At vandre blandt kolde, fordærvede "kristne."

Fra News that matters.
22. august 2011.

Vil Jesus finde troen, når han vender tilbage til Jorden?

Før jeg vender blikket mod andre, må jeg først og fremmest se på mit eget liv. Mit hjerte skal forblive varmt. Det værste, der kan ske for en Jesu efterfølger, er, at han bliver lunken. Den anden katastrofe er at vandre sammen med vildførere.

Efterhånden som vi nærmer os afslutningen på denne tidsalder, vil et af de største problemer være, at folk ikke erkender, at vi er nået til vejs ende. De sidste tider vil være fyldt med afvisning, bedrag og frafald. Hverken Jesus eller Hans profeter talte om en stor vækkelse. Der vil ikke komme en massiv vækkelse i dagene før Hans andet komme.

I Daniels bog, forklarer Jesus, at kraften hos de hellige - de levende hellige - vil blive helt ødelagt, når slutspillet begynder. Endetidens ”vækkelse” vil blive omkring den endelige Antikrist. Hans universelle budskab vil samle alle, der ikke accepterer Jesu lære. Denne religiøse bevægelse vil sige "pris gud", men sikkert ikke "pris Jesus".

De sidste dage vil være fyldt med "kristne", som vil gøre deres bedste for at skabe vækkelse. I stedet for at prædike evangeliet vil de bruge omhyggeligt opfundne "evangeliske værktøjer" i et forsøg på at få folks opmærksomhed. Følsomme spørgsmål vil blive undgået, simpelthen fordi disse præster frygter, at visse emner vil skræmme de indsamlede får, og ikke føre til den skare, man forventer.

Kompromis-søgende og bedragne kirkeledere vil måske en dag lede en Megakirke. Her er en liste over tabuer, som ikke må røres, hvis man ønsker at opleve Kirkevækst.

1. Tal ikke om den "grusomme Gud" i Det Gamle Testamente. Undgå at give folk den fulde Bibel, men lad dem starte med Det Nye Testamente.

 4 Mos 25:4:
”HERREN sagde til Moses: »Tag folkets overhoveder og henret dem for HERREN i fuld åbenhed, så vil HERRENS glødende vrede vende sig fra Israel.«

 2. Forsvar ikke Israel, og tag ikke standpunkt mod en Palæstinensisk stat. Sig til hjorden, at de skal ignorere de komplicerede spørgsmål i Mellemøsten.

 4 Mos 23:25:
Balak sagde til Bileam: »Når du nu ikke forbander det, så lad i det mindste være med at velsigne det!«

 3. Sig ikke, at homoseksualitet er synd.

4. Påstå ikke, at Paven er en antkrist. Sig snarere, at der er godt og skidt i alle trosretninger, også i den Romersk-Katolske kirke. Den politisk korrekte opfattelse er, at emnet for den sidste Antikrist bør undgås, indtil han står frem. Så vil vi helt sikkert vide det.

5. Sig ikke, at Muhammed er en falsk profet. Der kan være Muslimske besøgende, og de må ikke blive fornærmede.

6. Afslør ikke, hvem, du mener, er falske lærere og falske profeter. Der vil helt sikkert være nogen i din egen flok, som støtter nogle af dem.

 Mark 13:22:
”… for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre tegn og undere for om muligt at føre de udvalgte vild.”

 7. Tal om behovet for social retfærdighed og behovet for at redde miljøet. Alle kan blive enige om sådanne spørgsmål.

Kolde kristne vil retfærdiggøre det, de ikke gør, ved at se på, hvad andre ikke gør. Kun få vil have Jesus som den eneste gyldige målestok for, hvad sand Kristendom handler om.

Man vil kun være positiv over for projekter, hvor man kan se nogle personlige gevinster. Holdningen er, at hver mand må sørge for sine egne interesser.

 Joh 7:18:
Den, der taler af sig selv, søger sin egen ære. Men den, der søger hans ære, som har sendt ham, han er sanddru, og der er ingen uret hos ham."
 
Hvordan overvinder vi kolde, fordærvede kristne?

Hvis de er i dit team, har du en udfordring, som ikke må ignoreres. Sådanne mennesker skal konfronteres og kaldes til omvendelse. Hvis sådanne mennesker går fortabt uden din advarsel, vil du blive holdt ansvarlig.

Hvis sådanne "kristne" ikke findes i dit team, er du enten en frakoblet ensom vandrer eller en meget privilegeret person.