II - At genopdage de Bibelske profetiers kraft og formål.

Fra Flashtrafficblog.wordpress.com/
Af Joel C. Rosenberg.
4. september 2012.

I - At genopdage de Bibelske profetiers kraft og formål.

* Jeg vil bygge på det første budskab med fire centrale punkter.

* For det første er Bibelen ikke bange for at beskrive sig selv som Ord fra den Almægtige, Altseende, Alvidende Gud i universet.
Her er et par eksempler:
 • Herren sagde gennem den Hebræiske profet Esajas: ”Hvad der tidligere blev sagt, det er sket, nu fortæller jeg det nye; før det spirer frem, forkynder jeg det.”(Esajas 42:9)
 • Herren sagde også gennem profeten Esajas: "Dette siger Herren, Israels konge, han som løskøber det, Hærskarers Herre: Jeg er den første, og jeg er den sidste, der er ingen anden Gud end mig. Hvem der er som jeg, skal udråbe og fortælle og forelægge mig, hvad der er sket, fra dengang jeg grundlagde et evigt folk. De skal fortælle dem, hvad der skal ske, og hvad der kommer."(Esajas 44:6-7)
 • Herren sagde desuden gennem profeten Esajas: "Husk, hvad der skete tidligere, for længe siden! For jeg er Gud, der er ingen anden, jeg er Gud, der er ingen som jeg. Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket. Nu siger jeg: Min beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg." (Esajas 46:9-10)
 • Apostlen Peter skrev: "Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i Skriften; for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud.(2 Peter 1:20-21)
 • Herren Jesus Kristus sagde: "Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden." (Åb 22:13)

Bibelens Gud er ikke som noget andet væsen. Han ser alt. Han kender alle. Han husker alt. Han er begyndelsen og enden. Han er alfa og omega. Han har ikke gættet eller "forudsagt", hvad der vil ske i fremtiden, Han ved, hvad der vil ske. Det er bemærkelsesværdigt, at Han vælger at fortælle os vigtige begivenheder forud, så vi indser, hvor stor vores Gud er.

* For det andet er opfyldte profetier en af de vigtigste og mest magtfulde veje, ud fra hvilken vi ved, at Guds Ord er sandt.
I Det Gamle Testamente, for eksempel, ser vi mange profetier opfyldt.For eksempel fortalte Gud den Hebraiske profet Jeremias, at det Jødiske folk ville være i eksil i Babylon i 70 år, og derefter ville blive frigivet for at vende tilbage til Israel, og det er præcis, hvad der skete. Herren fortalte også profeten Esajas det nøjagtige navn på den Persiske konge, der ville være medvirkende til, at det Jødiske folk blev sat fri fra Babylonsk fangenskab. Det navn var "Cyrus", og det var faktisk navnet på den Persiske konge, der hjalp Jøderne hjem igen. Hvad mere er, i Det Gamle Testamente gav Herren os snesevis af fingerpeg om, hvem Messias ville være, og hvad Han ville gøre.

Her er et par af dem:
 • Profeten Mika fortalte os, at Messias ville blive født i Betlehem Ephratah (Mika 5:2).
 • Den Hebraiske profet Esajas fortalte os, at Messias ville blive født af en jomfru (Esajas 7:14).
 • Profeten Esajas fortalte os, at Messias ville blive født som et drengebarn, en søn, men også ville blive kaldt "Vældig Gud" (Esajas 9:6
 • Profeten Esajas fortalte os, at Messias ville være levende og tjene i Galilæa-området i Israel (Esajas 9:1-2).
 • Profeten Zakarias fortalte os, at Messias ville komme ind i Jerusalem, ridende på et æsel(Zakarias 9:9).
 • Profeten Esajas fortalte os, at Messias ville helbrede folk "Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud." (Esajas 53:4)
 • Kong David profeterede, at Messias ville være omgivet af en ond gruppe mænd, der ville slå og torturere ham, ville dele Hans klæder og trække lod om dem, og ville gennembore hans hænder og fødder og efterlade ham "i dødens støv," det vil sige, dræbe Ham (Salme 22,15 K.J.)
 • Profeten Daniel gjorde det klart, at Messias ville komme for at "gøre en ende på overtrædelser og synd og være en soning for uretfærdighed for at bringe den evige retfærdighed". For at gøre dette, måtte Han blive "cut off" [dræbt], før Jersualem blev ødelagt, og før templet blev ødelagt i 70 e.Kr. (Daniel 9:24-26)
 • Profeten Esajas beskrev Messias som en lidende tjener, der ville blive slået, gennemboret torteret, spottet, og i sidste ende dræbt som skyldoffer for menneskehedens synder (Esajas 52:13 og gennem hele Esajas 53)
 • Profeten Esajas gjorde det også klart, at Messias ville opstå fra de døde - "Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt." "Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige, skønt han ikke havde øvet uret, der fandtes ikke svig i hans mund. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv, og Herrens vilje lykkes ved ham.” (Esajas 53:5,9-10)
 • Gennem profeten Jonas og profeten Hoseas fik vi at vide, at Gud ville oprejse Messias efter tre dage i graven (Jonas var i fiskens bug i tre dage, før han blev sendt tilbage til landjorden, og i Hoseas 6:2 læser vi: Han giver os liv efter to dage, rejser os på den tredje dag, og vi skal leve for Guds ansigt.)

