Benny Hinn afsløret - del II af X.

Fra Skriften.net/
Af Eskild Særkjær.

Benny Hinn og den falske salvelse
Ligesom Kuhlman lægger BH også hovedvægten på at være i ’salvelsen’ for at kunne helbrede, profetere og udtale ’trosord’, osv.

For at legitimere læren citerer han Bibelen, hvor der står: "Og I har en salvelse fra den Hellige og har alle indsigt", 1 Joh 2:20. Her ser vi et af utallige eksempler på, hvordan BH misbruger Guds Ord til ukendelighed. Han udlægger nemlig verset til at betyde, at Kristne ved denne salvelse nærmest automatisk har adgang til den (eller Guds) overnaturlige kraft.

I den Bibelske sammenhæng fremgår det derimod klart og utvetydigt, at teksten ikke taler om åndskraft fra Gud til at kunne alt det, som BH påstår. Den siger derimod, at ’salvelsen’ skal bruges til at afsløre enhver falsk lære og Antikristelig ånd i de Kristne menigheder. Det betyder konkret, at hvis ’salvelsen’ virkelig er fra Gud, så vil den altid kunne afsløre falsk forkyndere og helbredelsesprædikanter som BH.

Og Bibelen siger jo netop, at der vil komme mange af disse i ’de sidste tider’, og derfor er det uhyre vigtigt at kunne afsløre dem med Guds Ånds sande salvelse. Modsat Bibelens lære underviser BH konstant de Kristne, som gider høre på hans sludder, om det vigtige i at være under denne ikke-Bibelske salvelse, og som han siger, at han er afhængig af for at kunne tjene.

BH beskriver mange slags salvelse, som han og andre benytter sig af. Alt det, som Bibelen nævner som Guds overnaturlige indgreb og specielle nådegaver, har BH ændret til at betyde den (iboende) salvelse, som nærmest kan beskrives som en slags automatisk opdatering, som når man er ’online’ på Internettet.

Ifølge BH er der mange niveauer eller stadier i salvelsen, men inddeler den oftest i de fire (hoved) stadier, som han mener, at alle kristne er inddelt i.

I bogen “The Anointing” (Salvelsen) inddeler han de Kristne i fire grupper på denne måde:

1. Først (i bunden) er der de alm. Kristne.
2. Derefter kommer dem, som er døbt af Ånden
3. Af dem er der nogle, som Ånden bliver over
4. Øverst befinder de sig, som er under konstant salvelse. BH gør ingen hemmelighed af, at han selv er på det højeste niveau.

Det samme erklærer de fleste andre af de store helbredelsesprædikanter også. BH hævder, at det er denne øverste salvelse, som han benytter, når han sender åndelig kraft eller ild ud over mennesker, så de kastes bagover under hans møder, og som gør, at de bliver helbredt (se senere).

For BH betyder det også, at hans ord er lov, fordi det er Gud, som taler og befaler gennem ham. De Kristne, som ikke er nået op på 4. niveau, er derfor underlagt BH i den åndelige verden, fordi han ved mere – og derfor er de også forpligtet til at høre ham og rette sig efter hvad han siger.

Hvis nogen vover at kritisere ham eller anklage ham for falske lærdomme, så er det ifølge BH i virkeligheden Gud selv, som de anklager eller angriber. BH hævder, at mennesker derfor ikke har ret til kritiserer eller sætter spørgsmål ved læren:

”Lad være med at stille spørgsmål til læren. Det er kun den umodne, som stiller spørgsmål ved den”.

Er Elias’ ånd kommet over Benny Hinn?
BH siger, at i forbindelse med, at han i 1973 fik salvelsen og den Hellige Ånds kraft i forbindelse med Kuhlmans helbredelsesgudstjeneste, oplevede at hendes ’Elias-kappe’ var faldet på ham, og som han udlægger til at være hans dobbelte kraft eller Ånd.

I 1999 fortalte BH i udsendelsen ’700 Club’ til Pat Robertson – vel som et ’bevis’ på, at han var en Guds profet – at han (også) havde fået Elias’ stav. Efter en lang historie om en mystisk drøm fortalte BH, at han ”i en vision havde set Elias, som sagde til ham: ’tag den’, og jeg tog den fra ham.. Jeg følte salvelsen, mens han talte”.

Da BH stoppede, fortsatte Mark Chirona, som også var gæst i studiet, og sagde (profetisk) til ham: ”Og da Elias rakte dig staven, gav Gud dig i hånden et nyt niveau af Apostolisk autoritet over nationerne.. Du går nu ind i en ny tid (New Age) med mirakler. Der vil komme en skærpelse, for Elias’ ånd hviler på dig”.

