Dommens dag.

Fra Blogg-ove.blogspot.dk/
21. marts 2014.

For noen år siden hørte jeg NRKs korrespondent i Israel skildret stemningen i landet på den tiden. Hun sa følgende setning: Jødene sier de opplever det som om hele verden er imot dem! Det er som et ekko av Guds ord. I de siste tider skal nemlig alle vende seg mot Jødene.

Guds ord sier mye om hva som skal skje på jord, før Jesus kommer igjen for å dømme levende og døde. Det som skjer med Israel er et viktig tegn på at Jesus kommer snart. Andre tegn som Bibelen nevner er at mange falske messiaser skal stå fram. Vrang lære skal bre om seg som aldri før. Guds folk skal oppleve store forfølgelser og Evangeliet skal nå til Jordens ender.

Mye mer kunne vært nevnt, men vi forstår ut fra Ordet, at tiden er veldig nær for at Jesus skal komme igjen. Hva skjer da? Da skjer ett av to: "Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv." Matt 25,46.

Fortapelsen
Når livet her på Jorda er slutt, skal Jesus stå fram og dømme levende og døde. Menneskene er evighetsvandrere. Livet er ikke slutt, når du legges i grav. Det er et liv også etter døden. Guds ord sier at da skal menneskene deles i to flokker.

Det er ikke slik at vi skal stå i ei lang rekke og dømmes en for en etter lange forhandlinger med dyktige advokater. Nei, det skjer i ett nu. Når Jesus kommer igjen, skilles menneskene i to flokker. Som sauene og geitene samles hver for seg, skal de frelste og de fortapte samles hver for seg.

Hva blir så framtiden for de, som går fortapt? «Da skal han også si til dem ved den venstre side: Gå bort fra meg, dere forbannede, i den evige ild, som er beredt djevelen og hans engler!» Matt 25,41.

Det er et veldig alvorlig budskap. Gud hadde planlagt en himmel for alle mennesker. Men når Satan fikk overtale mennesket til synd, fikk vi djevelen til far. Den som ikke tar i mot frelsen gjennom Jesus og hans soning for våre synder, må følge med Djevelen og hans engler til den evige pine. Det er ufattelig å lese.

Det er derfor et veldig alvor, Gud legger inn over oss. Ingen av oss vet, om vi får noen flere dager eller om vi enda får mange år. En ting er sikkert - vi skal alle en gang inn i evigheten, og da er der bare to utganger.

Himmelen
Hva så med de som blir frelst? De får høre noen herlige ord: «Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere min Fars velsignede! arv det rike som er beredt dere fra verdens grunnvoll blev lagt!» Matt 25,34.

For Guds folk er det en evig himmel i vente. Jesus har gjort i stand en evig salighet for sine. Den var tenkt for alle mennesker, men ved syndefallet vendte vi oss bort fra Jesus og hans himmel.

Men Gud sendte selv Redningsmannen til jord. «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;» Joh 3,16.

På grunn av dette Jesu frelsesverk skal Guds folk få arve Guds rike, himmelen.

Hvordan blir det så i himmelen?
Vi får et lite glimt i Bibelens siste bok: «Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod. Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. De skal ikke hungre mere, heller ikke tørste mere; solen skal heller ikke falle på dem, eller noen hete; for Lammet, som er midt for tronen, skal vokte dem og føre dem til livsens vannkilder, og Gud skal tørke bort hver tåre av deres øyne.» Åp 7,14-17.

Tenk for en framtid for Guds folk. Det skulle glede og styrke oss i livet her på jord. Kun ei kort tid så er vi framme, "hva gjør det da om solen har oss brent". Uansett hvor godt vi har hatt det her på jord, er det ingenting som kan måle seg mot det vi har i vente.

Salighetens grunn
Hva er det Guds ord sier skal være "salighetens grunn"? Hvordan kan et menneske nå dette herlige mål, himmelen? «Den som har Sønnen, han har livet; den som ikke har Guds Sønn, han har ikke livet.» 1 Joh5,12.

Jesus er veien, sannheten og livet.

"Kristus død for mine synder.
Oppreist i fra dødens blund.
Levende for meg i himlen.
Det er salighetens grunn"
(TB)

Har du tatt i mot Jesus i tro, skal du ikke bli dømt på dommens dag, men få høre fra Jesu munn: "Kom hit, du min Fars velsignede! Arv det rike som er beredt for deg fra verdens grunnvoll blev lagt!"

Hvilken flokk tilhører du?
Hvilken flokk hører du til. Er du på vei mot himmelen, eller har du enda ikke fått orden på din frelses sak? Jesus innbyr deg i dag: «Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» Jes1,18.