Den tredje dagen.

Fra Spikerscorner.blogspot.no/
5. april 2015.

Siden vi denne Påsken har forsøkt å fremstille begivenhetenes gang fra Det gamle Testamentets ståsted, har de fleste kanskje oppdaget og sett, at det finnes mange bilder og forutsigelser om Jesu død i Det gamle Testamente.

Da blir det naturlig å spørre: Hvor i Det gamle Testamente finner vi så bilder og forutsigelser om Jesu oppstandelse fra de døde? Jeg har inntrykk av, at oppstandelses bildene i Det gamle Testamente kanskje er litt mer skjult enn bildene av Jesu død - men du vil finne dem, om du graver litt og tenker nøye over, hva de forskjellige tekstene forsøker å formidle til oss.

Her skal dere få 4 eksempler på det, som, jeg mener, er bilder på Jesu oppstandelse fra de døde, og alt er hentet fra Det gamle Testamente. Vi begynner med fortellingen om Jakob og Laban, som vi finner i 1 Mosebok.

Veldig kort fortalt, handler historien om Laban, som hadde 2 døtre. Den yngste het Rakel, og den eldste het Lea. Jakob ble glad i Rakel og ba derfor Laban om å få henne til hustru. Dette godtok Laban, mot at Jakob tjente hos ham i 7 år.

Men da de 7 år var omme, lurte Laban Jakob og gav ham sin eldste datter Lea, samtidig som han forlangte, at Jakob måtte tjene 7 nye år, hvis han ville ha Rakel. Jakob gjorde så og fikk til slutt Rakel, men Laban ville fremdeles ikke gi slipp på Jakob og familien hans.

Så står det så flott i 1 Mos 31:22: "Den tredje dagen ble det fortalt Laban at Jakob hadde rømt."

 Selv synes jeg, dette er et litt morsomt bilde på Jesu oppstandelse. Jeg ser nemlig for meg Djevelens lange nese, da han fikk rede på, at Jesus var oppstått og hadde rømt fra selveste dødsrike.

Et annet bildet på Jesu oppstandelse, tror jeg, vi finner i 1 Sam 3:8: "Så ropte Herren for tredje gang på Samuel. Han stod opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg,» sa han; «du ropte på meg.» Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten."

Husker du ordene, som Jesus ropte ut fra korset? Du finner dem i Matt 27:46: "Ved den niende time ropte Jesus med høy røst: "Elí, Elí, lemá sabaktáni?" Det betyr: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?"

Men Gud lot ikke Jesus bli værende i dødsriket. Han reiste Ham opp igjen. For vet du hva Samuel betyr? Det betyr "bønnhørt av Gud."

Enda et bilde på Jesu oppstandelse, tror jeg, vi finner i Sal 40:3: "Han drog meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og lot meg gå med faste skritt."

Selv om vi gjerne anvender dette verset som bilde på, hvordan vi opplever vår egen frelse, synes jeg, at det faktisk taler enda klarere om Jesu oppstandelse, og hvordan Han blir dradd opp av fordervelsens grav.

Det fjerde og siste bildet, jeg har lyst til å ta fram, er kanskje det klareste bilde av alle på Jesu oppstandelse, og du kjenner nok historien like godt som meg. Den handler nemlig om Jonas i fiskens buk. Les disse 7 versene. og ta inn over deg den siste setningen. Klarere kan det ikke sies:

Jonas 2:1-7: "Herren sendte en stor fisk som slukte Jona; og han var i fiskens buk i tre dager og tre netter. Jona bad til Herren sin Gud fra fiskens buk. Han sa: Jeg kalte på Herren i min nød, og han bønnhørte meg. Jeg ropte fra dødsrikets dyp, og du hørte min røst."

"Du kastet meg i dypet midt på havet, og strømmen omgav meg. Dine brenninger og bølger slo alle over meg. Jeg tenkte: Jeg er støtt bort fra deg. Skal jeg aldri mer få se ditt hellige tempel? Vannet nådde meg helt til halsen, havdypet omsluttet meg på alle kanter. Tang slynget seg om mitt hode. Til fjellenes grunn fór jeg ned. Jordens bommer lukket seg etter meg for alltid. Men, Herre min Gud, du førte meg levende opp av graven."

Så avslutter vi i denne lille vandringen vår i Det nye Testamente med ordene fra Mark 16:2-6: "Meget tidlig den første dag i uken kom de til graven, da solen gikk opp. De sa til hverandre: "Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?" Men da de så opp, fikk de se at steinen var veltet fra. Den var meget stor. Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet. Men han sa til dem: "Vær ikke forferdet! Dere søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er oppstått, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham!"

Jesus er oppstått. og Han lever idag!