Hvornår vil Bortrykkelsen finde sted?

Fra Moriel.org
11. november 2012.
Reprise.

Spørgsmål:
Jeg hørte Jakob tale som gæst på TruNews’ radioprogram og var meget imponeret over hans synspunkter. Jacob bedes svare på 2 spørgsmål, jeg har til ham:

1. Hvornår tror du, at Bortrykkelsen af Kirken vil finde sted i forhold til de 7 års Trængsel?
2. Hvad tror du om den moderne Apostolske Kirke. Tror du, at apostelembedet er relevant i dag?

Tak for din tid og må Gud velsigne dig,
Valorie O'Brien

Svar:
Jacob Prasch og de fleste af os på Moriel er intra-Trib (midt i Trængselen) i vores eskatologi. Bortrykkelsen og opstandelsen vil finde sted mellem 6. og 7. segl i Apokalypsen. Pre-Trib har timingen korrekt, men tager fejl med hensyn til en række andre spørgsmål, såsom begrænsningen og arten af Det Store Frafald.

Vi kan dog ikke løse disse spørgsmål på længere sigt via e-mail og skal henvise dig til Jacobs bøger og indspillede undervisningsmateriale, som er til rådighed på Amazon eller via Moriel’s hjemmeside. Du ønsker måske at læse "Shadows of The Beast" og lytte til hans serie ”Understanding the Rapture" samt hans Apokalyptiske DVD serie, der er filmet på Patmos i Grækenland.

Bortrykkelsen vil ikke ske, før den trofaste Kirke kender identiteten af de to dyr i Åbenbaringen kapitel 13, som begge er Antikrist. De omtales mere almindeligt som Antikrist og den falske profet, der vil være både beslægtet med, men alligevel unikke i forhold til mange anti-Krister og falske profeter, som kommer før, og varsler dem. Men dette er et indviklet emne og kan ikke yderligere besvares via e-mail.

Nogle af vore venner og tjeneste-kolleger, hvis præsteskaber vi ellers støtter, er uenige med os på dette punkt (nogle stærkt), og holder sig til en pre-Trib holdning, hvilket jeg i mere end 35 år har været overbevist om, er forkert, selv om mange fine og elskede brødre i Jesus standhaftigt klamrer sig til den. Med tiden vil Helligånden vise dem, at den holdning er forkert, og nogle er allerede ved at revidere deres perspektiv.

Vort argument er til dem, der benægter, at der er en Bortrykkelse, såsom ekstreme Preterister. Vi tillader ikke, at forskellige opfattelser af rækkefølgen i begivenhederne forud for Bortrykkelsen eller det præcise tidspunkt for timingen i sekvensen, skal blive grundlag for splittelse - det er blot til drøftelse.

”The New Apostolic Reformation Movement” er dog aldeles forkert. Det er et bedrag, og C. Peter Wagner og hans ligesindede er påviseligt falske lærere og falske profeter. Vi skal dog igen henvise til vor hjemmeside og til ”Come, Let Us Reason” og Apostate Alert hjemmesider. Disse emner er igen simpelthen for omfattende til at indgå i en udvidet dialog via e-mail, og vi beklager, at vi ikke kan svare på yderligere forspørgsler i denne henseende via e-mail, men vi må henvise dig til internettet samt offentliggjort og optaget materiale, som allerede beskæftiger sig med det i det offentlige rum.

Der er mindst fire kategorier af Apostolske tjenester i Det Nye Testamente - på Græsk ”Apostolo” og på Hebraisk "shaleoch". Den eneste kategori af apostle, der opererer i kirken i dag, er menighedsplantende missionærer, som absolut intet har at gøre med det kætterske bedrag primært hos de Amerikanske, Canadiske og Sydafrikanske ”New Apostolic Reformation” (af Wagner, Joyner og galningen Bill Johnson etc.) eller i hovedsageligt ”British & New Zealand Restoration”-bevægelsen (Gerald Coates, Roger Forster, Terry Virgo, Hudson Salisbury).

Vi vil desuden advare dig mod den Økumeniske bevægelse, Hyper Calvinismen, Emergent Church og den Formålsdrevne løgn hos Rick Warren, TV’s penge-prædikanter, Erstatningsteologi, der afviser Guds profetiske formål for Israel og Jøderne, samt den nuværende generations moderne fejlfortolkere, såsom Mark Driscoll, David Yonggi Cho og John Piper.

Læs klassikere som A.W. Tozer, John Bunyan, Harry Ironside, Andrew Murray, F.B. Meyer, Francis Schaffer, Charles Spurgeon, John Wesley, J.C. Rile, Alfred Edersheim osv. Vi går aldrig helt galt i byen med sådan solid Helligåndsledet undervisning fra Guds Ord via personer som dem. De gode fortolkere, lærde og forfattere i den moderne kirke, der er værd at læse, er folk som Warren Wiersbe, David Hocking, Arnold Fruchtenbaum, Paul og Chuck Smith, Ray Yungen, Warren Smith, Tony Pearce, Bill Randles, Jack Hibbs, Philip Powell, Kay Arthur, Johanna Michaelsen, og Dave Hunt. Hold dig væk fra nørder som den Apostoliske Reformations tilhængere og de svindlende populær-evangelister i de gudløse kanaler og TBN. Hinn, Copeland, Todd Bentley, Joyce Meyer, Morris Cerullo osv. fremsætter alle en dæmonisk samordnet Sidste Dages illusion.

Hold dig til Kristus og Ham korsfæstet, og agt kun dem, der prædiker Korset, den tomme grav, og Hans tilbagevenden uden kætterske dogmer eller list.

Herren kommer snart. I Kristus,
James Jacob Prasch, Moriel.