Bespotter jeg Helligånden?

Fra Skriften.net/
Af Jesper Iversen..
19. januar 2015.

"Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives." (Matt 12:31)

Dette vers har været årsag til mange søvnløse nætter og meget usikkerhed i manges liv. Det, som har været udslagsgiven, er angsten for, om jeg har bespottet Ånden. Enten før jeg blev Kristen eller på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg ikke turde stå ved, hvad jeg troede på, eller måske noget. som jeg sagde i et svagt øjeblik.

Hvad vil det i det hele taget sige at spotte? Dette er jo ret alvorligt, idet vores tekst i dag jo tydeligt siger, at der ingen tilgivelse finder sted for netop den synd. Derfor er det jo en alvorlig byrde at slæbe rundt på, når jeg rammes af den tvivl.

Jvf. Joh 16:8-11 så er en af Åndens opgaver at overbevise mennesker om, at de er syndere og fortabte i sig selv. Ligeledes skal Ånden lede mennesker hen til Jesus, hvor de netop ved erkendelsen af synden kan finde frelse.

Når Jesus her taler om, at bespottelsen af Helligånden ikke skal tilgives, så handler det om, at man forbliver i denne bespottelse. Man ønsker ikke at anerkende, at man er en synder eller har brug for en frelser.

Dette resulterer jo i, at jeg ikke søger Korset i mit liv. Hvis Jesus ikke skal frelse mig, så er der intet, der kan frelse mig. Derfor siger Jesus, at der ingen tilgivelse er.

Dette betyder ikke, at jeg ikke kan vende om. Men dette vers er sagt til nogle mennesker, som fastholdt, at Jesu helbredelse kun kunne være sket ved en dæmons hjælp (Matt 12:24).

I deres tilfælde var der ingen tilgivelse, så længe de fastholdt dette. Men vores vers giver jo netop håbet: At al synd og bespottelse kan tilgives, hvis vi vender os til Jesus.

Bibellæseplan: Matt 12:22-50; 1 Mos 26; Sl 19