”Et stort mørke falder på folk i Mellemøsten. Der bliver krig.”

Fra Flashtrafficblog.wordpress.com/
Af Joel C. Rosenberg.
12. september 2012.

DEFINITION AF EPICENTER
Hvad mener vi med udtrykket "epicenter"? Det er en geologisk term. Men jeg mener, at det rammende beskriver de Bibelske steder, Jerusalem, Israel og Mellemøsten.
 • Ezekiel 5:5.
  "Dette siger Gud Herren: Dette er Jerusalem! Jeg lagde den midt iblandt folkene, med lande rundt om."
 • Ezekiel 38,8 og 12.
  "Når lang tid er gået, skal du mønstres. Når årene er omme, skal du rykke frem imod det land, som er genrejst efter sværdet, og hvis indbyggere er blevet samlet fra mange folkeslag på Israels bjerge, som længe havde ligget øde hen. De blev hentet hjem fra folkene og bor nu alle trygt. Du kommer for at røve og plyndre og vende din hånd imod de ruiner, der nu er beboede, og imod det folk, der er samlet hjem fra folkeslagene, og som nu har erhvervet sig rigdom og gods og bor i jordens navle.”
 • ApG 1:8.
  "Herren Jesus Kristus sagde til sine disciple: Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.«
 • Åbenbaringen 21:2.
  "Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom."
 • Israel og dets hovedstad, Jerusalem, er det geografiske centrum i verden fra Guds perspektiv.
 • Jerusalem er fødestedet for Kirken, og dermed det åndelige centrum i verden.
 • Jerusalem er også den sidste by, der nævnes i Bibelen, og brændpunktet for alle menneskers opmærksomhed, efterhånden som vi nærmer os afslutningen på historien.
Det er derfor folkeslagenes øjne i stigende grad er naglet fast til Israel og deres naboer, epicentret for skelsættende begivenheder, der vil ryste vor verden og forme vor fremtid.

TILSTANDEN I EPICENTRET
Hvad er tilstanden i Epicentret i 2012? Det smerter mig at rapportere, at et stort mørke falder på folkene i epicentret. Radikale Islamiske militante – både Sunni og Shia – kommer til magten i det ene land efter det andet... lovløsheden breder sig .... vold mod Kristne, Jøder og Amerikanere intensiveres… den globale økonomiske krise presser millioner af mennesker i Mellemøsten yderligere ud i fattigdom og forårsager, at de kæmper endnu mere for at få enderne til at nå sammen... og beviserne tyder på, at den mest ødelæggende krig i moderne historie i epicentret kan være blot dage eller uger væk. På samme tid er der håb midt i dette mørke.

For det første er Gud Herren stadig på sin trone - stadig suveræne. Altid en bønhørende og bønnebesvarende Gud, en undergørende Gud. Det er derfor, vi har håb.

Dette år så vi to store svar på bøn: Gilad Shalit kom hjem – Shalit er den Israelske soldat, der blev kidnappet af Hamas den 25. juni 2006. Men Gud hørte bønnen fra sit folk. Han viste Gilad og hans familie barmhjertighed. Han blev frigivet den 18. oktober 2011 efter 1.940 dage i fangenskab.

For det andet blev Pastor Youcef Nadarkhani frigivet fra et Iransk fængsel - Nadarkhani er en Iransk Muslim, der er konverteret til Kristendommen. Han stod overfor en dødsdom i Iran efter anklager om kætteri. Men Gud hørte sit folks bønner. Han viste Pastor Youcef og hans familie barmhjertighed. Youcef blev frikendt for anklagerne om kætteri. Han blev fundet skyldig i at dele Evangeliet med Muslimer og idømt tre års fængsel. Han er blevet frigivet indenfor de sidste par dage, da han havde afsonet sin straf. Mange af jer bad for disse mænd. Tak. Bliv ved at bede for dem. Og lad os lære af Pastor Youcef’s eksempel.

For det andet sagde Herren Jesus Kristus i Matthæusevangeliet:
"Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den." Hvad mere er, så kommer Kristus snart tilbage, og alle os, som er født igen ved tro, kan være forvisset om, at vi skal tilbringe evigheden i himlen med Herren. Det er også derfor, vi har håb.

VAGTMÆND PÅ MURENE
Venligst slå op i din Bibel på Ezekiel 33:1-6:
"Herrens ord kom til mig: Menneske, tal til dine landsmænd, og sig til dem: Når jeg bringer sværdet over et land, vælger landets folk en mand af deres midte og stiller ham som vægter. Når han ser sværdet komme over landet, støder han i hornet for at advare folket. Hvis der er en, der hører lyden af hornet, men ikke lader sig advare, og sværdet rammer ham, så kommer hans blod over hans eget hoved. Fordi han hørte lyden af hornet, men ikke lod sig advare, kommer hans blod over hans eget hoved. Havde han ladet sig advare, ville han have reddet livet. Hvis vægteren derimod ser sværdet komme og ikke støder i hornet, så folket ikke bliver advaret, og sværdet rammer en af dem, da bliver han ramt på grund af sin skyld, men hans blod vil jeg kræve af vægterens hånd.”

