Bevarelsen af det Jødiske folk - Del II af II.

Fra Bibleprophecyblog.com/
9. september 2012.
Af Dr. William C. Varner.

Bevarelsen af det Jødiske folk - Del I af II.
Begge afsnit som pdf-fil til udskrift her.

DERES OVERLEVELSE
Og alligevel overlevede de. Det Jødiske folk er naturligvis ikke den eneste nationalitet, der har udholdt lidelser. Imidlertid har deres kvaler været unikke på flere måder. Ingen nation i verdenshistorien er nogensinde blevet forvist fra sit land, har mistet sin nationale eksistens og sit sprog, og er vendt tilbage som et folk til sit identiske hjemland, og har endda fået sit gamle sprog til at blomstre op igen. Ingen nation, bortset fra én nation, Israel.

Hvordan kan vi forklare dette fænomen? Moderne historikere og filosoffer har forsøgt og fejlet. Den Jødiske erfaring passer simpelthen ikke til menneskelige teorier og forklaringer. En af de største historikere i tiden var Arnold Toynbee, hvis klassiske ti-binds værk, "A Study of History" sporer opstigningen og det uundgåelige fald for 26 civilisationer.

Trods al sin glans kunne Toynbee ikke i tilstrækkelig grad forklare fænomenet "den Jødiske civilisation." Ifølge hans historiefilosofi stiger civilisationer op for så til sidst at falde og aldrig rejse sig igen. Jødisk historie passede dog ikke ind i Toynbee's ordning. Ja, den Jødiske nation steg og faldt. Men den overlevede efter dets fald, og, utroligt nok, vendte den tilbage til sit gamle land, rekonstituerede sin nationale eksistens, og dets gamle sprog genopstod endog fra de døde. Ingen anden nation har nogensinde opnået dette kunststykke.

Toynbee kunne ikke forstå det Jødiske folks overlevelse, fordi han var uvillig til at overveje Guds løfter. Herren Gud erklærede gennem sin profet, at Israel aldrig vil ophøre at være en nation (Jer 31,36), og Han har holdt dette løfte ved at bevare Hans udvalgte folk gennem alle deres mørke nætter med lidelse. Bortset fra Gud findes der ingen anden forklaring. Toynbee henviste til Jøderne som "fossiler i historien." Et fossil er et gammelt objekt, som i virkeligheden ikke burde være her i dag, men på en eller anden måde "frosset i tid"- malplaceret, men alligevel her.

Fra et menneskeligt synspunkt skulle det Jødiske folk slet ikke være her. Med alt det, de har været udsat for, burde de være forsvundet for længe siden. Flere storslåede civilisationer, såsom Assyrerne, Hetiterne og Babylonerne, er blevet sendt i historiens skraldespand. Men med de velkendte ord fra en Israelsk folkesang, "Am Yisrael Hai!" (Israels folk lever!).

Deres gamle forfølgere og mordere er forsvundet fra menneskets historiske scene, men lille Israel beholder sin rolle i det guddommelige kosmiske drama. Og Israel vil fortsætte med at gøre det - ikke på grund af sin snuhed, kyndighed eller vid, men på grund af Guds løfter.

Den store Preussiske kejser Frederik ville ofte teste sin præst med teologiske spørgsmål. Frederik sagde dog, at han ikke havde tid til lange svar og forklaringer. Han ønskede et enkelt svar, som han kunne fatte hurtigt. En dag spurgte han sin præst, om han kunne give et enkelt og kortfattet bevis for Bibelens sandhed. Frederik spurgte, om præsten kunne fremlægge beviserne blot med ét ord. Den kloge præst svarede, at han kunne gøre netop det.

"Hvad er det magiske ord?" spurgte Frederik.

Kapellanen svarede: "Israel, Deres Majestæt. Israels folk."

Det ville faktisk være vanskeligt for nogen at tilbyde bedre bevis for rigtigheden og den guddommelige ægthed af Guds Ord. Israel har overlevet og vil fortsætte med at overleve, fordi den almægtige Gud har villet det.