Men kan det passe, at det var Elias, som (åndeligt) havde givet ham sin kappe og sin stav som et symbolsk udtryk for, at Gud nu har givet ham endnu mere af sin salvelse, så han nu er kommet op på et højere niveau? Eller er det hele i virkeligheden et stort bedrag? Kan det påvises at hans salvelse ikke KAN komme fra Gud, men derimod fra Guds modstander.

Det er vigtigt at bemærke, at BH ikke får sin inspiration til sin lære fra Bibelen, men får den derimod fra de personer, som åbenbarer sig for ham gennem visioner, om det så er Gud, Jesus, Ånden eller alle mulige andre. BH mener nemlig, at når han er under salvelsen, så vil enhver vision eller ’indre billede’ være fra Gud. Derfor opfordrer han – ligesom de fleste andre trosforkyndere – de troende til at visualisere ånden frem:

”Hvor ofte har vi lukket vores øjne og set en skikkelse i hvidt. Du siger: ’Hvem er det?’ Den hellige Ånd! ’Oh – Det vidste jeg ikke’. Det burde du vide”.

Den, som kender sin Bibel, ved, at den salvelse og de visioner, som giver BH kraft til tjenesten og inspiration til hans forkyndelse, hverken kommer fra Gud eller Hans Ord. For at finde kilden til hans salvelse skal vi se i en hel anden retning.

Benny Hinn henter salvelsen fra de døde
BH har flere gange erklæret, at han henter sin åndelige ’salvelse’ ved Kathryn Kuhlman og Aimee Semple McPherson grave og siger, at han ofte besøger disse grave for at få (fornyet) sin specielle salvelse fra deres jordiske rester.

Hun fik i øvrigt en overmåde dyr begravelse, og med sig i graven fik hun en fuld funktionsmæssig telefon, så hun kunne komme i kontakt med omverdenen – selvom det nok ikke er på den måde, at BH søger at komme i kontakt med hende.

Under et møde tidligt i 70’erne beskrev han besøget på hendes gravsted således: ”På fredag skal jeg besøge Kathryn Kuhlmans gravsted (igen). Det ligger tæt på Aimees gravsted… Jeg har allerede været der en gang og vil ofte gå dertil.. Man kan ikke komme derind (i gravkapellet) uden en nøgle – og jeg er en af få, som har tilladelse til at gå derind… Jeg følte en mærkelig salvelse, når jeg var der… Guds kraft kom over mig.. Jeg tror salvelsen stadig er i Aimees legeme."

"Jeg er klar over, at dette må være chokerende for jer.. Jeg skal tage Davis og Kent og Sheryl (som vel er forsamlingens ledere?) med mig i denne uge. I vil komme til at mærke denne salvelse ved Aimees grav. Den er utrolig! Og Kathryns? Den er fantastisk! Jeg har hørt tale om mennesker, som er blevet helbredte, når de besøgte denne grav. De blev totalt helbredte af Guds kraft (dér). "

På et andet møde fortæller han om en uhyggelig oplevelse på Aimees grav: ”Jeg følte en forfærdelig salvelse.. jeg rystede over det hele (og) skælvede under Guds kraft. Jeg sagde: Kære Gud, jeg føler salvelsen.. Jeg tror, at salvelsen bliver over Aimees legeme..”.

BH er overbevist om, at hvis en person besad stor åndelig kraft i levende tilstand, så er der stadig kraft i dette legeme i død tilstand – og er overbevist om, at det er denne helbredelseskraft, som nu flyder i og gennem ham.

Som i eksemplet omtaler BH ofte denne kraft som værende både skræmmende og vidunderlig. Det lyder temmelig modsigende, men i Okkulte kredse hører man netop ofte, at en kraft eller ånd på samme tid både kan være god, lys og dejlig; men også samtidig kan være ond, mørk og skræmmende.

Alt tyder altså på, at det i virkeligheden er fra denne dæmonisk åndsmagt, at BH henter sin salvelse og derefter giver videre under sine møder – hvor hans tilhængere i begejstring giver ham lov til at sende denne forførende ånd og salvelse ind i og over deres liv.

Ikke nok med det! Ligesom Katolsk tro og lære foreskriver, er BH overbevist om, at han kan bede til de døde for at få del i deres overskydende gerninger, som giver de levende kraft, salvelse og frelse. I Bibelen kaldes denne kontakt med de døde for Spiritisme, og kraften han henter derfra kaldes for Trolddom. Både Spiritisme og Trolddom er afskyelige i Guds øjne, 5 Mose 18:11, 3 Mose 19:31.

Selvom BH påstår, at han har salvelsen fra Jesus, så tro ham ikke – han lyver!