Det naturlige og det åndelige Israel.

Fra Facebook.
24. august 2014.
Ved Terje Treidene.

Malcolm Hedding: "Apostelen Paulus introduserer begrepet om et naturligt Israel og et åndeligt Israel. Dette er et begrep, som ofte blir misforstått."

Det åndelige:
"For ikke den er jøde som er det i det åpenbare; heller ikke er det omskjærelse som skjer i det åpenbare, på kjøttet; men den som er jøde i det skjulte, han er jøde, og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven; en sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud." Rom 2:28-29.

Det naturlige:
"Hva fortrinn har da jøden ? Eller hva gagn er det i omskjærelsen? Mye på alle vis. Først og fremst at Guds ord ble dem betrodd. Hva så om noen var utro? Skulle vel deres utroskap gjøre Guds troskap til intet? Langt derifra. La det stå fast at Gud er sannferdig." Rom 3:1-4.

I det åndelige Israel kan ingen innlemmes, uten at en er gjenfødt og kommet til tro på den Herre Jesus Kristus, det være seg Jøde eller Greker ( hedning). Det er dette, Paulus har i tankene, når han skriver til menigheten i Roma. I denne menigheten fantes det en del Jøder, som påberopte seg å være Guds utvalgte i kraft av, at de var Abrahams etterkommere.

Nei sier Paulus. I det åndelige Israel er det bare mennesker, som er født på ny. Men det betyr selvsagt ikke, at Gud på noe tidspunkt skal ha forkastet Israel som sitt utvalgte folk. Da måtte jo Paulus ha kommet i direkte strid med seg selv, når han senere i brevet sier: "Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen ER de elsket for fedrenes skyld." Rom 11:28.

Og her er det viktig å legge merke til, at det står er og ikke var! Dette er manifistert i Israels tilbakekomst til sitt land. Grunnlaget for, at Gud forsatt elsker sitt folk Israel, har sin grunn i dette: For fedrenes skyld, det vil si, på grunn av de løfter, han ga til til Abraham og gjentatt til Isak og Jakob.

Derfor må vi si med Paulus: "Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uransaklige er hans dommer og hvor usporlige hans veier. For hvem kjente vel Herrens sinn? Eller hvem er hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først, så han skulle få vederlag? For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet: Amen."

Malcolm Hedding:
"Tilslutt vil denne nasjonen, som har fungert som redskap for Verdens frelse, selv gå inn i en periode av velsignelse og glede, som ikke har sin parallell i historien. (Fredsriket eller de tusen år, min anm.) Hennes lange pilegrimsferd gjennom lidelse og mørke vil komme til en ende. Og for første gang, siden Gud kalte Israel inn i tilværelsen, vil Verden forstå det faktum, at nasjonen Israel var en gave til dem. De vil komme til å forstå, at gjennom Israel har hver familie på jorden blitt velsignet"