Israels landløfter - en viktig nøkkel.

Fra Idag.no/
28. januar 2011.
Av Gordon Tobiassen.

[Debatt): Det har i det siste vært satt fokus på Israel og landløftene i den kristne dagspresse. Har Israel og landløftene noe relevans? Gjelder landløftene til Israel i dag eller var det bare i GT dette hadde gyldighet? Her er stridens kjerne for mange i dag! Denne forvirring er også i ferd med å slå rot inn i store deler av den yngre garde i frikirkeligheten.

Det er mange forskjellige endetidssyn i teologien hvor du møter både den bokstavelige fortolkning, og den allegorisk (billedlig) fortolkning. Jeg vil trekke frem tre hovedsyn når det gjelder løftene til Israel i GT:

1. Dispensasjonsteologien: Lærer at løftene ble forflyttet til et Israel i tusenårsriket og fremtiden, og at menigheten kom inn som en parentes med helt nye løfter.

 2. Erstatningsteologien: Lærer at Gud tok løftene fra Israel og ga dem til menigheten.

3. Kristus teologien: Lærer at alle løftene har sin oppfyllelse i Kristus, og at det nå kun finnes én forkynnelse, Kristus forkynnelse”. Spørsmål blir? Er landløftene satt til side? Oppfylte Kristus også landløftene? Det er på dette punktet forvirringen og utfordringen om Israel står i dag.

• Erstatningsteologien hevder: Landløftene står bare i GT og derfor er de ikke gyldige i dag, alt er opphevet i Kristus. Videre står denne falske lære for at alle løftene som gjelder Israel både landet og folket er overført til Kirken. Denne villfarelse har ridd kirken som en mare siden år 400 e.Kr. Det tragiske er at en del av frikirkeligheten begynner å helle til dette synet i dag.

• Kirkens verdens råd har sagt: Israel har ikke krav på et land!

• Mellom kirkelig råd her i landet har sagt: Israel har ikke rett til å ha en egen stat.

• Generalsekretæren i Kirkenes Verdens råd, nordmannen og teologen Fyske Tveit sa i begynnelsen av sept d.å. ”Israel har like lite hevd på Jerusalem som Norge har på Gøteborg.

• Den muslimske verden sier: Israel har ikke rett på landet. Koranen krever at jødene skal bort.

• ”Kairos dokument” som ble fattet av palestinske teologer i Betlehem 01.12.09 hevder at landløftene til Israel gjelder ikke lenger. Dette dokumentet skulle være et sannhetens ord med kjærlighet. I stedet er det 16 sider fylt med anklager, løgner og falske påstander mot Israel og jødene. De fleste av biskopene i vårt land støtter dette skriv sammen med mellom kirkelig råd mfl.

• Men hva sier ORDET?

Landløftene en viktig nøkkel!
Har GT datostempel? Er GT utgått på dato? Offertjenesten i GT hadde et slikt datostempel. Hebrer- brevet sier: Men da Kristus kom…! GT s offer og prestetjeneste, var skygger og forbilder som fikk sin oppfyllelse i Kristus. Det finnes ikke noe datostempel på landet, det står: Til evig tid skal dere eie landet! 1 Mos.13.15 / 2 Mos.32.13 / Jes.34.17 / 60.21 /

Du kan ikke lese Rom kp 9 – 11 uten å merke at landløfte er med. Fra Sion skal redningsmannen komme. Rom 11.26 / Jerusalem skal ligge nedtråkket av hedninger inntil hedningenes tid er ute. Luk.21.24 Her er også landløfte med.

I sin argumentasjon for at Israel fremdeles er Gud folk viser Paulus til de løfter og pakter som dette folket har fått. Hvilke løfter og pakter? Jo, her står Abrahams pakten sentralt. Gud utvelger Israel som sitt folk, ved å gi Abraham tre løfter hvorav landløftet er det ene.

Kom Kristus for å avskaffe og oppheve løftene? Rom.15.8 sier: Kristus kom for å stadfeste løftene til fedrene. Stadfeste er vel det motsatte av å oppheve og avskaffe!

Videre står det i 2 Kor 1.20 ”For så mange som Guds løfter er, i Ham har de fått sitt Ja… Er landløfte utelatt her?

At Jesus er løftenes Ja og Amen betyr at Jesus vedkjenner seg løftene og har tatt på seg å oppfylle dem. Han er garantisten for at løftene står ved lag. Han som har gitt løftene, er også den som oppfyller dem. Herunder også landløftet. At alle løftene til syvende og sist tar sikte på å herliggjøre hans navn, er også en side ved dette skriftstedet.

Etter 2000 år i diasporaen er det vår generasjon som får oppleve å se at jødene kommer tilbake til fedrenes land. Det er stort! Dette er å sammenlikne med de største undere Gud har gjort i dette folkets historie. For her går Guds egne løfter i oppfyllelse rett for øyene på oss alle.

En skulle trodd at når jødene ble samlet til en nasjon i sitt eget land, så skulle dette vakt jubel i kirken og blant kristenfolket, men slik er det ikke. Kirkens motstand mot at løftene i Det gamle testamentet kan overføres på vår tid, er en hovedårsak til at staten Israel er blitt møtt med en kald skulder i store deler av vårt eget kristenfolk.

Profeten Sakarja så langt inn i fremtiden da han på Herrens vegne uttalte: "Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring... jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den skal såre seg selv," Sak12.3.

Som enfoldige bibellesere får vi trøste oss med at hele Det nye testamentet ligger skjult i Det gamle testamentet. Derfor går det ikke an å fjerne Det gamle testamentet og tro at man står igjen med Det nye. Gjør man det, står man i virkeligheten ikke igjen med noe som helst. Det dreier seg ikke bare om landløftet og Israels plass i frelseshistorien. Det dreier seg dypest sett om vår bibelforståelse. Det er situasjonens store alvor.