Benny Hinn afsløret - del IV af X.

Fra Skriften.net/
Af Eskild Særkjær.

Benny Hinn: Manden med de mange falske profetier
Benny Hinn: En sand profet eller en gemen løgner?
BH stiller ikke sit lys under en skæppe! De sande profeter slår ikke på stortromme foran sig, som han gør det. De hævder heller ikke, at hvert ord, som de udtaler, er sandt! Tværtimod vil alle sande profeter ønske, at hvert ord må blive bedømt i lyset af Guds Ord.

Hvis BH var en sand profet, ville han bøje sig for Guds Ord. Ifølge Bibelen er det ganske let at afsløre, om en profet/profeti er sand eller falsk – for at alle kan sortere de profeter fra, som i virkeligheden er bedragere.

Den siger: ”Når en profet taler i Herrens navn og det han siger ikke sker og ikke går i opfyldelse, da er dette noget som Herren ikke har talt”. 5 Mose 18:22.

Falske profeters indtog i de troendes menigheder var så alvorlig, at Gud krævede, at de skulle udryddes (dø). Det er stadig lige alvorligt. I den nye Pagt befaler Gud, at det onde menneske udstødes af menigheden. 1 Kor 5:13.

Alternativet var og er, at mange ellers vil lytte til sådanne mennesker og blive årsag til, at mange på dette grundlag vil gå fortabt: ”Men der optrådte også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil liste fordærvelige vranglærdomme ind, idet de endog fornægter den Herre, som købte dem, og bringer hastig undergang over sig selv. Mange vil følge dem i deres løsagtighed, så sandhedens vej for deres skyld vil blive spottet. I deres havesyge vil de udbytte jer med falske ord…”. 2 Pet 2:1-3.

Disse vers er en nøjagtig beskrivelse af det, der sker, når mennesker bliver forført af falske profeter eller lærere. Disse siger jo ikke: ’Se, her kommer en falsk profet!’ Og netop derfor er det vigtigt at holde sig til Bibelen for at se, om budskabet stemmer eller ikke stemmer med Guds ord.

’Profeten’ med de mange falske profetier afsløret
Hvis man alene ser på de mange falske profetier, som BH er kommet med gennem årene, er det som sagt let at afsløre ham for at være en anden end den ’Guds mand’, han siger at han er. Ifølge Bibelen er han intet mindre end en falsk profet – en bedrager!

Vi skal se på nogle af disse falske profetier:
• Den 31/12 1989 kom BH med en profeti om, at Cubas leder Fidel Castro ville dø i 90’erne. Og han tilføjede, at ”Helligånden har netop sagt til mig, at det vil blive en værre død, end du kan forestille dig”. Men dette skete som bekendt ikke. Altså en falsk profeti!

• Under samme møde profeterede BH om, at Gud ville tilintetgøre de homoseksuelle med ild senest 1994-95. Dette skete heller ikke, og derfor er denne profeti også falsk.

• Den 19/10 1999 profeterede BH om, at de døde skal blive oprejst til livet igen, hvis man stiller deres kister frem foran TV og lader de dødes hænder berøre skærmen, mens der vises et program fra TBN (som udsender BH's møder).

BH hævdede, at mange ville blive vakt til live igen på denne måde. Det er ikke til at vide, om der var nogle, som troede så meget på denne profeti, at de lod deres døde røre TVet for at de skulle opstå fra de døde. Men der kom ingen rapporter om, at det var sket – ikke engang én eneste! Altså endnu en falsk profeti fra en falsk profet.

• Den 2/4 2000 profeterede BH om, at en fredsaftale mellem Israel og Syrien ville blive underskrevet af den Syriske leder Hafes Al-Assad. Men han døde, inden han kunne opfylde profetien. Og der er stadig ingen fredsaftale mellem disse to lande.

Da BH skulle redegøre for denne falske profeti, bortforklarede han den med, at det var ”Guds plan, at det ikke skulle ske”. Det betyder konkret, at han i så fald ikke selv er skyld i den falske profeti, fordi Gud har ændret sin plan uden at informere BH om den. Det er igen et eksempel på, hvordan BH manipulerer med Guds Ord i et forsøg på ikke at fremstå som en løgner.

Men alle sande Kristne kan let afsløre ham. Gud siger jo i sit ord, at Han ikke trækker sine ord tilbage, læs Es 45:23, 55:11.

• 29/12 2002 profeterede BH om, at der ville ske en stor ændring af ’salvelsen’ i forsamlingen den 3/3 2003. Men det var igen en falsk profeti, for der skete intet usædvanligt den dag. Det er i øvrigt interessant, at BH's åndelige kilde er meget lig Okkultisternes, som netop også betragtede denne samme dag som en god dag til at opnå ’åndelig kontakt’.

• 29/12 2002 profeterede BH, at en stor begivenhed ville ske i Israel ca. d. 15/4 2003. BH kom ikke nærmere ind på, hvad denne store begivenhed skulle være, men sagde, at den skulle blive en stor hovednyhed.

Men der skete intet i Israel i de dage, som kunne betragtes som nogen særlig stor begivenhed. Endnu en falsk profeti kan komme i samme bunke.

