Benny Hinn afsløret - del X af X.

Fra Skriften.net/
Af Eskild Særkjær.

Misbrug af de indsamlede penge
BH har ikke selv betalt ’sit’ enorme og mondæne hjem, som ligner ’Pacific Ocean’, men er købt og betalt af hans organisation. Det er på over 700 m2 og har en anslået værdi på 70 millioner kroner.

Selvom BH siger, at hver eneste dollar går til Guds Riges arbejde, fortæller div. dokumentationer dog en anden historie. Ifølge ’Steve’, som har rejst med BH og andre medlemmer af BH's stab, er det et faktum, at BH f.eks. kun handler i de dyreste tøjforretninger. Af disse nævnes f.eks. Bevely Hill ’Versace’ og ’Louis Vuitton’.

På de regninger, som nogle journalister fra NBC-dataline fandt, havde BH eksempelvis på blot fire uger haft et forbrug på over 400.000 kroner i 6 tøjforretninger, alt sammen for penge, som er indkommet til Guds riges arbejde.

Uddrag fra NBC Dataline: Siden vi (journalister) viste den første reportage (om BH), kan vi nu fremvise hundrede af sider, som dokumenterer, at BH bor på lukrative hotelværelser – i forbindelse med hans korstog - der som en selvfølge betales af hans organisation. Af de mange eksempler, som vises på filmen, kan nævnes:

• I Milwaukee opholdt han sig i præsidentsuiten til 900 $ pr. nat.
• I Panama City boede han i den kongelige suite til 1700 $ pr. nat.
• I Montreal var det også den kongelige suite til 2700 $ pr. nat.

Organisationen betaler for hans private ’layover’
Til og fra de forskellige korstog vælger BH altid at bo luksuøst. Jo mere, des bedre er det for BH! Alt skal passe med hans øvrige meget luksuøse livsstil. Bl.a. har han et enormt forbrug til noget, som bliver bogført som ’et ophold’ (layover) i f.eks. lufthavnen.

NBC Dataline siger hertil: ”For de fleste rejsende betyder layover mange timers ubehagelig venten efter forbindelsesfly i lufthavnen – og måske (en nødtvungen) overnatning på et billigt hotel. Men layover betyder noget helt andet for BH”. Husk, at BH rejser efter sit eget tidsskema i et lejet fly, som han benytter efter forgodtbefindende”.

Så hvad betyder layover for BH – og hvad går pengene til? ”BH-ministry oplyser, at ’de mange layover ofte er nødvendige for at fylde brændstof på flyet og for at piloten kan hvile’. Ikke overraskende har kritikerne et andet synspunkt: ’Det er hans livsstil! Han føler, at han fortjener det’!

Derefter spørger intervieweren en tidligere medarbejder hos BH: ’Han er jo hoved for en organisation på 100 millioner dollar’ (underforstået: er det så ikke OK at BH bruger en del penge på sig selv?). Og denne svarer og siger: ’Han er kaldet for at være en ydmyg Kristi tjener – ikke til at leve som en konge’. Uanset om man er kritiker eller ej, så må man indrømme, at BH i livsstil lever som en konge, der har et stort og uudtømmelig skatkammer, som han bare kan øse af.

NBC Dataline viser et andet eksempel, hvor BH foretog en rejse fra Colombia til Californien. Men selvom BH kunne flyve direkte og ’non-stop’, så ”viser dokumenter, at BH stoppede (dvs. tog en omvej og mellemlandede) og tog ophold i Cancon hotel i Mexico og boede i præsidentsuiten, som kostede 2684 $ (over 18.000 kroner) pr. nat. Dette beløb blev noteret som layover”.

På dyrt familiebesøg i Milano og London for organisationens penge
Efter et korstog til Rusland og Sverige i 2003 tog BH med flyet – ikke mod vest for at tage hjem, men mod syd til Milano, Italien, og derefter igen mod nord til London, England. Dette gjorde han for at besøge henholdsvis sin søn og sin datter og hendes kæreste. I forbindelse med dette besøg løb udgifterne løbsk – eller det er måske den sædvanlige standard, som BH opretholder?

I begge byer spiste han på dyre restauranter. På restaurant ’Villa Deste’ i Milano lød regningen på 917,94 $ for et måltid. I London løb regningen på et måltid mad på restauranten op på 1725,27 $. Under opholdet i Milano boede han i hotellets præsidentsuite, og hotelregningen var på 10.800$ (over 70.000 kroner) pr. nat. Ifølge hotellets hjemmeside er denne suite på 540 m2 og ’den største hotelsuite i Europa’. Den beskrives som ’a dwelling fit for a prince’.

