Når Jeg ser blodet, skal Jeg gå forbi dere.

Fra Spikerscorner.blogspot.no/
3. april 2015.

La oss denne Langfredag gå helt tilbake til den første Påske. Til tiden, da Israelsfolket var slaver i Egypt, hvor de jobbet og strevde under harde og vanskelige kår. Farao nektet å gi slipp på dem, selv om Gud sendte flere store plager over Egyptens land.

Til slutt sa Gud: "Så sier Herren: Ved midnattstid vil jeg gå gjennom Egypt. Da skal alle førstefødte i Egypt dø, fra den eldste sønn av farao som sitter på sin trone, til den eldste sønn av trellkvinnen som står bak kvernen, og alle de førstefødte dyr i buskapen." - Deretter sa Gud: "Si til hele Israels menighet: På den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam, ett for hver husstand!"

"Dere skal ta vare på det til den fjortende dagen i denne måneden. Da skal hele Israels menighet slakte det straks etter at solen er gått ned. Så skal de ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolpene og dørbjelken i de husene hvor de spiser det."

"Blodet skal være til et tegn for dere på husene der dere er. Når Jeg ser blodet, skal Jeg gå forbi dere. Plagen skal ikke komme over dere og ødelegge dere når Jeg slår landet Egypt. Denne dagen skal være en minnedag for dere, og dere skal holde den som en høytid for Herren i alle slekter etter dere. Det skal være en evig lov at dere feirer denne høytiden." (2 Mos 12:13-14)

Alt dette ble skrevet for 3.500 år siden, og enda i dag feirer vi den samme høytiden. Du og jeg er selv vitner på, at det gikk, som Herren hadde talt."Det skal være en evig lov at dere feirer denne høytiden." - enten vi sitter hjemme i vår egen stue, eller vi befinner oss i hytta på fjellet.

Men så må vi spørre: Hvilken dør sitter du bak? Har du stenket blod på dine dørstolper og dørbjelker? For du vet vel, at vi også i dag holdes som slaver av en ond Farao? Det er han, som kalles for Satan, eller Djevelen.

Kanskje sliter du selv med ting i ditt liv, akkurat som Israelsfolket gjorde under Faraoen i Egypt? Da skal du vite, at Herren igjen vil gå gjennom landet for å utfri dem, som venter på Ham. Men da er det vigtig, at du sitter bak den rette døren.

"Jeg er døren", sier Jesus i Joh 10:9. "Den som går inn gjennom Meg, skal bli frelst."

Sitter du fremdeles bak din egenrettferdighets dør og tror den holder mål? Vet du ikke, at "alle har syndet og står uten ære for Gud?" (Rom 3:23)

Hvis du fremdeles forsøker å skjule deg bak din egenrettferdighet, da bør du gjøre, som det står i Esaj 1:18 "Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull."

"Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud." (2 Kor 5:21)

"Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot.Det tok han bort da han naglet det til korset." (Kol 2:14)

Det var altså mitt og ditt skyldbrev, Jesus tok straffen for på Korset, Langfredag for 2.000 år siden.

"Men Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham, for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom. Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme Ham." (Esaj 53:5-6).