10 lande for et ”Europas Forenede Stater”.

Fra Presseurop.eu/en
20. juni 2012.

Ti EU-udenrigsministre deltager i en "studiekreds for Europas fremtid", der har til formål at presse på for at at omdanne EU til en føderation i stil med USA. Sammen har de forberedt, hvad forside-overskriften i ”Die Presse” beskriver som en "Plan for omdannelse til en Europæisk stat." Den 19. juni præsenterede de ti ministre * en foreløbig rapport for de EU-tjenestemænd, som sandsynligvis vil være mest til gavn for initiativet: Kommissionens formand, José Manuel Barroso, Rådets formand Herman Van Rompuy, Den Europæiske Centralbanks formand Mario Draghi, og Eurogruppens formand Jean-Claude Juncker.

"Studiegruppen for fremtiden", som blev igangsat af Tysklands Guido Westerwelle, omfatter i øjeblikket ikke en officiel fransk repræsentant. Den foreslår at sætte en stopper for dominansen fra de nationale regeringsledere og give større myndighed til Europa-Kommissionen - i særdeleshed Europa-Kommissionens præsident, der vælges ved almindelige valg og får ret til at danne et "regeringshold", hvilket gør ham eller hende til den mest magtfulde politiker i Europa.

Gruppen anbefaler også at erstatte det Europæiske ministerråd og statsoverhoveder med et kammer "af stater" i Europa-Parlamentet. Nationale kompetencer, især forvaltning af grænserne, forsvaret og de offentlige udgifter, vil blive overført til forbundet, "og gøre medlemskab af Euroen uigenkaldeligt."

"Die Presse" hævder, at det ikke er overraskende at se diplomater fra lande, som har mistet al deres indflydelse siden Nice-traktaten, der blev undertegnet i 2001, og endnu mere siden udbruddet af krisen, fremsætte et tilbud om at spille en større rolle. Avisen konkluderer imidlertid:

”Et klart defineret demokratisk system, der minder om en stat, ville sandsynligvis ikke være i overensstemmelse med stemningen hos flere dele af befolkningerne. Men alle, der ønsker at beskytte Euroen, det indre marked og politisk stabilitet, og samtidig forhindre en udvidelse af rigdomskløften mellem Nord og Syd og en styrkelse af nationalistiske tendenser, vil i sidste ende acceptere, at det er den bedste vej frem.”

* Udenrigsministrene fra Tyskland, Østrig, Belgien, Danmark, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Portugal og Spanien
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oversat fra: http://www.presseurop.eu/en/content/news-brief/2211991-10-countries-united-states-europe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
”Og de ti horn, du så, er ti konger, som endnu ikke har fået kongemagt, men som en enkelt time får magten sammen med dyret. De har alle samme tanke, og deres magt og myndighed giver de dyret. De vil føre krig mod Lammet, men Lammet vil sejre over dem, fordi det er herrernes herre og kongernes konge, og sammen med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, der er i dets følge.« Joh Åb 17,12-14.