Den har da også alt, hvad en prins har brug for, lige fra de mange luksuøse værelser, sauna, jacuzzi, tyrkisk bad, stor hjørneterrasse med panoramaudsigt, 100 fod lang swimmingpool, som er dekoreret med marmor og fresco’, osv.

Mon BH nåede at nyde alt dette? I London boede BH i den mere beskedne Lanesborough Hotel, hvor regningen ’kun’ løb op på 3.124$ (21.000 kr.) pr. nat. På regningen kom der et tillæg for ’transportation’, som udover transport med chauffør også indbefatter drikkepenge, servering af te på værelset og andre serviceydelser.

Beløbet i Milano kom op på 6.361.54 $, mens den i London kom op på 5.065,20 $ (i alt over 75.000 kroner). Dertil kom ekstraregninger for div. indkøb som bellman cigarer til ca. 200 $ og en deskmanager til 1900 $. I London kom regningen i løbet af 3 dage op på 4500 $.100 Dette familiebesøg kom altså til at koste mindst 45.000 $ (ca. 300.000 kroner).

Dertil kom mange ekstraudgifter i forbindelse med ekstra brændstof til flyet såvel som forplejning og overnatning til flypersonalet, bodyguards og andre fra hans stab, som ledsagede ham. Ingen kender til det eksakte beløb. Hvis alle disse ’private’ udgifter blev betalt af egen lomme, så var det hans egen sag. Men når alle disse ’private’ udgifter kom til at figurere som ’layover’ i forbindelse med hans korstog, så er det i virkeligheden svindel med betroede midler og derfor bestemt ikke i orden.

Andre private udgifter betales også af missionspenge
Ifølge dokumenter, som NBC dataline er i besiddelse af og fremviser på skærmen, går der også mange andre penge ud fra BH's organisation til hans private forbrug: ”Ifølge denne konto (fremvises) går store beløb til Benny Hinn’s familie” under betegnelsen ’Petty Cash’… F.eks. har BH fra denne konto givet sin datter 1300$ til sin datter Jessica, uden at årsagen nævnes, (og) hendes kæreste har fået to beløb på i alt 2550$ for at passe sønnen”.

Det er lidt uvist, hvis søn der er tale om, men det er i alle fald mange penge at give ud for at passe et barn! ”Over en måned er ’23.000$ gået fra organisationen til Benny og hans kone. Og vi fandt denne 25.000$ store regning ’til dækning til BH's Anaheim-korstoget’..”

Det er ikke til at vide, hvad ’Benny og hans kone’ skulle bruge de ekstra 23.000$ til, for hverken han eller hans kone er ligefrem dårliglønnet. De sidstnævnte udgifter på 25.000$ var givet som et beløb til diverse under korstoget, som BH kunne bruge løs af uden dokumentation.

Hvorfor griber hans stab ikke ind overfor misbrug af betroede midler?
Man kan undre sig over, at de økonomisk ansvarlige i BH's store virksomhed ikke griber ind, når BH åbenbart ikke selv kan finde ud af – eller er ligeglad med, om de penge, som er givet til Evangeliets udbredelse, ikke er hans egne private penge og som han derfor ikke bare kan bruge løs af.

Årsagen er nok den, at der ikke er nogen i hans stab, som kan, vil eller tør blande sig. Man kan undre sig, når flere af hans medarbejdere på kritiske forespørgsler giver udtryk for, at de penge, som organisationen har, må BH i princippet bruge, som han har lyst til:

’Han behøver ikke at forklare sig’ lød en af forklaringerne. Det samme mener BH tydeligvis. Da han f.eks. blev spurgt om nogle kritiske finansielle forhold, sagde han, at han egentlig gerne ville tale om dem, men Gud havde bedt ham lade være.

Det er i øvrigt typisk for BH at henvise til Guds vilje, når der er nogen, der stiller ubehagelige spørgsmål, som han ikke ønsker at tale om.

Hvorfor beskæftige sig så indgående med den økonomiske side af BHs milliardforetagende?
Af den simple grund, at når mennesker giver penge til BH, fordi de tror på hans udsagn om, at ’hver eneste dollar går til Guds tjeneste’, så har de også krav på at vide, at rigtig mange af de betroede midler i stedet går til at opretholde hans luksuøse livsstil ved økonomisk svindel og frådseri.

Hertil siger Bibelen, at hvis en person ikke kan være tro i de jordiske forhold (f.eks. økonomi), hvordan kan han så være tro, når han ’taler om de himmelske’ (f.eks. budskabet om frelsen), jfr. Joh 3:12.

