Benny Hinn afsløret - del III af X.

Fra Skriften.net/
Af Eskild Særkjær.

BH indrømmer at han var under en falsk salvelse indtil 1992
I tiden op til 1992 var BH blevet afsløret i så mange ’fejl og usandheder’, at det skabte chokbølger ind i den Karismatiske lejr, som truede med at ophøre samarbejdet med ham – og ’Assemblies of God’ fulgte efter.

Det så sort ud for BH, som stod i fare for at blive stemplet som en ’kætter’. BH kom derfor d. 5/10 1992 med en erklæring i ’Christinaity Today’, hvor han offentligt erklærede at han ‘hidtil har haft en forkert lære og praksis’, som han dog nu er ophørt med.

Han erklærede også, at han havde fungeret under en falsk salvelse, men at "Gud har taget denne (falske) salvelse fra mig". Denne erklæring blev efterfølgende trykt i flere Kristne aviser og blade.

Denne udtalelse må nødvendigvis betyde, at når BH i den periode, han henviser til, var under en falsk salvelse/ånd, så må hans bøger og videoer fra samme periode derfor også være det. Hvis BH's erklæring kom fra hjertet, ville han straks trække alt det forkerte tilbage fra markedet? Skete det?

Nej! BH og hans organisation markedsfører stadig samme materiale, som om intet er sket. Det er der da heller ikke! BH har siden sin erklæring i 1992 intet gjort for at blive mere Bibelsk eller gudfrygtig.

I 1992 sagde han eksempelvis med henvisning til trosbevægelsen, at ”jeg tror ikke længere på deres trosbudskab". Men i virkeligheden forsvarede han stadig bevægelsens læresætninger. Som f.eks. da han i 1994, dvs. 2 år senere, under et møde påstod, at: ”Hvis du siger: Jeg vil gøre det, så er det, hvad Gud siger.. Så når du bekender det, så aktiverer du Guds overnaturlige kraft..!” Efterfølgende hævdede BH, at "de, som angriber denne troslære, er på Djævelens side!

BH's indrømmelse af at være under en falsk salvelse må nødvendigvis også betyde, at han så har været under denne falske salvelse, da han i den tid, han henviser til, var en af ophavsmændene til den såkaldte Toronto-bevægelse. For der foreligger en mængde dokumentationer, som ud fra Bibelen påviser, at denne bevægelses teologi og manifestationer netop er opstået pga. en falsk salvelse (ånd). Og som efterfølgende har forført utallige Kristne over hele verden med dæmoniske manifestationer og en ikke-Bibelsk ny åndelighed og Bibeltolkning.

Men trods denne logik har BH aldrig beklaget bevægelsens lære eller sit engagement i den. Det ser ud til, at hans indrømmelser blot var en taktik, som han brugte for at lede opmærksomheden bort fra hans egen utroværdighed, så han igen kunne blive anerkendt som en salvelsesfuld Guds mand i USA.

Og det må siges at være lykkedes, selvom han stadig var/er under den samme falske ånd. Der er ikke sket nogen større ændringer i hans lære eller åndelige praksis. Den største forskel synes at være, at han nu er blevet bedre til at lyve eller komme med tvetydige udsagn for at komme ud af sine problemer. Han er også blevet bedre til at true sine modstandere med retssager eller med Guds forbandelse, hvis de f.eks. ikke trækker deres kritik og afsløringer af ham tilbage.

Et dårligt træ skal kendes på dets frugter
Bibelen siger, at vi kan afsløre et dårligt træ på dets frugter. Derfor har der været mange Kristne, som har været i stand til at påvise, at BH er en svindler, som ikke har ændret kurs trods hans mange (bort)forklaringer.

Efter en grundig analyse af om der er sket en ændring af hans lære, konkluderede to medarbejdere for ’Christian Research Institute’, Ron Rhodes og Paul Carden, følgende i en artikel fra 1994: ”Kan vi tro, hvad Hinn nu siger om ’kun at prædike evangeliet’, og (ikke længere) har noget at gøre med den tidligere lære, som er fra Djævelen.. Hvis du tror det.. så husk, at siden 1993 ser du ham gøre og sige samme kætteri som han altid har sagt”.

