Omvend dig og tro på Evangeliet!

Fra Proclaimingthegospel.org/
25. juni 2013.
Af Mike Gendron.

Det eneste frelsende svar på Nådesevangeliet er tro og OMVENDELSE. Der er mange, der benægter dette, men Sandheden ses tydeligt i Guds ord.

Det store hverv, der omtales i Lukasevangeliet, er at forkynde Jesu Ord: "..og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem." (Luk 24:47).

Tidligere i Lukasevangeliet sagde Jesus: "Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse," (Luk 5:32) og Han forkyndte: "Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de." (Luk 13:3 og 5).

Peter adlød Herrens befaling om at prædike omvendelse, da han i sin Pinseprædiken sagde til tilhørerne: "Omvend jer!" (ApG 2:38). Senere i Jerusalem prædikede han: "Derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud.” (ApG 3:19).

Evangeliet vandt frem fra Jerusalem, Judæa og Samaria til fjerntliggende ikke-Jødiske områder, og da stod Pauli budskab til de Athenske filosoffer klart: "Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig, for han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil; og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde.” (ApG 17:30-31).

Visheden om en fremtidig dom er grunden til, at Paulus prædikede nødvendigheden af omvendelse.

Paulus sammenkaldte de ældste i Efesus og sagde til dem: "I ved, at jeg ikke har fortiet noget, som kunne være jer til hjælp, men jeg har forkyndt for jer og undervist jer, offentligt og privat. Både for jøder og grækere har jeg vidnet om omvendelsen til Gud og om troen på vor Herre Jesus.” (ApG 20:20-21).

Paulus brugte navneformen i "omvendelse og tro" for at beskrive det eneste frelsende svar på Evangeliet, "omvend dig og tro."

Der er også passager, hvor udtrykket "omvendelse" ikke bruges, men hvor konceptet dog bliver prædiket. For eksempel i Lystra, hvor hedningerne, efter en overnaturlig helbredelse, ønskede at bringe ofre til Barnabas og Paulus. Men Pauli svar var klart: "Mennesker dog! Hvorfor gør I det? Vi er jo mennesker ligesom I. Vi forkynder, at I skal vende om fra disse tomme guder til den levende Gud, som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer."(ApG 14:15).

For at adlyde Evangeliet, måtte de ”..vende om fra disse tomme guder til den levende Gud." Det er tanken med omvendelsen. Paulus anvendte den samme terminologi, da han skrev til Thessalonikerne og beskrev deres omvendelse: "..hvilken modtagelse vi fik hos jer, og om, hvordan I vendte om til Gud fra afguderne for at tjene den levende og sande Gud." (1 Thess 1:9).

Omvendelsen til Gud fra afguderne indebærer en overnaturlig omformning af nåde ved tro.

Paulus sagde til Agrippa: "Men jeg forkyndte først for dem i Damaskus og derefter i Jerusalem og i hele jødernes land og så for hedningerne, at de skulle omvende sig og vende om til Gud og gøre de gerninger, som omvendelsen kræver." (ApG 26: 20).

Dette bekræfter, at omvendelse indebærer at vende sig "fra", og vende sig "til." Det er ikke blot en intellektuel godkendelse af visse fakta. Der står: "gøre de gerninger, som omvendelsen kræver." Det betyder, at når Gud giver omvendelse, må der også være bevis for et ændret liv (ikke bare et ændret sind).

Omvendelsen er helt klart en del af Evangeliets almindelige kald, og må derfor prædikes for alle mennesker. Når Jesus og hans apostle prædikede omvendelse, talte de om at vende sig fra synd og afgudsdyrkelse til Gud. Derfor er opfordringen til omvendelse et nødvendigt element i forkyndelsen af Evangeliet.

Hvis vi sår et udvandet Evangelium, som ikke kræver, at mennesket omvender sig og får gjort op med synden og oprøret imod Gud, vil han ikke se behovet for selvets død og livet for Kristus.

Hvis vi lærer, at mennesket aldrig skal blive dømt for synden, inden folk er blevet omvendt fra synd, så vil vi høste et uforpligtet, verdens-elskende publikum af falske konvertitter.

Gud må hjælpe os alle til at se dette og bringe omvendelse til dem, der afviser Hans Ords Sandhed!