To vigtige spørgsmål dukke op fra denne passage:
 1. Vil du og jeg være vagtmænd på murene, som er i stand til og rede til at se de stigende trusler, eller vil vi vende det blinde øje til?
 2. I lyset af sådanne stigende trusler vil du og jeg da handle med kærlighed, ære, medfølelse og mod, eller vil vi forholde os tavse?
At misforstå arten af truslen om det onde er at risikere at blive angrebet bagfra af den. Vi forstod ikke truslen fra Adolf Hitler og opstigningen af det Nazistiske regime i Tyskland i 1930erne, og vi blev taget på sengen af invasionen i Europa og Holocaust’s dødslejre. Vi forstod ikke truslen fra Imperial Japan i 1941, og vi blev taget på sengen af angrebet på Pearl Harbor. Vi forstod ikke truslen fra Osama bin Laden og al-Qaeda i 2001, og vi blev taget på sengen af angrebene den 11. september. I dag er der for mange i regeringerne rundt omkring i verden – og alt for mange i kirken – der enten ikke ser det onde stige op i Iran, Syrien, Egypten, Libyen, Tunesien, og hele epicentret, eller de nægter at handle. Tragisk, det Arabiske forår har været en katastrofal fiasko. Alle håb om at rejse frie nationer med frie valg og fri økonomi og ytringsfrihed og gudsdyrkelse er blevet slået ned. I stedet for stiger farlige radikale Islamiske regimer op, der vil undertrykke millioner af mennesker og anspore til vold og krig.

Libyen
 • De nye ledere i Libyen er radikale Islamister – medlemmer eller allierede af Det Muslimske Broderskab.
 • De er forpligtet til at skabe en Islamisk Republik og til indførelse af sharialovgivning for befolkningen i Libyen som en del af det Islamiske Kalifat.
 • De har et dybt had til Israel og USA.
 • Det militante Islamiske angreb i går på det Amerikanske konsulat i byen Benghazi. De myrdede den Amerikanske ambassadør, Christopher Stevens. De myrdede tre andre fra U.S.’s diplomatiske korps.
 • Den Libyske regering gjorde meget lidt for at forsvare Amerikanernes liv.

Egypten
 • Den nye leder i Egypten – Mohammed Morsi – er en højtstående leder af Det Muslimske Broderskab.
 • Han hader Israel, foragter De Forenede Stater, er forpligtet til hellig krig mod alle vantro og har sagt klart, at han vil forvandle Egypten til en Islamisk Republik i henhold til Sharia-lovgivningen.
 • Morsi holdt en tale på Kairo Universitet i maj: "Koranen er vores forfatning, profeten er vores leder, Jihad er vores vej, og død i Allah’s navn er vort mål."
 • I sidste måned blev Morsi den første Egyptiske leder i en generation, der har besøgt Iran og begyndt at genopbygge bånd til de radikale Mullaher i Teheran.
 • I går stormede omkring 2.000 radikale Muslimske militante U.S.-ambassadens grund, tog det Amerikanske flag ned og rejste Islam’s
 • De Egyptiske sikkerhedsstyrker gjorde meget lidt for at stoppe dem.
 • Dette er et land, som USA giver 1,5 milliarder$ i ulandsbistand årligt.

Syrien
 • Siden december 2011 er der blevet dræbt ca. 3.500 Syrere i revolutionen.
 • I dag er der blevet dræbt mere end 25.000 Syriske Arabere. En række af dem er fra Syriske militær-styrker. Men de fleste er civile, hvoraf mange er blevet massakreret og slagtet – af Assad-regimet.
 • I dag er der voksende bekymring for, hvorvidt Assad-regimet vil bruge sine lagre af kemiske våben mod sit eget folk, eller tillade at deres WMD overføres til terrorist-grupper, eller de måske vil mister kontrollen over deres masseødelæggelsesvåben og må se disse lagre falder i hænderne på Israels fjender.

Og så er der Iran.

