Har Gud forkastet Israel?

Af Ole Michaelsen.
20. januar 2014.
(Som pdf-fil til udskrift her)

Der er nogen, der hævder, at Gud ophævede sin pagt med Jøderne, da de ikke accepterede Jesus som Messias. Men til det folk, Han spredte ud over hele jorden for så ved endetiden at samle dem tilbage omkring Jerusalem, siger Gud:

Zak 2:10-13:
”Kom, kom! Flygt fra Nordens land, siger Herren, for jeg spredte jer for himlens fire vinde, siger Herren. Kom! Slip bort, Zion, du som bor hos Babylons datter. For dette siger Hærskarers Herre – til herlighed har han sendt mig – til de folk, der plyndrede jer: »Den, der rører jer, rører ved mit øjeæble. Jeg svinger min hånd imod dem, så de bliver bytte for dem, der nu er deres trælle.« Så vil I forstå, at Hærskarers Herre har sendt mig.”

Jeg opfordrer alle til at læse Obedias’ bog (hele bogen). Særligt vil jeg her gøre opmærksom på vers 15-18:

”Herrens dag er nær, den kommer over alle folkene. Som du har gjort, skal der gøres mod dig, din gerning skal ramme dig selv. Som I har drukket på mit hellige bjerg, skal alle folkene drikke uden ophør; de skal drikke og fylde i sig og blive, som havde de aldrig været til. Men på Zions bjerg skal der være redning, det skal være et helligt sted, og Jakobs hus skal tage sin ejendom i besiddelse. Så skal Jakobs hus blive til ild, Josefs hus til en flamme, og Esaus hus skal blive til strå; de skal antænde det og fortære det. Af Esaus hus skal ingen undslippe. Herren har talt.”

Gud udtaler her sin vrede over Edom (Esaus efterkommere), fordi de har billiget den lidelse, Israel har været igennem, og Han siger, at de selv vil komme til at drikke det lidelsens bæger, Israel måtte drikke.

Her må vi være klar over, at ligesom Esau er en slægtning til Israel, så er Kristne og Kristne nationer i Guds øjne også slægtninge til Israel, og vil blive behandlet som Edom, hvis disse nationer handler ligesom Edom.

Lad os se på verdenshistorien - kan disse ”løfter” efterprøves?
Edomitterne var beslægtede med Jøderne, men alligevel samarbejdede de med deres og Israels fælles fjende (Babylon), og gav dem let adgang til at angribe Israel. Dette gjorde Gud vred, og Han udtalte sin dom over dem igennem Obedias. Og som alle profetierne har denne profeti ikke bare én opfyldelse, men den beskriver et mønster, som gælder både profetens egen tid, tiden omkring Jesu første komme og tiden omkring Jesu andet komme.

Herrens dag kommer over alle folkene (ikke bare Edomitterne), står der. Gud advarer om, at de nationer, der i teorien har et åndeligt slægtskab med Israel, vil begynde at glæde sig over Israels ulykke og trængsel, men de vil selv blive ramt af den samme trængsel.

Hvis Obedias’ profeti er sand, så bør der være sket ting der bekræfter profetiens rigtighed i de ca. 2.600 år, der er gået siden han fremsagde profetien. Lad os undersøge dette: Nu må vi huske, at Abraham har 2 slags efterkommere (antropologiske efterkommere = Jøderne, og teologiske efterkommere = dem, der er hans efterkommere igennem den nye fødsel). Begge er Guds ”øjeæble”, og Satan forfølger begge.

Det var Jøder og Kristne, der blev forfulgt i Sovjetunionen, før jerntæppet faldt. Det var Jøder og Kristne, Romerriget forfulgte, og det var Jøder og Kristne, den Katolske Kirke forfulgte, da den havde magt, som den havde agt. Og det er Jøder og Kristne, Islam forfølger.

De følgende eksempler er ikke tidsmæssigt i kronologisk orden.

1. Eksempel på, hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse:
De Evangeliske Kristne (Valdenserne og Albigenserne), der aldrig havde mistet Evangeliet (selv om det ofte forkyndes, at Luther var den, der fandt det), blev praktisk taget udryddet af Katolikkerne ved brug af en uhørt brutalitet (selv efter datidens standard), og det blev fulgt af Guds straf: Den sorte Død, der udryddede 40% af Europas befolkning.

2. Eksempel på, hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse:
Indonesien er den største Islamiske nation udenfor Mellemøsten, men antallet af Kristne vokser eksplosivt, og de Kristne blev forfulgt særdeles voldsomt af Muslimer over en femårig periode. Før Tsunamien nedbrændte Muslimerne 3000 Kirker og dræbte et meget stort antal Kristne. Så kom Guds straf: 90 procent af ofrene for Tsunamien var Muslimer. Og mere end 90% af hjælpen kom fra Kristne lande, på trods af deres Muslimske brødres store olieformuer

3. Eksempel på, hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse:
Der var en periode, hvor der mindst hver uge blev kastet en granat ind i en Kirke i Pakistan, så kom Guds dom: Et jordskælv.