Bemærkelsesværdigt er det, at Herren Jesus Kristus opfyldte alle disse profetier. Faktisk kan vi i Lukas 24:25-27 læse: "Da sagde han til dem: »I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed?« Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne."

Lige så bemærkelsesværdigt er det, at Gud Herren vælger i Bibelen at fortælle os nogle af de vigtigste begivenheder, der vil ske i nøglelandene i "de sidste dage", før Messias’ andet komme - både i Det Gamle Testamente og i Det Nye Testamente. Han giver os et forvarsel om de "tegn", der vil indikere, at vi lever i "de sidste dage." Spørgsmålet er, vil vi være opmærksomme overfor Hans Ord, og vil vi  adlyde hans befalinger?

* For det tredje er mange lande specifikt nævnt i Endetidens Bibelske profetier - men Amerika er ikke en af dem.
Israel er epicentret for Guds plan og formål i de sidste dage. Andre lande, der er nævnt i de Bibelske profetier, er Rusland, Iran, Syrien, Libanon, Tyrkiet, Libyen, Sudan, det genoplivede Romerske imperium, og flere andre. USA bliver aldrig nævnt direkte eller specifikt i Bibelen. I min seneste bog, Implosion , går jeg nærmere ind på dette. Men bundlinjen er, at selvom USA er den rigeste og mest magtfulde nation på Jorden i menneskehedens historie, beskriver Bibelen ikke en specifik rolle for os i de sidste dage. Noget sker derfor tilsyneladende for at neutralisere eller lamme os fra spillet om en central rolle i de begivenheder, der fører til Kristi genkomst.

Dette kunne indebære en finansiel kollaps i landet, eller en række forfærdelige naturkatastrofer, eller en række forfærdelige krige eller terrorangreb, eller forskellige andre scenarier. Selv om vi ikke ved præcist, hvordan Amerika bliver neutraliseret, kan vi allerede se mange meget foruroligende tendenser i vort land, som kunne føre til, at Gud fjerner sin opholdende nåde og barmhjertighed fra vort land, eller ligefrem dømmer og straffer os.

Blandt dette er det faktum, at vi har begået mere end 53 millioner aborter siden 1973. Voldelig kriminalitet er eksploderet med mere end 460 procent siden 1960. Der findes en frygtelig mord-bølge i vort land i dag, selv i små byer. Millioner af Amerikanere lever i forskellige typer seksuelle synder, herunder pornografi, utugt, utroskab og homoseksualitet, for blot at nævne et par af de synder, Bibelen advarer enkeltpersoner og nationer mod at engagere sig i. Hvad mere er, vi er afhængige af at bruge penge, vi ikke har. Vi er ved at ramme 16 billioner dollars i føderal gæld, og Washington bruger for øjeblikket omkring 42,210$ mere hvert sekund, end den har i indkomst.

Disse tendenser er forfærdelige, og de ​​er ikke holdbare. Hvis vi ikke vender rundt - hvis vi ikke omvender os og beder Kristus tilgive vore synder og give os en tredje stor vækkelse – så tror jeg, at vor nation vil kollapse økonomisk og moralsk. Dette burde drive os på vore knæ i bøn, faste og anger - men vil det gøre det?

* Det fjerde punkt (om Amerika) er udeladt.