En populær Kristendom uden Korsets kraft - del II af II.

Fra Jesus-lever.dk/
Af Eskild Skov Særkjær.

Intelligente mennesker dyrker afguder
I Det gamle Testamente er det forfærdeligt at læse om intelligente mennesker, som var så forblændede, at de kunne tilbede træ, sten eller metal.

Vi forstår ud fra Skriften, at folk gik ud i skoven og hentede et stykke hårdt træ. Var det for stort, blev det savet i stykker. Og af et af stykkerne udskar de kunstfærdigt en figur og kaldte deres gud, og hele familien knælede for denne udskårne trægud og sagde: "Du er min gud, min udfrier, som frelste mig!"

Nå – ja, men vi ved, at Hedninger dyrker sådanne guder! Men det var ikke Hedninger – det var Guds folk! Det var en sådan afgudsdyrkelse, som nedkaldte Guds vrede over Hans eget folk, og som gjorde Herren mere vred end over nogen anden synd i GT, læs. Jer 7:15-18.

Hvis nogen skulle være i tvivl, så hader Gud lige så meget afgudsdyrkelse i dag. Afgudsdyrkelse har altid nedkaldt Guds vrede over enhver generation. I dag knæler Kristne ikke foran udskårne figurer, for afgudsdyrkelsen er nu i en langt snedigere form.

Og denne moderne afgudsdyrkelse forfører mange med sin list op opfindsomhed og rejser Guds vrede mere end nogen af de afguder, der berettes om i GT.

I Det ny Testamente advares vi om, at der i de sidste dage vil optræde nogle, der tilsyneladende er lysets engle, men som i virkeligheden arbejder for Satan. Paulus underviser om, at de tror, at de tjener Gud. De vil være veltalende og behagelige, og synes at være ærlige og retsindige, men i virkeligheden er de under Satans indflydelse, men de ved det ikke. Hvordan skal vi kende dem?

Nødvendig at nå mennesker på en anden måde i dag! (?)
Hvis det er fra Gud, så vil det bl.a. give hellighed og ærbødighed overfor det, Han har sagt i sit ord. Kan man forestille sig, at Helligånden vil komme med en anderledes forkyndelse end den Bibelske? NEJ! Men alligevel er der mange Kristne, som hævder, at Guds ord er for kedeligt for mennesker i dag, og at det derfor er nødvendigt at nå mennesker på en anden måde.

Og denne måde er bl.a. at opleve Ham, for når mennesker ser, at Gud helbreder, så vil 10.000er komme til tro og blive frelst.

Denne lære har sit udspring i Trosbevægelsen og er via Pensacolavækkelsen og Alpha nået de fleste store kirkesamfund. Men bemærk, at læren ikke kommer fra Gud, men i virkeligheden er forklædt afgudsdyrkelse, fordi det får mennesker til at dyrke en gud, som ikke er Bibelens åbenbaring af Ham.

Der er mange, som i dag påstår, at der er vækkelser her og der. Men du kan være overbevist om, at hvis Kristi Kors ikke er den indgangsdør, som folk går igennem, så er vækkelsen IKKE fra Gud.

Mange kirker og menigheder bliver pakket med folk, og man slår det stort op, at nu er så og så mange blevet frelst. Men sporene skræmmer. Mange vidnesbyrd fortæller den samme sørgelige beretning om, at de har fået en god oplevelse, men der er ikke sket nogen åndelig forvandling.

Men alligevel er de talt med som frelste, fordi de har været fremme til forbøn, eller faldet om på gulvet ved Helligåndens (læs: vanhellighedens) kraft. Mange kristne ledere glæder sig over de mange, som kommer til møderne, og ser dette som tegn på en vækkelse fra Gud.

Men prøv at forestil dig, hvad der ville ske, hvis én på et sådant møde i stedet for at fokusere på helbredelser prædikede om Korset med død over vore syndige lyster og verdslig behag, tror du så ikke, at det ville vække forargelse blandt de fleste? Netop, som Bibelen siger, at Korsets budskab vil være?

Men da det vil få folk til at blive væk, vil mange vælge at tro at det er Gud, som virker i deres menigheder.

Det sande Evangelium har Korsets budskab i centrum
Hvis vi tror på Guds Ord, så må vi samstemme med Ordet om, at Korsets budskab må være centrum for al liv og lære. Det er ved Jesu blod, at et menneske frelses, og det er ved Jesu blod, at vi ved, at vi er frelst af nåde og har fået et helt nyt liv. Vi er sat fri til at tjene Herren. Vi er taget ud af Verden for at leve med Ham.

Når Bibelen advarer igen og igen, så er det fordi muligheden for frafald er der. NT advarer os ustandselig mod at fare vild, og derfor må vi tage det til os og være særdeles agtpågivende, jfr. Gal. 1:6-8.

Må Gud velsigne os til at forstå Bibelens vidunderlige budskab om Jesu Kors, så der ikke er andet, der optager os som Kristne end at lovprise Ham for Korsets Evangelium. For det er ved dette Evangelium vi får kraften til at leve for Ham og til at give det videre, som vi selv har modtaget.