Benny Hinn afsløret - del I af X.

Fra Skriften.net/
Af Eskild Særkjær.

Mange Kristne menigheder i Danmark er begejstret: Benny Hinn kommer til København! (2006)

Forskellige Kristne hjemmesider overgår nærmest hinanden med at anbefale Benny Hinn på det varmeste og beskrive alt det gode, som de mener, der vil ske under disse møder.

Han omtales endda som ’den største nulevende prædikant’, og som ’den mest populære person indenfor kristendommen efter Jesus’ (for nogle endda endnu mere).

Benny Hinn (fremover BH) nævnes også som ’manden med salvelsen’, som ’skal redde kirken’. Ifølge disse skal BH vise alle Kristne ’den Bibelske vej til velsignelse’, og skal ’bruges mægtigt til at omvende mennesker’.

Med alt det gode, som de mener, skal ske i forbindelse med hans besøg, kan man da godt forstå, at ’BH anbefales af alle kirkesamfund’. Men kan BH leve op til alle disse anbefalinger?

Efter nøje at have undersøgt, hvem BH er og hvad han står for, må svaret blive et afgjort nej! Det fremgår nemlig klart, at han på det groveste misbruger Guds Ord såvel som Kristendommen, både for at forsvare sine falske lærdomme, falske profetier, løgnagtige mirakler, bedrageriske ånder, dæmoniske salvelse, luksuøse levevis, svindel med donationer osv. Dette vil jeg komme nærmere ind på i denne artikel.

Benny Hinn: Hvem er han?
BH er født i Jaffa, Israel, 1952. BH påstod længe, at hans far var (Jødisk) borgmester i Jaffa, Israel, og skrev dette i sin biografi ’Godmorgen Helligånd’. Men da det blev afsløret som usandt, ændrede BH det til, at hans far (blot) ’virkede’ som en borgmester i Jaffa. Men det blev også afsløret som usandt.

I virkeligheden var hans far Palæstinenser og var kontorist ved en arbejdsformidling for arbejdsløse Arabere. BH's biografi indeholder i øvrigt en mængde usande beretninger. Som når han beretter, at han engang blev handikappet efter en alvorlig ulykke på familiens stutteri, og senere blev en ’fremragende student’.

Men da to journalister undersøgte sagen, fandt de ud af, at disse påstande ikke var sande. Det nævnte stutteri har aldrig eksisteret, og han blev heller ikke student, da han på et tidligere tidspunkt droppede højskolen.

I slutningen af 60’erne emigrerede familien til Toronto, Canada. Og det er her, historien om BH tager fart. BH har udtalt, at han bestemte sig for at ’blive en Karismatisk Kristen efter et møde med Kathryn Kuhlman’. Desværre er det således, at det eneste, som er konsekvent med BH og hans historier er, at de ikke er konsekvente. Således findes der f.eks. mindst seks versioner af, hvordan han blev en Kristen, og de er så modsigende, at det er umuligt at vide, hvad der er sandhed.

I sin selvbiografi ’Godmorgen Helligånd’ havde BH ’en otte timers oplevelse med Helligånden’ i 1973, efter at han (igen) havde hørt Kathryn Kuhlman prædike. På sin hjemmeside skriver han, at dette møde ”forvandlede mit liv. Derefter kom Guds kraft ned og miraklerne begyndte at ske, når jeg tjente”.

Året efter begyndte BH at holde helbredelsesmøder i Canada. På ca. samme tid blev han studievært i sit eget lokale TV program. Hans succes i Canada inspirerede ham til at starte med helbredelseskampagner.

I 1983 flyttede BH til Florida, hvor han blev præst & formand for ’Orlando Christian Center’. I Florida blev han gift med Suzanne, som var datter af en lokal Præst. Her begyndte BH at opbygge sit ’Evangeliske imperium’.

I starten af 90’erne havde han et stort og lukrativt TV-marked, som nu har forgreninger ud til hele Verden. Som en trofast samarbejdspartner gennem årene er Poul Crouch, som er Pastor og leder for ’Trinity Broadcasting Corporation’, det største Kristne TV-netværk i Verden.

Herfra udsendes BH's daglige TV-udsendelse ’This is Your Day’, som er et af de mest populære ’Kristne’ programmer, og som nu bliver set i 200 lande og oversat til adskillige sprog. Efter div. problemer med loven i Florida, flyttede han i 1999 sin virksomhed til Dallas, Texas. Denne flytning var næppe tilfældigt valgt, for Dallas anses for at være et ’Mekka’ for selvudnævnte profeter, helbredere mv. Lovgivningen i Dallas forsvarer div. religiøse svindlere, og det er meget svært at blive anklaget for ret meget i den retning i Texas.

Benny Hinn får inspiration fra Kuhlman, Trosbevægelsen og Den Katolske Kirke
Kuhlmans salvelse inspirerer Benny Hinn
Nogle kilder oplyser, at BH i sin opvækst tilhørte den Ortodokse kirke, men siger dog selv, at han ’blev uddannet og påvirket af Katolikker’ fra den Romerske Katolske Kirke. Som tidl. nævnt skete der en dramatisk ændring af hans liv i 1973, hvor han fik en overnaturlig kraft og salvelse i forbindelse med en af Kuhlmans helbredelsesgudstjenester.

BH gør ingen hemmelighed af, at det er gennem hende, at han har fået en dybere og afgørende forståelse af ’Helligåndens kraft’, og som han har forsøgt at kopiere for at benytte i sit eget liv og tjeneste. BH overtog altså så at sige Kuhlmans tro og tænkning.

For Katolikken BH var det ikke så stort et spring, for som han sagde ’både Katolikker og Kathryn betonede ærefrygt for Gud.

