Arabiske Bibler er blevet forfalsket for at behage Muslimske konvertitter.

Fra News that matters
25. august 2013.

Muslimer, der formodes at have konverteret til troen på "Jesus", er blevet ødelagt ved at bruge ordet "Allah" for Gud, og "Isa" for Jesus.

De fleste Kristne medier har været tavse med hensyn til de nye "Muslim-venlige Bibler". Men ét Amerikansk medie har advaret om de korrupte nyere "Bibeloversættelser".

Nedenstående er rapporteret:

Det omfatter den kontroversielle fjernelse af alle henvisninger til Gud som "Faderen" og til Jesus som "Sønnen" eller "Guds Søn." Et eksempel på en sådan ændring kan ses i en Arabisk version af Matthæusevangeliet, produceret og fremmet af Frontiers og SIL. Den ændrer Mattheus 28:19 fra dette:

"…idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn"

til dette:

"…idet I renser dem med vand i Allahs, hans Messias’s og hans Hellige Ånds navn."

Et stort antal af sådanne Muslim-følsomme oversættelser er allerede offentliggjort og cirkulerer i flere nationer med Muslimsk flertal, som Bangladesh, Indonesien og Malaysia.

følge Joshua Lingel fra i2 Ministries:

"En endnu mere dramatisk ændring findes i de Arabiske oversættelser og i Bangla- (Bangladesh) oversættelsen. På Arabisk tager Bibeloversættelserne fejl ved at oversætte ”Fader som herre, vogter, den højeste og gud.” På Bangla er ”Guds Søn” fejloversat som ”Guds Messias” i overensstemmelse med Koranens Isa al-Masih (Jesus Messias), som blot refererer til den menneskelige Jesus."

Source: WND.com

Kommentar:
1.2 milliarder Muslimer bruger entalsordet "allah" for "Gud". Dette ord har sin oprindelse i det før-Islamiske Saudi-Arabien som udtryk for den Arabiske "månegud".

Nu indgår ordet "allah" i Bibler, der hævdes at være "Kristne", under påskud af, at ”allah" er det samlede Arabiske ord for Gud. Sådanne Bibler er blevet skabt for at gøre det lettere for Araberne, særligt for Muslimerne, at forstå, hvem "gud" er.

Dette er ikke sandt.

Ordet "allah" er i ental, men det Hebræiske ord "Elohim" er i flertal. Selv sprogligt er disse "guder" ikke den samme guddom.

Når man blander "allah" med det Arabiske ord for Messias, "Esa" eller "Isa", bliver løgnen mere tydelig, da "Esa" er et skabt væsen, der aldrig har været guddommelig. Han er ikke Guds Søn, men en profet.

Nogle kulter, der siger, at de er "Kristne", hævder, at de Arabiske kristne er enige om at bruge ordet "allah" for gud, og at de forstår denne "gud" som Hebræernes Gud. Vær opmærksom på, at der nok kun er meget få, der støtter dette synspunkt. Sådanne påstande kan helt sikkert føre os ind i en massiv forvirring.

Sandheden er, at de pre-Islamiske Arabiske kulturer aldrig havde et samlet ord for "gud". Den første Kristne Kirke i Arabien var den Koptiske kirke i Egypten, der blev etableret 500 år før Muhammeds fødsel. Det Koptiske ord for Gud er "papnoute" eller blot "noute.” Berber Fællesskabet i Libyen brugte ordet "Amanai" for Gud.

I det gamle Yemen, 700 f.Kr, blev måneguden kaldt Almaqah. På en stentavle, der er fundet, nævnes fem Syd-Arabiske "guder", "allah" må være kommet ind i dette område senere som "guden". Dette er en New Age "gud", der hverken er Hebræernes Gud eller Arabernes gamle "gud.”

Araberne blev tvunget til underkastelse, og til en pro-Islamisk, pan-Arabisk brug af ordet "allah". Der var ingen samlet Arabisk brug af et ord for "Gud" før den Islamiske æra, der startede år 620 e.Kr. Det ser ud som om, det var Islam, der magtfuldt forenede de Arabiske købmænd, de Arabiske stammefolk og Assyrerne omkring brugen af "allah", ved at bruge sværdet.

Accepter ikke denne nyere løgn. Den er et forsøg på at skabe "fred" med Araberne i navnet "allah".
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden:
 'Allah' betyder "forbandelse" på Hebræisk - bare en tilfældighed?
Iransk Kristen fængslet for distribution af Evangeliet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------