En mørkere side af organisationen
Gang på gang har der været problemer med BH's nærmeste inderkreds, som eksempelvis har været utilfredse med den autoritære ledelsesstil og dårlige forretningsetik ’indenfor murene’. Denne utilfredshed har været medvirkende til, at mange er gået til pressen og har videregivet mange ’insider’ informationer af organisationens hemmeligheder, hvoraf nogle er benyttet i denne artikel.

Men der er også mange andre afsløringer om omfattende svindel, som offentligheden ellers ikke hører om. Et eksempel er de mange tilsendte bønnebreve, som BH's organisation får tilsendt. Forud har BH givet løfte om, at alle breve ville blive læst, og der vil blive bedt over de begæringer, som de indeholder.

Ofte følger der et større pengebeløb med disse breve – for så er der jo, som tidligere nævnt, større chance for at blive bønhørt. Men i stedet for at bede over bønskriftet, som det var blevet lovet, så har man blot taget penge og checks ud af brevene, som derefter er blevet kasseret, uden at nogen har læst brevene eller bedt over dem.

Enkelte gange er denne fremgangsmåde blevet afsløret af pressen: ”I Basel blev der indsamlet ca. 300.000 Schweizerfrancs. Trods opmuntringer til folk om at skrive deres bedeemner på bagsiden af penge-kuverterne, blev de tomme kuverter i stedet smidt væk”.

I 1997 sendte CNN en udsendelse om BH, efter at de havde fået tilsendt en kritisk og afslørende rapport fra en ’insider’ om, hvad der i det skjulte foregik af svindel i Hinns praksis. Som følge af udsendelsen blev stabsmedlemmer fyret, og der blev foretaget en grundig undersøgelse for at finde kilden til CNN’s dokumentationer af BH og hans organisation. Linien blev strammet op, og alle medarbejdere fik besked på at holde munden lukket.

En anden rapport afslører følgende: ”I 1998 døde to medlemmer fra BH’s nærmeste inderkreds af en overdosis heroin. I 1999 fyrede han (BH igen) adskillige bestyrelsesmedlemmer.. og hyrede en tidligere betjent, Mario C. Licciardello til at undersøge hans organisation. Licciardello var en fætter til Carman, en populær Kristen sanger, så mange tænkte, at Hinn betragtede ham som ’sikker’.

Men Licciardello gjorde et så godt job – tog hundrede af vidneudsagn og kom til sidst til heroinmisbruget – at Hinn sagsøgte ham. Mens Licciardello stadig var sikkerhedschef, krævede organisationen gennem et søgsmål, at alle hans filer blev udleveret og beseglet, fordi deres offentliggørelse ville betyde enden for den.

Kun én dag før Hinn agtede at give sit vidneudsagn af sagen, døde Licciardello af et mystisk hjerteanfald. For at komme ud af retssagen, lavede Hinn-ministry et forlig med Licciardellos enke. Dette forlig inkluderede også en besegling af alle retssagspapirerne”.

Indtryk fra et møde Jan. 2006: BH er stadig den samme bedrager
En reporter ved navn Samisoni Pareti har under overskriften: ’AMERICAN MIRACLE MAN PULLS CROWD’, bl.a. skrevet følgende kritiske indtryk fra det korstog, som BH holdt på Fiji's største udendørs sportsarena d. 20-22. januar 2006:

”Efter at Hinn havde afholdt sin sidste samling om søndagen, beskrev overskrifterne næste dag en skuffelse over, at ikke én var blevet helbredt af den besøgende mirakelmand." 'The Fiji Sun Newspaper’ fortalte eksempelvis om, at en lokal handikapforening fyldte en bus med dets medlemmer til korstoget – men kun for at blive afvist.

Ronell Singh, som er delvis blind, fortalte til avisen, at ’jeg prøvede at gå op på scenen, hvor Benny Hinn var, så han kunne lægge sine hænder på mig. Men til min overraskelse lukkede sikkerhedsvagterne døren’.

Fiji Sun talte også med foreningens advokat, Sajendra Sharma, som sagde: ’Jeg er imod alle prædikanter, som kommer i miraklernes navn og påberåber sig af at have evnen til at helbrede, fordi alt det de virkelig gør, er at skabe falske forventninger og depressioner for mennesker, som virkelig ønsker at blive helbredt’.

