Lengter du etter Jesus?

Fra Dagen.no/
28. januar 2015.
Av Leif Frode Svendsen.

Andakt: Hvor er ditt fokus? På det jordiske? Eller på det himmelske?

  «Allikevel har jeg dette imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet.» Johannes Åpenbaring 2:4.

Jesu gjenkomst nærmer seg. Budskapet i vår tid bør ikke lenger bare være: Jesus kommer snart. I stedet bør det ropes: Tiden er inne; Jesus kommer igjen når som helst. Kanskje det største kjennetegnet på, at du har forlatt din første kjærlighet, handler om dette med Jesu gjenkomst. Hvis du virkelig elsker noen, vil du savne dem, når de er borte fra deg.

Jeg merker, at det ikke er negativt, at jeg reiser bort innimellom. For det er så utrolig godt å komme hjem til dem, du elsker. Hvis du virkelig elsker Jesus, vil du lengte etter, at han skal komme igjen.

Tenk – jeg skal møte min Frelser ansikt til ansikt, og være sammen med ham i all evighet. Lever du i den første kjærligheten, er ikke budskapet om Jesu gjenkomst noe, som forstyrrer deg negativt. Elsker du de tingene, som er i denne verden, vil det være forstyrrende å høre. at Jesus kommer.

Hvor er ditt fokus? På det jordiske? Eller på det himmelske? Den første kjærligheten handler om at Jesus er nummer 1 i mitt liv. Og det gjør, at det er en stor glede for meg, at Han når tid som helst vil komme for å hente meg.

Mangel på lengsel etter Jesus og hans gjenkomst, vil være mangel på den første kjærlighet.