Det vil føre for vidt her at komme ind på Kuhlmans falske lære, tilknytning til Den Katolske Kirke og hendes ikke-Bibelske helbredelsesforståelse. Men overordnet kan man dog sige, at den stort set er identisk med det, som BH står for nu.

For at forstå hans teologi, må man være opmærksom på, at når han taler om (Helligåndens) kraft, så arbejder den fuldstændig uafhængig af Gud Fader og Guds Søn og er derfor ikke den samme som den Helligånd, som åbenbarer sig for os i Bibelen.

BH underviser derfor heller ikke om, at denne kraft ifølge Bibelen er uløseligt forbundet med Jesu død og opstandelse og bliver beskrevet som en Guds kraft til frelse, helligelse og forløsning ved Jesus Kristus, 1 Thess 1:5, 1 Pet 1:5, Åb 12:11.

Benny Hinn bliver forkynder i Fremgangsbevægelsen
Umiddelbart derefter ’konverterede’ BH til Fremgangsbevægelsen, hvor han blev ordineret som forkynder og under nationale ledere som Kenneth Hagin og Kenneth Copeland.

BH var begejstret over bevægelsens trosforkyndelse og begyndte straks at undervise om alles ret til at være rig og uden sygdom – en lære, som han stadig har på trods af mange forsøg på at benægte det.

Jeg vil komme tilbage til emnet senere, og vil derfor kun give et par eksempler af denne falske lære her: ”Der vil ikke være nogen hellige, som er syge.. Han (Jesus) lovede at helbrede alle, hver eneste, hver eneste! – alle! Hvem som helst og hvad som helst – alle dine sygdomme! Med dette menes: ingen hovedpine.. ikke engang tandpine! Ingen sygdom vil komme på din vej..”.

”Sig efter mig, alle sammen, det gælder enhver, sig det: ’De ugudeliges rigdomme er mine’! Forsamlingen følger opfordringen. ’Sig det en gang til’. Og forsamlingen gentager igen.

BH overtog også Trosbevægelsens afskyelige lære om, at Jesu fysiske død på korset ikke har nogen betydning for vores frelse. For da Han blev menneske, blev Han bogstaveligt som en af os og kunne derfor ikke frelse os på korset, fordi Han fik Satans natur. Han måtte derfor lide i Helvede, indtil Gud fødte Ham på ny, så Han kunne opstå som fra de døde.

På samme måde hævder BH, at alle troende nu som Guds børn har samme natur som Jesus, og derfor også er blevet guder eller (en) Gud: ”Du er alt det, Han var, og alt det, Han er, og alt det Han skal blive. Sig ikke’ jeg har (Jesus)’. Sig: Jeg Er (Gud), Jeg Er, Jeg Er..”.. ”Må jeg sige det sådan: I er små guder på jorden, som løber rundt”.. ”Så, jeg er Benny Jehova!”

Bemærk, at denne selvophøjelse er identisk med Djævelens løgn til de første mennesker om, at mennesker kan blive som Gud, 1 Mose 3:5. Og Djævelen fryder sig over, at han gennem falske profeter nu i stigende grad kan få Kristne til at tro på denne løgn.

Benny Hinn og den Romerske Katolske Kirke
Der er flere kilder, som peger på, at BH trods hans tilhørsforhold til Fremgangsbevægelsen ligesom Kuhlman fortsatte med at tilhøre den Romerske Katolske Kirke, for i hemmelighed at arbejde for at fremme og udbrede dens lære.

’Christian Witness Ministries’ har grundigt efterforsket BH's tilknytning til den Romersk Katolske mystik, som bruger Økumenien til at tage Pinsevækkelsen og den Karismatiske kirke hen imod Rom”.

BH taler derfor altid varmt for den Katolske Kirke. Som da han på et korstog til Rom efterår 1996: ”ophidsede han sine tilhængere i Pinsebevægelsen ved at give offentligt støtte til Paven og den Romerske Katolske Kirke, så at oversætteren nægtede at tolke hans prædiken og musikgruppen nægtede at medvirke.

Og senere havde sponsorerne underskrevet en deklaration om, at de ville ophøre samarbejdet (med BH), og gjorde det klart, at de aldrig ville inviterer ham til Italien igen. Pinsebevægelsen i Italien havde tidligere nægtet at være involveret i korstoget”.

”Under pinsebevægelsens nationale kongres i 1997 i Adelaide kom Benny Hinn med en lovprisning af Paven og fortalte om hans møde med Kardinal Sin på Filippinerne, hvor de privat aftalte, at Sin ville arbejde for at få Hinn mere frem – og at Hinn (til gengæld) ville opmuntre Romerske Katolikker til at vende tilbage og blive i deres Katolske tro og kirke”.

På et møde forklarer og forsvarer BH den Katolske Kommunion (den Katolske altergang). Først taler han om, at han i en vision havde set et væsen, som vistnok var Jesus. Derefter siger BH: ”Jeg rakte ud og rørte ved en kappe, som føltes som silke.. Det næste, jeg følte, havde skikkelse af et legeme. Og mit legeme.. blev total følelsesløs.."

"Og Gud gav mig en åbenbaring den nat, at når vi deltager i Kommunionen, er det ikke kun Kommunion. Vi spiser bogstaveligt Jesus Kristus. Han sagde ikke: ’Tag, spis, det repræsenterer mit legeme’. Han sagde: ’Dette er mit legeme, brudt for jer..’. Når du deltager i Kommunionen, spiser du Kristus, og så vil dit legeme blive helet. Når du spiser Jesus, hvordan kan du så være svag? .. Syg? .. Når vi så i aften deltager i Kommunionen, så spiser vi ikke brødet. Vi spiser det, Han sagde, vi skulle være en del af: ’Dette er mit legeme” – som han bogstaveligt udlægger til at betyde ’at være en del af Jesus’."