En anden skriver således: ”Man behøver ikke vente.. længe på, at nye udviklinger vil ske, når de er under salvelsen. Hinn har tidl. talt om forskellige niveauer af salvelse… Hinn er (nu) gået op til næste niveau’. Men i dette nye skridt (opefter) har han (i stedet) taget den første elevator ned”.

Benny Hinn forvandles til noget ondt under denne salvelse – og hans børn bliver bange
Sandy Simpson, som er en anerkendt Kristen bibellærer, hævder, at BH (og hans kone) siden dengang i stigende grad vender sig hen imod salvelsens ’mørke side’.I et interview, som blev sendt på ’Trinity Broadcasting Network’ den 13/3 1999, afslørede BH, at når han er under ’salvelsen’, er han ikke mere sig selv. Han bliver en anden!

BH siger i interviewet, at selv hans børn bliver bange for ham, når han er under denne salvelse. Han siger, at han også selv er bange for, hvad den kan gøre med ham.Under samme interview bliver et videobånd afspillet fra et tidl. møde i Denver. Her kan man se BH blive ’forvandlet’ på scenen og begynder at tale hæst og knurrende som en besat. Der er 100’vis af eksempler på, at BH bliver forvandlet til noget, som kan opfattes som en besættelse.

På videooptagelsen opfordrer BH derefter de forsamlede til, at de løfter deres hænder ’for at hylde mesteren Jesus’. Det er tydeligt at se, at det ikke er Bibelens Jesus, det drejer sig om. Straks efter hører man ham forbander de mennesker, som vover at gå imod hans lære i ord eller handling.

Under interviewet omtaler BH denne hændelse i Denver som ’den mest skræmmende oplevelse jeg har haft under mine 25 år som prædikant’. Ifølge BH har han mange lignende oplevelser, som er skræmmende. Man skulle ellers tro, at den værste måtte være den tidligere indrømmelse af, at han i årevis har været under en falsk salvelse, men oplevelsen i Denver var åbenbart endnu værre!

Under samme interview blev der også vist et videoklip fra samme møde, hvor man hører ham tale om salvelsen, og som giver et indblik i, hvad BH oplever, når han er under den. Med henvisning til salvelsen høres han give følgende skræmmende oplevelse og opfordringer til publikum:

”Min hud er ved at eksplodere… Det kommer at pirre i jeres legemer fra top til tå. Hæv jeres røst, løft jeres hænder og bed om den (salvelsen)! Guds folk, bliv helbredt (ved salvelsen)! Guds folk, bliv befriet (ved salvelsen)! Rejs jer op fra jeres sygdomme og hop ind i helbredelsens flod og bliv helbredt. I Jesu navn! Sæt jer ned! Dette er bare begyndelsen.."

"Hvis jeg ikke frigør salvelsen, kommer jeg til at eksplodere. Jeg må slippe den løs mod nogen. Dæmonen må bøje sig for navnet til mesteren Jesus… Ja Gud, gør det. Jeg lægger en forbandelse på hver mand og kvinde, som strækker sin hånd ud mod denne salvelse. Jeg forbander det menneske, som vover at tale ét ord mod denne tjeneste…”

Lyder det. som BH her giver udtryk for, som et møde med Guds Ånd? Nej! Enhver kan vel se, at denne salvelsen ikke har noget som helst med Gud eller Hans Ånd at gøre – men kommer derimod tydeligt fra onde åndsmagter. For i modsætning til den ånd, som BH lytter til, så vil Guds Ånd altid give fred og få en profet til at tale besindigt.

At BH anvender navnet Jesus betyder ikke, at det så er Bibelens Jesus, han taler om, selvom mange tror det. Paulus advarer netop i sit brev mod dem, som skaber forvirring blandt de Kristne ved at forvrænge Kristi Evangelium!

Hvem er det, som bliver forbandet? Er det dem, som advarer om falske profeter som BH? Nej! Det er tværtimod det menneske eller onde åndsmagt, som vover at komme med en lære, som er i strid med Guds ord, Gal 1:6-8.

BH påstår, at salvelsen altid er fra Gud! Selvom BH sagde, at han ikke var sig selv under salvelsen og omtaler den som forfærdelig, så tog han alligevel ikke afstand fra den. Tværtimod anbefaler han de Kristne at tage imod den. Hvor underligt det end kan lyde for andre, og uanset hvor selvmodsigende det lyder, så mener BH nemlig, at den alligevel er fra Gud!

