Smal er vejen, og de, der finder den, er få.

Fra Proclaimingthegospel.org/
22. maj 2013.
Af Jason Hauser.

Jesus sagde nogle meget hårde ord i slutningen af Bjergprædikenen vedrørende de to veje til evigheden. I Mattæus 7:13-14 siger Jesus: "Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!”

Blandt alle, der bekender sig som Kristne, er der en tendens til at antage, at flertallet er sande troende. Det ekstreme eksempel på dette ses i Romersk Katolicisme, hvor millioner af babyer efter regelen bliver stænket med Helligt vand og derefter erklæret for genfødte og sat fri fra arvesynden.

I Evangelikalismen ser vi ofte en lignende fejltagelse, hvor man antager, at alle, der bekender sig som Kristne, er troende. Skriften afslører, at ikke alle bekendende kristne er sande troende. I Evangelierne ser vi, hvordan Jesus tiltrak store skarer med sin dybtgående og autoritative lære, kombineret med Hans mirakler. Men disse skarer svandt hurtigt ind, når Jesus talte om omkostningerne ved at være Hans discipel (Matt 10:34-39; Mark 8:34-38; Luk 9:57-62; Joh 6:60-61).

For de Jøder, der anerkendte Jesus som Messias, var dette udfordrende, fordi de ventede, at Messias skulle overvinde den Romerske besættelse og vinde enstemmig velvilje blandt Jøderne. Disciplene begyndte at sætte spørgsmålstegn ved deres forståelse, idet én spurgte Jesus: »Herre, er det kun nogle få, som bliver frelst?« (Luk 13:23).

Jesu svar i Lukas 13:24-30 er en udvidet version af det, Han sagde i Mattæus 7:13-14, 21-23. Han siger klart, at døren til frelse er smal, og mange vil ikke gå ind igennem den (Luk 13:24). I begge passager erklærede de, der ikke bliver frelst, at de bekendte Jesu navn, gjorde gerninger i Hans navn (Matt 7:22) og jævnligt var i Hans nærvær (Luk 13:26).

Hvis kun et mindretal af de, der bekender sig som kristne, faktisk er frelst, hvordan kan vi da vide, hvem der er på den smalle vej, og hvem der ikke er det? Paulus siger: "Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!” (2 kor 5:17).

De, der er gået ind i et frelsende forhold til deres Herre og Frelser ved at vende sig til Jesus og vende sig bort fra alle, der modsætter sig Hans Evangelium, vil fortsætte med at bære gode frugter.

Disse frugter vil omfatte ”at vandre i lyset” (1 Joh 1:6-7), lydighed mod Hans lære (1 Joh 2:3-6), et begær efter Gud og ikke efter denne verdens ting (1 Joh 2:15-17), en livsstil med trofasthed snarere end med synd (1 Joh 3:4-6) og kærlighed til Bibelens Gud (1 Joh 4:7-8). De åndelige frugter er et tegn på ægte frelsende tro.

Frugten er ikke det, folk gør for at begrunde deres holdning over for Gud. At modtager den gratis gave med evigt liv, der ikke kan optjenes, forvandler, muliggør, frigør, lidenskabeliggør og udstyrer den troende til at leve for Gud (2 Tim 1:9; Rom 11:6).

"For dette er kærligheden til Gud: at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge." (1 Joh 5:3).
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Se desuden: Pave Frans siger: "Alle kommer i Himlen, selv Ateister."