Hvorfor Jesus af Rom ikke er Jesus af Nazareth.

Fra News that matters.
Af Ivar Fjeld.
Reprise.

------------------------------------------------------------------
Frelse ved nåde eller ved gerninger?
“For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.” Efeserbrevet 2:8-9.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeg er blevet opfordret til at forklare, hvorfor jeg mener, at den Katolske Jesus er en kopi af den sande Messias, Jesus af Nazareth.

At der vil være kopier, bekræftes af den Jødiske apostel, Paulus.

2 Kor 11:4:
”I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.”

Her er en liste over åbenlyse forskelle mellem kopien i Rom, og den sande Jødiske Messias Jesus af Nazareth.

Med hensyn til Frelsen:
Jesus af Nazareth: Han frelser i dag.
Jesus af Rom: Han bliver nødt til at vente, indtil man kommer i Skærsilden. Ingen sikkerhed for frelse, før man dør.

Med hensyn til Herredømmet:
Jesus af Nazareth: Han er Jøde, hovedet for Jakobs hus for evigt. Jødernes Konge.
Jesus af Rom: Han er hovedet for de Romerske Katolikker.

Med hensyn til Hæder og Ære:
Jesus af Nazareth: Er en nidkær Gud. Del ikke Hans herlighed med andre end Hans Fader, Gud.
Jesus af Rom: Han har ikke noget imod at dele sin herlighed med sin mor og med helgener og madonnaer.

Med hensyn til Tilbedelse af træ og sten:
Jesus af Nazareth: Er forfatter til det 2. Bud, som forbyder afgudsbilleder.
Jesus af Rom: Han har ikke noget imod at blive præsenteret og tilbedt som en afgud.

Med hensyn til Bønner for de døde:
Jesus af Nazareth: Bed kun i Hans navn. Ikke til de døde.
Jesus af Rom: Han siger, at vi skal bede til og for de døde og for helgener og madonnaer.

Med hensyn til den døde og den opstandne Herre:
Jesus af Nazareth: Er ikke længere på korset. Det tomme kors og den tomme grav er sejrstegn.
Jesus af Rom: Han har ikke noget imod, at hans tilhængere stadig holder ham naglet til korset.

Med hensyn til eksklusiviteten af Frelsen:
Jesus af Nazareth: Han er den eneste vej til frelse
Jesus af Rom: Hans tilhængere er begyndt at fortælle os, at der også er frelse i andre religioner.

I forhold til Hans Talsmand på Jorden:
Jesus af Nazareth: Han udpegede Helligånden som Hans talsmand på Jorden.
Jesus af Rom: Han udpegede en Pave som sin talsmand på Jorden.

Med hensyn til eksklusiviteten af brugen af ”Hellige Fader”:
Jesus af Nazareth: Han repræsenterer Gud, Den Hellige Fader.
Jesus af Rom: Han udpegede en Pave til at blive kaldt ”Den Hellige Fader”, et navn, Bibelen reserverer for Gud.

I forhold til alle efterfølgere som Præster:
Jesus af Nazareth: Hans efterfølgere er kaldet til at være præster i det Kongelige præstedømme.
Jesus af Rom: Han kan kun bruge præster, der er tro mod Paven.

Med hensyn til det forbudte navn ”Himmeldronning”:
Jesus af Nazareth: Han formanede gennem sin profet Jeremias til ikke at tilbede Himmeldronningen.
Jesus af Rom: Hans stedfortræder, Paven, beder os have statuer af Himmeldronningen.

Med hensyn til bøn til Hans mor:
Jesus af Nazareth: Han bad os ikke om at bede til Hans familie. Ikke engang til Hans mor.
Jesus af Rom: Han forlanger bøn til sin mor.

Var Han hvid eller farvet:
Jesus af Nazareth: Vandrede i solen og havde sandsynligvis mørk hud.
Jesus af Rom: Er en bleg, blåøjet Europæer.

I forhold til det Jødiske folk og Israel:
Jesus af Nazareth: Er Løven af Juda og af Isajs rod. Han kommer tilbage til sit eget folk, tilbage til Jerusalem.
Jesus af Rom: Hans tilhængere i Vatikanet hævder, at Jøderne har besat Det Hellige Land og Jerusalem. Ingen snak om Hans genkomst.

I forhold til Hans Fader, Gud:
Siden jesus af Rom er en "jesus” på den udvendige side af den Bibelske sandhed, er han ofte alvorligt uenig med sin Far. Et godt eksempel er forholdet til alle de løfter, der er givet til det Jødiske folk, og genopretningen af staten Israel.

Da Jesus af Nazareth sagde: "Jeg og Faderen, vi er ét”, er kopien i Rom en løgner og bedrager. Rom lærer blasfemi, og præsenterer et perverteret evangelium.

Første gang udgivet 1.11. 2009.