En populær Kristendom uden Korsets kraft - del I af II.

Fra Jesus-lever.dk/
Af Eskild Skov Særkjær.

Et andet kristendomssyn!
I de sidste år har mange Kristne fået et andet kristendomssyn. Den går i sin korthed ud på, at vi mere må være som Verdens børn for at kunne vinde dem for Kristus.

I stigende grad forsvares en kristendom, som vedrørende moral ikke skiller sig væsentligt ud fra den, som er herskende i Verden.

Mange Kristne undervises i, at det er forkert at hævde en speciel Kristen moral. F.eks. gør mange Kristne ledere sig til talsmænd for, at det vigtigste er, at mennesker møder Jesus, uden at man behøver at tale om omvendelse og efterfølgelse.

I den sidste tid har Kristne fået flere og flere populistiske shows på banen – det fremgår f.eks. af overskrifter som:

• Juleshow, bragende succes (Korsets Evangelium, jan/2002)
• Vi væltede os i nåde (Oasenyt nr. 4/2001-02)

I øvrigt mener Udfordringen som så mange andre Kristne, at når mennesker SER mirakler, så vil de for alvor komme til at tro på Jesus.

I sin ivrighed for, at mennesker får et møde med Jesus, har man glemt betingelserne for, at det er ved ordet om Korset, mennesker bliver født på ny, og det kan ingen gode oplevelser (følelser) erstatte.

Der er ingen andre veje til frelse! Ordet om korset kan nok ikke samle ligeså mange mennesker, men det er vigtigt, at vi ikke forsøger at gøre vejen til Himmelen bredere end den, Bibelen beskriver.

Det er der faktisk flere Kristne, som er begyndt at påstå! Overfor sine disciple beskrev Jesus, at der var en pris for at følge Ham, men hvor meget tales der om det i dag?

Jesus overgav os heller ikke en populær kristendom, men et budskab om Korset, som aldrig bliver så populært blandt ikke Kristne, som de såkaldte helbredelsesmøder er blevet det.

Mange flokkedes dengang om Jesus, da de så Hans mirakler og tegn, men han afviste aldeles at lade sig hylde som konge af alle andre end dem, som tog imod Ham som frelseren. Og sådan er det stadig.

Dengang fik det mange af Hans disciple til at sige: "Dette er hård tale, hvem kan holde ud at høre den?" (Joh 6:60). Og sådan er det også i dag.

Et andet Evangelium – og en anden Jesus!
Og derfor er man i fuld gang med at lave Evangeliet om, så der tilsyneladende bliver flere Kristne. Men det er som sagt ikke den gode oplevelse, som frelser nogen, men om de omvender sig og tager imod Jesus (fødes på ny).

I dag er man i gang med at lave et nyt tilpasset koncept, som skal få flere mennesker til at blive Kristne, selvom det sker på bekostning af ordet om Korset og den Kristne moral og etik. Evangeliet skal for enhver pris præsenteres uden at forarge, og dermed har man degraderet Evangeliet til at være et andet Evangelium, hvor der er stor risiko for, at det også er en anden ånd og en anden Jesus, som de kommer i kontakt med.

I dag tales der meget om succesen Alpha’, hvor man kan præsentere en Jesus, som er anderledes end Bibelens Jesus. En Jesus, som de kan møde, uden at de behøver at tage et opgør med synden, og uden at de behøver at blive præsenteret for Bibelens negative budskab om Korset alene.

Dette præger vidnesbyrdene fra dem, som har været på Alpha-kursus. De fleste taler om det gode sociale samvær og om Helligåndens manifestationer. Men de allerfleste af dem taler slet ikke om Jesus.

Det er som om, der ikke sådan er rigtig er brug for Ham i Alpha. På en Alpha-video bliver Helligånden således omtalt rigtig mange gange, men Jesus bliver kun omtalt én gang. Nøgleord er, at søgerne skal have det rart og sjovt i et Kristent socialt fællesskab, men hvor budskabet om omvendelse, synd, Korset og fortabelse på det nærmeste helt er sorteret fra, så at de ikke-Kristne ikke skal blive afskrækket, men få en behagelig oplevelse.

Og derfor er det den gode oplevelse, som sættes i fokus, uanset om der er tale om god mad eller åndelige oplevelser: Derfor er der heller ikke plads til budskabet om den smalle vej.

Vi er taget ud af Verden
Der er ikke noget galt i socialt fælleskab med ikke-Kristne. For at nå mennesker med Evangeliet er det selvfølgelig nødvendig, at vi er menneskefiskere, så at vi når mennesker, hvor de er. Men det er ikke ensbetydende med, at vi skal sænke Bibelens standard for frelse og helligelse.

For Bibelen siger, at vi er taget ud af Verden - og vores borgerskab er i Himlen, og at vi er Guds ambassadører overfor mennesker i denne Verden. Som ambassadør er vi forpligtet til at være talsmænd for Gud, og være 100% tro overfor det Ord, som Han har givet os.

Han har ikke givet os myndighed til at ændre på Hans ord, selvom vi mener, at der er en bedre metode end den, Han har anvist. Det er forfærdeligt, at Kristne er sunket så dybt i sin forståelse af Evangeliets storhed, at man tror, at man (bedre) kan præsentere Påskens budskab, hvis det tilsættes flaminco-dans (Udfordringen nr. 8/02).

Argumentet er:

• Flamenco er fuld af passion, smerte og medfølelse. Derfor er flamenco ideelt til Påskens budskab. Indenfor de sidste år er det blevet mere og mere almindeligt, at Kristne samarbejder med ikke Kristne om div. Kristne projekter, og derfor er der som den største selvfølgelighed både Ateister og Katolikker blandt danserne. Også her er Kristne tilsyneladende blevet helt ligeglade med, at Gud har sagt i sit Ord, at alt vedrørende vort gudsforhold og gudstjeneste skal være helliget Herren, og derfor er det kun de troende, som må være med til opbygge Herrens helligdom (Kristi menighed).

Dette fremgår f.eks. mange gange i GT som forbillede på NT, f.eks.:

• 2 Mos 35:31: "Herren har fyldt ham med Guds Ånd, med kunstsnilde, kløgt og indsigt i alskens arbejde." (se også 2 Mos 28:3 og 35:21).

Bemærk, at det her drejer sig om alskens arbejde, som gøres for Herren, samt, at det kun må være nogle, som af Herren er fyldt med Guds Ånd.

Men kan Kristne få sig selv til at tro, at Gud nok alligevel vil velsigne?

I samme nr. af Udfordringen står der om et samarbejde mellem Kristne og komikeren Tom Mc.Ewan og andre skuespillere for at få Evangeliet ud. Det er da muligt, at dette vil lokke mange til. Men tror man virkelig så lidt på Guds Ord, som er mægtig til at knuse fjelde, at man vælger at søge Verdens metoder i stedet. Tror man virkelig på, at Gud vil velsigne noget sådant?