Hvorfor er Israel så vigtig i de Bibelske profetier?


A: Fra et sekulært synspunkt ville det sandsynligvis være en gåde, hvorfor Israel altid er i nyhederne. Den er en lille nation, der er omkring samme størrelse som staten New Jersey, og den har ingen større naturressourcer.

Israel er dog vigtig, fordi Gud gav løfter til Israel, der vil blive opfyldt. En af Bibelens største forudsigelser om Israel er allerede indtruffet. I 1948 blev Israel genfødt som nation. Genfødselen af den Jødiske stat burde have lagt al tvivl til side. Gud har ikke forladt sin øjesten.

"Derpå sagde han til mig: »Menneske, disse ben er hele Israels folk; de siger: ›Vore ben er indtørrede, vort håb er slukket, det er ude med os!‹ Derfor skal du profetere og sige til dem: Dette siger Gud Herren: Mit folk, jeg åbner jeres grave og fører jer op af dem for at bringe jer til Israels land. Så skal I forstå, at jeg er Herren, når jeg åbner jeres grave, mit folk, og fører jer op af dem. Jeg giver jer min ånd, så I bliver levende, og jeg lader jer bo i jeres land. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg har talt, og jeg vil gøre det, siger Herren.« (Eze. 37:11-14).

"Frygt ikke, for jeg er med dig. Fra østen bringer jeg dine børn, fra vesten samler jeg dig; jeg siger til norden: Giv mig dem! og til syden: Hold dem ikke tilbage! Bring mine sønner fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende…” (Esaj. 43:5-6).

"På den dag løfter Herren atter sin hånd for at genvinde den rest af sit folk, der er tilbage i Assyrien og Egypten, Patros, Nubien og Elam, Sinear, Hamat og havets fjerne øer. Han rejser et banner for folkene, han samler Israels fordrevne og bringer Judas spredte tilbage fra de fire verdenshjørner." (Esaj. 11:11-12).

Det, der gør Israel vigtig i endetids-profetierne, er de mange skriftsteder, der indikerer, at Israel vil være den vigtigste ramme om de centrale begivenheder i Trængselstiden.

”På den dag gør jeg Jerusalem til en tung sten for alle folkene; de, der forsøger at løfte den, vil rive sig til blods. Så samles alle jordens folk mod byen.” (Zak 12:3).

"Når de har fuldført deres vidnesbyrd, skal dyret, der stiger op af afgrunden, føre krig mod dem og sejre over dem og dræbe dem. Og deres lig skal ligge på gaden i den store by, hvis åndelige navn er Sodoma og Egypten, og hvor deres herre blev korsfæstet.” (Åb 11:7-8).

"Når I derfor ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund – den, der læser dette, skal mærke sig det! – da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene.” (Matt 24:15-16).

Source: http://www.raptureready.com/faq/faq82.html