Julehilsen 2014.

»Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren."

"Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!” Luk 2:10-14.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Med dette budskab vil vi ønske jer alle Guds fred og glæde.

Jeg lider af uhelbredelig kræft, så dette bliver måske den sidste julehilsen i får herfra.

Tak til jer alle for, hvad vi har modtaget igennem jer.

”Lad os vort møde i Himlen bestemme…”