• I august 1996 profeterede BH på et møde i London, at der ville komme en større vækkelse over England, end det nogensinde er set tidligere, og som endda ville ryste Parlamenternes Hus og Buckingham Palace. BH gav indtryk af, at det var nært forestående, men nu er der gået 10 år, og intet er sket. Igen ser vi, at Kristne har hørt på en falsk profet.

• I 1998 kom BH i Australien med en profeti om, at der ville komme en stor vækkelse til New Zealand i begyndelsen af 1999. Men der kom ingen vækkelse til New Zealand. Atter ser vi, at Kristne ikke er på vagt, men tillader, at en falsk profet går på rov blandt dem.

Mange falske profetier om, at Jesus vil vise sig fysisk på Benny Hinns møder
Jesus har advaret de troende om, at de skal være på vagt og ikke tro på de mange falske profeter, som vil komme og påstå, at deres lære er fra Gud. De vil endda komme med mange ’store tegn og undere’ som ’bevis’ på, at deres lære er fra Gud, og mange vil tro, at ’det så må være fra Ham’.

Hvis de falske profeter desuden kan få mennesker overbevist om, at Jesus også er fysisk (legemligt) tilstede blandt dem, så vil de blive ført ind i et endnu større bedrag. Men Jesus har advaret os forud og sagt: Tro dem ikke! For Han vil ikke vise sig synligt eller fysisk (legemligt) før sit andet komme, Matt 24:24:11, 23-27, 2 Thess 2:9.

 Men sådanne advarsler preller fuldstændig af på BH og på alle dem, som er så begejstret over alt det, der sker ved hans møder, så de slet ikke kan eller vil se, at han i virkeligheden fordrejer Sandheden.

Vi skal se på nogle af de profetier, hvor BH hævder, at Jesus vil vise sig fysisk under hans møder:

En falsk profeti fra Ruth Heflin får afgørende betydning
Det var den falske profet, Ruth Heflin, som kom med den første af en række falske profetier om, at Jesus fysisk ville vise sig på BH's møder. I TV-udsendelsen ’This Is Your Day', som blev vist d. 29/3 2000, fortæller BH begejstret om profetien og siger: ”Ruth profeterede over mig tilbage i 70’erne. Alt, hvad hun sagde, er sket! Hun sendte mig et ord gennem min kone og sagde: ’Herren siger.., at han vil vise sig fysisk på en af vores korstog i de næste få måneder.. Fortæl Benny, at jeg vil vise mig fysisk på platformen på hans møder…”.

BH havde nemlig straks accepteret profetien for at komme fra Gud, og lod dermed totalt hånt om Guds Ord, som vi jo netop har set, klart viser, at sådanne profetier ikke kommer fra ham. Men BH nøjes ikke med at lytte til falske profeter og tage imod de falske budskaber i dem. Han begyndte også selv at få profetier om, at dette ville ske.

I samme udsendelse fortalte BH nemlig, at den Hellige Ånd har sagt til ham, at denne profeti fra Ruth Heflin nu var ved at gå i opfyldelse. Den 2/4, blot fire dage senere, kan man på et videoklip fra et andet møde hører flere profetier om, at Jesus vil vise sig fysisk og synligt.

BH erklærer endda, at det allerede er sket: ”Mange af jer har kendt mig i mange år. Men jeg fortæller jer sandheden nu, noget jeg ikke har sagt i mange, mange år…: ’Han (Jesus) viste sig (fysisk) efter sin opstandelse, og Han er ved at vise sig før sit andet komme. I ved, at profetinden (Heflin) sendte mig et (Guds) ord gennem min kone.., og hun sagde: ’Fortæl din mand, at Jesus er ved at vise sig fysisk under hans møder’… Jeg føler, at det er ved at ske.. Jeg ved dybt i min sjæl, at noget overnaturligt er ved at ske i.. Nairobi Kenya. Jeg føler det. Jeg kommer meget muligt tilbage.. med en filmoptagelse af Jesus på platformen!"

"I ved, at Herren for nylig viste sig (fysisk) for mig i Rumænien, og der er en video af det! .. Poul (Crounch): ’Husker du, da jeg kom på TBN for år siden og viste dig et klip af Herrens (fysiske) åbenbaring oppe på balkonen i vores kirke i Orlando? Ja! Du – du husker det? Meget vel, jeg så det!’.. I ved, jeg altid har undret mig over, hvorfor Herren gjorde dette? Ved I hvorfor…? Det (at han viste sig fysisk) var begyndelsen til det største, Gud har foretaget sig i vores kirke. Fordi ’83, ’84 og ’85 var forfærdelige år for mig – forfærdelige år!"

I ’86 begyndte Gud sine velsignelser, men de begyndte.. med denne manifestation af Herrens ansigt på – på balkonen, som blev der i otte uger. I otte ubrudte uger! Herren har gjort dette tidligere, men han er ved at gøre det igen. Hør dette: Jeg profeterer dette! Jesus Kristus, Guds Søn, er ved at vise sig fysisk i nogle kirker og ved nogle møder og for mange af Hans folk – af én grund: ’At fortælle jer, at Han er ved at vise sig (fysisk), for at (I må) vågne op! Jesus kommer, (I) hellige!”