Iran
 • I sommeren 2009 gik millioner af Iranere på gaderne for at protestere imod deres onde regering og søge et fredeligt, moderat demokrati. Desværre gjorde den Amerikanske regering intet for at hjælpe dem, og deres bevægelse blev knust.
 • I mellemtiden er Mullaherne på en konstant march for at bygge den Islamiske bombe. Den seneste rapport fra IAEA giver flere beviser på, at Iran udvikler atomsprængladninger.
 • Iran har nok beriget uran til mindst fem atomsprængladninger.
 • Iran har fordoblet sin uranberigelses-kapacitet på deres mest sikre, hærdede, underjordiske nukleare facilitet ved Fordow, nær den religiøse by, Qom, trods alle de økonomiske sanktioner.
 • Indsatserne er høje. Hvis Ayatollahen tilegner sig atomsprængladninger og ballistiske højhastigheds-missiler til at levere dem, kunne han gøre det på ca. seks minutter, som tog Adolf Hitler seks år – at dræbe seks millioner Jøder.
 • Husk, det er ikke blot Israelske Jøder, der er i fare. Israelske Arabere er også udsatte. Og Palæstinensiske Arabere er udsatte. Jødiske og Arabiske Jesus-troende er udsatte.
 • Den farligste korridor på planeten er lige nu korridoren mellem Tel Aviv og Teheran. Alle, der bor i denne korridor, er i øjeblikket i alvorlig fare.
 • Når det er sagt, så synes Iran ikke at tage udsigten til et forebyggende Israelsk angreb alvorligt. Faktisk mener mange i Israel og i hele epicentret, at al snak om krig bare er snak og "sabelraslen."
 • Ligesom jer og millioner af andre Kristne rundt omkring i verden, beder jeg om fred for Jerusalem. Og jeg ved, at vi tjener en bønhørende og bønnebesvarende Gud, en undergørende Gud.
 • Gud har hørt vore bønner, og jeg er taknemmelig for, at en Israel/Iran krig, der syntes at kunne bryde ud når som helst i de forløbne år, endnu ikke er kommet. Dette er svar på vore bønner, og vi bør blive ved med at bede.
 • Men Bibelen er klar: Gud tillader undertiden krig.
 • I Matthæusevangeliet 24 lærte Herren Jesus os, at vi i de sidste dage ville se en stigning i krige, rygter om krige, revolutioner, vold og lovløshed.
 • Dog lovede Han også, at midt i alle disse dårlige nyheder, "ville evangeliet om Riget blive prædiket i hele verden som et vidnesbyrd for alle folkeslag, og derefter skulle enden komme."
 • Krig og revolution kan skabe betingelser og hjerter, der er mere parate til at høre Evangeliet og modtage Jesus som Messias.
 • Vi ønsker ikke krig. Vi bliver i Skriften. I Salme 122 bliver vi befalet at bede om fred. Men Gud siger undertiden "nej". Han tillader undertiden krig. Det, mennesker planlægger af ondt, kan Gud vende til det gode.
 • I den forbindelse skal jeg berette for jer, at min mening er, at ministerpræsident Netanyahu måske kun er dage fra at beordre et angreb i fuld skala på Irans nukleare anlæg.
 • Beviserne for, at Israel går i krig mod Iran, tiltager hurtigt.
 • Israels sikkerheds-kabinet mødtes i sidste uge til et 10-timers møde, hvor de drøftede de seneste efterretninger om Irans nukleare trussel og overvejede Israels militære muligheder. Jerusalem Post bemærkede, at dette var første gang, det fulde sikkerheds-kabinet var mødtes til en sådan dybtgående diskussion af Iran i flere måneder.
 • Chefkonsulenten for ministerpræsident Netanyahu sagde i sidste uge: "Vi går ind i de mest skæbnesvangre 50 dage, Israel måske har stået over for siden de ligeledes skæbnesvangre dage før Yom Kippur krigen."
 • Men det er bekymrende, at forbindelserne mellem USA og Israel hurtigt forværres. Ja, vi har efter min mening nået et historisk lavpunkt i denne én gang så faste alliance.
 • Søndag bekendtgjorde udenrigsminister Hillary Clinton offentligt, at USA "ikke sætter deadlines" for, hvornår Iran skal stoppe med ulovligt at berige uran i modstrid med FN's Sikkerhedsråds resolutioner, og stoppe med at udvikle atomvåben.
 • Præsident Obama og hans højtstående hjælpere har hidtil nægtet at sætte "røde linjer".
 • Vi erfarer nu, at Præsidenten har skruet ned for anmodningerne fra ministerpræsident Netanyahu om at mødes i New York City under åbningen af FN's Generalforsamling, eller i Washington. Det Hvide Hus sagde, at der ikke var tid i Præsidentens travle tidsplan.
 • Præsidenten tager sig dog tid til at være med i "The Late Show" med David Letterman, mens han er i NYC.
 • Dette er en meget foruroligende handlemåde for en Amerikansk Præsident, der siger, at Amerika "altid vil have Israel tilbage" og hævder, at Israel er en af USA’s "største allierede." Præsidenten burde altid have tid til en allieret, som står over for en voksende truslen om et nukleart holocaust. Wall Street Journal sagde onsdag formiddag, at Det Hvide Hus’ budskab til Israel synes at være, "You’re on your own, pal."
 • Netanyahus svar: "Verden siger til Israel: 'Vent. Der er stadig tid.’ Og jeg siger: ’Vente på hvad? Vente indtil hvornår?’ De i det internationale samfund, der nægter at sætte røde linjer for Iran, har ikke en moralsk ret til at placere rødt lys for Israel."