4. Eksempel på, hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse:
Solen gik aldrig ned over Det Britiske Imperium, og ”Britania ruled the wawes”, indtil de svigtede/brød Balfour Deklarationen, hvor de havde lovet Jøderne at de kunne vende tilbage til deres hjemland. Men i stedet blev Jøderne brændt i koncentrationslejre i Tyskland og Polen: Så brændte London Coventry og Liverpool. Derefter mistede de hurtigt det meste af deres imperium, og svandt ind til en ø på grænsen mellem Nordsøen og Atlanterhavet.

5. Eksempel på, hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse:
Spanien var verdens førende supermagt. Colombus sejlede i 1492 skibet ”Pride of Spain” vestpå og genopdagede Amerika. Men samme år indledtes den Spanske inkvisition imod Jøderne med brænding af 700 Jøder og livsvarigt fængsel til 5000 andre. Så kom dommen: Francis Drake og den Britiske Armada gik imod Den Spanske Armada, og derefter var Spanien ikke længere en supermagt.

6. Eksempel på, hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse:
Romerriget var uovervindeligt og skulle ifølge profeten Daniel blive umådeligt stærkt – stærkere end Babylon og Makedonien (Alexander den store). En række dæmoniske Romerske kejsere mishandlede Jøderne – den ene værre end den anden - og så så kom dommen: Det uovervindelige Romerrige faldt sammen, som en våd klud.

7. Eksempel på, hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse:
Ifølge Goebbels skulle det Tyske rige stå i 1000 år, og så byggede de mure omkring Jødernes ghettoer, og enhver Jøde, der forsøgte at kravle over, blev skudt. Men så kom dommen: Der blev bygget en mur igennem Tyskland, og enhver Tysker, der forsøgte at kravle over, blev skudt. Ikke før den sidste ansvarlige Nazist (Hess) døde i fængslet (faktisk 2 uger efter), blev muren fjernet.

8. Eksempel på, hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse:
De, der husker Sovjetunionens styrke, ved, at det ville have virket absurd at hævde, at Sovjetunionen skulle kollapse på ingen tid, men de dummede sig: De forfulgte den troende Kirke, og de ville ikke lade Guds folk rejse hjem. De rørte øjeæblet, og så skete det! Det var det samme for Romerriget, Makedonien og Hitlers Tyskland. Ingen er nogensinde sluppet godt fra at røre Guds øjeæble – uanset hvor mægtige, de var i verdens øjne

9. Eksempel på, hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse:
I dag ”kører” verden på olie, og det giver Muslimerne mulighed for at udbrede deres Jødehad til hele verden. Cherie Blair (tidligere Premiereminister Tony Blair’s hustru) er menneskeretsadvokat, betalt med Saudiarabiske oliepenge (500.000 USD om året), og hun har sagt: ”Så længe Jøderne vedbliver at besætte Arabisk jord, vil der være selvmordsbombere,” og hun beskrev Muslimerne som ofrene.

En bus blev sprængt af en selvmordsbomber i Tel Aviv, og borgmesteren i Østlondon (Mr. Livingston) sagde, at problemet var Jøderne, og inviterede så Muslimske imamer til at komme til London, hvorfra de kunne forsvare selvmordsbombere. Inden længe kom dommen: Selvmordsbombere i busser og undergrundsbaner i London.

10. Eksempel på, hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse:
Den Franske ambassadør i London sagde (på Fransk), at Jøderne ”er eskrementer”. Dette forårsagede en diplomatisk protest, men Jacques Chirac tvang ham ikke til at undskylde, og fratog ham ikke ambassadørtitlen (man kan sige, hvad der passer én om Israel). Det varede ikke tre uger inden dommen kom: Paris oplevede Muslimske optøjer i 3,5 uger - nat efter nat - med tusinder af afbrændte biler.

11. Eksempel på, hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse:
Putin besluttede, at det var i Ruslands politiske og økonomiske interesse at støtte Iran, der støtter Hamas, som leverer våben til Hamas i Libanon. Rusland støtter Syrien politisk og økonomisk på trods af Syriens terroristaktivitet og drab af Jøder og Jødiske børn. Det har stået på i mindst 25 år. Men hvis Putin synes, det er i orden, at Muslimer dræber Jødiske børn, så synes den Jødiske Gud, det er i orden, at Muslimer myrder Russiske børn (i Beslan myrdede Tjetenske Muslimer 334 civile (heraf 186 børn) på en skole.

12. eksempel på hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse:
Udenfor de Muslimske lande er Norge vel det mest anti-Semitiske land, vi har i dag. Norges Socialdemokratiske ungdom holdt (med Norges Udenrigsminister som hovedtaler) et møde på Utøya, hvor man opfordrede til boykot af Israel. Dagen efter udførte Anders Breivik sit bestialske og helt uundskyldelige massedrab på unge mennesker (69 omkom).

13. Eksempel på hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse:
Norge blev opfordret til at forsyne Israel med olie, men nægtede. Umiddelbart efter kæntrede boreplatformen Alexander Kjelland og 123 mennesker omkom.

Min konklusion:
Historien viser, at Gud straffer mishandling af både Kristne og Jøder, men - som skrevet i Obedias’ bog - bliver det mere og mere tydeligt, som vi nærmer os enden, at de, der mishandler Jøderne, bliver straffet.
------------------------------------------------------------------------------------------
Kraftigt redigeret af redaktionen.