tro og praksis. Menneskelige traditioner og bevægelser skaber forvirring og en splittet loyalit. Effekten af evangeliet er svækket af kompromiser. Evangelisme erstattes af sakramental frelse eller andre ubibelske metoder til omvendelse. Kirkerne giver folk, hvad de vil have, i stedet for det, de har brug for. Bibelske advarsler om at afsløre falske lærere ignoreres.

Andet trin i frafaldet
Skriften bliver fordrejet og forvansket til egoistiske agendaer. "Ufejlbarlige" mænd hævder at være apostlenes efterfølgere. Bibelsk uvidenhed giver grobund for falske lærere.

Sandheden bliver subjektiv. Doktrinære fejl og synder tolereres. Satan sår sit rajgræs med kun lidt modstand. Deltagere i troen bliver bedt om at gå. Mennesker ærer Gud med deres læber, men deres hjerter er langt fra Ham.

Tredje trin i frafaldet
Underholdning og liturgi har flyttet Jesus ud af kirken, og der er nu fokus på myter og verdslighed til underholdning af bukkene. Hjerter bliver hærdet, og kærligheden til Gud bliver kold. Læremæssige afvigelser omfavnes. Der er ingen kærlighed til Sandheden og ingen dømmekraft. En form for gudsfrygt findes, men den har ingen kraft. En død tro afsløres i prøvelser og forfølgelser. Synd og umoralsk livsstil tolereres.

Fjerde trin i frafaldet
Undervisningen er påvirket af dæmoners lære. Vildledelsen er fuldt udviklet. Løgnagtige tegn og undere, herunder genfærd, bliver taget som budskaber fra Gud. Afgudsdyrkelse og bønner til de døde tilskyndes. De, der omfavne Evangeliets Sandhed, bliver fordømt. Nåden bliver forvandlet til en tilladelse til at synde. Kirkens lysestage er blevet fjernet, og en sikker, skræmmende dom er nu uundgåelig.

Genfødte Kristne, som er tilsluttet en frafalden kirker, må gå og finde en kirke, hvor de kan tilbede Gud i Ånd og Sandhed.

Copyright © 2013 Proclaiming the Gospel