Det må være forfærdeligt for BH at tjene ’en gud’, som sender noget ondt og skræmmende over ham, når han ønsker at blive fyldt af ’salvelsen’ for at tjene denne gud. Hvilken dårskab er det at tro, at han skulle tjene den sande Gud, om hvem der står, at ”Lutter gode og fuldkomne gaver kommer ned ovenfra, fra himmellysenes Fader, hos hvem der ikke er forandring eller skygge, der kommer og går”, Jak 1:17.

Selvom det efter Bibelen er mere end tydeligt, at BH lytter til og tjener forførende ånder, så er der desværre mange, som af forskellige grunde ikke vil tro, at det kan være sandt og derfor heller ikke vil lade sig advare!

For BH's vedkommende ser det ud til, at han for længe siden har bestemt sig for at gå til denne dæmoniske ånd for at blive i salvelsen – og må derfor også betale en høj pris. BH forbander altid dem, som er uenig med ham Der er 100’vis af eksempler på, at BH giver sig til at forbande dem, som går imod ham eller hans salvelse.

Næste eksempel viser, hvilke forfærdelige forbandelser, der kommer ud af munden på BH, når han taler på Guds vegne: ”Jeg placerer en forbandelse på enhver mand og kvinde, som vil række sin hånd ud mod denne salvelse”.

BH forbander dog ikke kun sine modstandere, men truer også deres familier, venner eller børn. Et eksempel: ”.. Jeg taler nu til jer under salvelsen (betyder, at hvert ord dermed er fra Gud selv): I vil komme til at høste det i jeres børn. I kommer aldrig til at vinde… Og jeres børn skal lide! I angriber mig i radioen hver aften! I skal betale og ligeså jeres børn! Hør dette fra Guds tjeners læber: I er i fare! I må angre, ellers kommer Gud den almægtige til at bevæge sin hånd (imod jer). Rør ikke Guds salvelse (dvs. ham selv)”.

Er det da Bibelsk at forbande? Nej! I et fortroligt brev har Udfordringen netop bagatelliseret sådanne forbandelser med at påstå, at ’det er der i øvrigt flere af profeterne i GT, der har gjort.. uden at de af den grund er blevet afskrevet af Gud’. Men det er intet mindre end grov manipulation!

For det første var der ikke flere profeter, som gjorde det, men kun Elisa. For det andet kender vi ikke baggrunden nok til at vide helt hvorfor. Men da vi ved, at Gud ikke tillader noget menneske at forbande nogen, så må konklusionen være, at Elisa ikke kom med forbandelsen for sin egen sags skyld. Måske er årsagen lidt hen i retningen af Gal 1:8-9, hvor Guds Ord forbander det menneske, som forkynder et andet evangelium.

Det er altså alene Gud, som har autoritet til at forbande! Derfor siger Bibelen: “Hvor kan jeg forbande, når Gud ej forbander, nedkalde vrede, når Herren ej vredes”! 4 Mose 23:7.

Og “Velsign dem, som forfølger jer, velsign, og forband ikke!”, Rom 12:14.

Benny Hinn ville gerne have haft lov til at dræbe sine modstandere
BH giver til tider udtryk for, at han gerne ville have haft lov til at dræbe sine modstandere: ”Nogen angriber mig for noget, jeg har undervist om. Lad mig sige dig noget, broder… Du skal vide, at jeg har ledt efter vers i Bibelen, men det ser ikke ud til, at jeg kan finde det! Et vers, som siger: ’hvis du ikke kan lide dem, dræb dem!’

Jeg ville virkelig ønske, at jeg kunne finde dette vers! (Herefter går BH over til at tale direkte til en person): ’Du stinker virkelig…! Ind imellem ønsker jeg at Gud ville give mig et Helligånds maskingevær, da skulle jeg skyde dit hoved bort’..”.

De hyppige forbandelser og andre voldsomme udfald mod BH's kritikere står dog i skarp kontrast til det, som Jesus lærer i Bibelen. I Matt 5:39, 44 siger han: ”I må ikke sætte jer mod den, der tilføjer jer ondt.. jeg siger jer: Elsk jeres fjender! Velsign dem, som forbander jer, gør godt mod dem, som hader jer og bed for dem, som forfølger jer”.