Det, som mange kritikere havde i tankerne, gav Pastor Ame Tugawe, som også er Generalsekretær for den magtfulde Metodistkirke, udtryk for, da han til avisen sagde: ’Hvis jeg havde lejligheden til at tale med ham (BH), så ville jeg vise ham til (den lokale) Saint Giles Hospital og til Colonial War Memorial Hospital, fordi dette er stedet, hvor helbredelser er mest tiltrængt..’..”.

Artiklen fortsætter med flere eksempler fra mødeserien, men de ovenfor nævnte er nok til at påvise, at BH stadig er den samme bedrager. Der er stadig ingen, som bliver helbredt, fordi møderne stadig er bygget op på samme svindel og bedrag som altid. Og derfor tager BH da heller ikke til hospitalerne for at prøve at helbrede de syge dér. For bare efter et besøg ville det blive afsløret, at intet vil ske! Der vil nemlig ikke være nogen syge dér, som ville blive helbredt!

Formaning fra Bibelen
Hvordan kan det være, at der er så mange Kristne, som påstår at læse i Bibelen, men som alligevel så let lader sig bedrage af BH, så de lukker øjnene for de mange Bibelske advarsler mod falske profeter, så at de endda forsvarer ham med næb og kløer?

Svaret finder vi bl.a. i 2 Tim 4:3-4 ”Thi der kommer en tid, da de ikke vil finde sig i den sunde lære, men for at leve efter deres egne lyster skaffe sig lærere i hobetal (som BH), alt efter hvad kilder deres øren, og de vil vende øret bort fra sandheden og vende sig til fablerne” (eller digt).

BH er en af de mest produktive falske profeter i vore dage. Vi har set på masser af dokumentation for, at der foregår en omfattende svindel og åndelige bedrag i forbindelse med alt, hvad der har at gøre med BH. Han er kommet med undskyldninger og bortforklaringer. Han har løjet og prøvet at lukke munden på sine kritikere.

Han har nægtet at fremvise sine regnskaber og omgivet sig med bodyguards for at beskytte sig. Han har spredt sit bedrag til alle lande i verden og dermed været med til at føre mennesker i fortabelse. Han har gjort meget for at skjule sine bedrag. Men der er noget, som han ikke kan: Han kan ikke skjule sig for Guds vrede.

Bibelen advarer: ”Thi der har indsneget sig nogle mennesker, som hvem det allerede for længe siden er skrevet, at de skulle rammes af denne dom: de er ugudelige, folk, som misbruger vor Guds nåde til løsagtighed og fornægter vor eneste hersker og Herre, Jesus Kristus”. Judas v. 4.

Hvor er disse ord alvorlige og meget rammende på den tid, som vi nu lever i, fordi falske lærere og profeter har sneget sig ind i de Kristne menigheder. Det betyder, at de har en skjult dagsorden, som ikke tåler dagens lys. Mange tror, at disse ledere er Kristne, men Guds Ord siger, at de i virkeligheden er ugudelige.

Der står om dem, at de misbruger Guds nåde til løsagtighed og fornægter vor eneste hersker og Herre. Disse taler selvfølgelig om Jesus for ellers ville de blive afsløret. Og derfor taler BH da også om Ham! Men i virkeligheden er Jesus Kristus degraderet til at være en slags kransekagefigur for en falsk gud. Det er ikke Ham, som er Herren, for BH har for længe siden gjort sig selv til herre. Han har ikke brug for Gud, Hans kraft eller frelse – det går jo godt uden!

Epilog
Lad os se de faktiske forhold i øjnene! Bibelen siger klart og tydeligt, at der vil komme mange falske profeter og bedragere i endens bestemte tid. Og derfor beder Judas da også alvorligt de Kristne om, at de vil lade sig formane og stride for den sande tro og lære: ”I elskede! Nu mens jeg er ivrigt optaget af at skrive til jer om vor fælles frelse, ser jeg mig nødsaget til i et brev at formane jer til at stride for den tro, som én gang for alle er blevet overgivet de hellige”. v. 3.

Snart kommer Jesus for at hente sin menighed, sin brud. Er vi rede til at møde ham? Er jeg? Er du? Må det være sådan, at vi ikke vil lytte til forførende ånder, som søger at bilde os ind, at vi sagtens kan være Kristne på andre mere spændende og underholdende præmisser end den Bibelske.

Guds Ord siger til os: Her er vejen I skal gå! Benny Hinn viser mennesker en anden vej – og det samme gør alle andre af tidens mange forførere. Men de viser en vej, som ikke fører til lykke, men til ulykke. Lad os derfor holde os til Jesus og Hans Ord. Lad os blive ledt af Ham til frelse og det evige liv. Herren Jesu nåde være med eder alle!