Orkaner, jordskælv og tsunami: Alt er tegn på Kristi komme.

Fra Ivarfjeld.wordpress.com/
3. november 2012.

Nu har vi alle hørt om de ødelæggelser, som orkanen Sandy bragte til flere stater. Min egen familie bor tæt på et par af de katastroferamte områder. Jeg bad indtil klokken tre om morgenen den nat, at Herren Jesus Kristus måtte bevare alle i sikkerhed. Men Kristus har advaret os om, at hårde tider som disse ville blive mere og mere hyppige.

Luk 21:25:
"Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen."

Det bør ikke komme som nogen overraskelse for os, der tror på Guds ord, at Jesus taler sandt. Det bør heller ikke ses som en tilfældighed, at en orkan, der forårsagede store ødelæggelser, et jordskælv i British Columbia og en tsunami-advarsel i Hawaii forekom indenfor timer, hvis ikke en eller to dage efter hinanden.

Luk 21: 26:
”Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes.”

Og alligevel spotter folk stadig og trækker på skuldrene af dette som et resultat af "moder natur", i stedet for at indse, at Jesus er den eneste, der kan frelse. De vil hellere tro på sådan noget vrøvl, end at angre.

2 Pet 3:3-4:
"For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster, og som hånligt siger: »Hvad bliver der af løftet om hans komme? Siden vore fædre døde, er alting jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse.«

Jesus fortæller os lige nu, at Han er nær! Udover vejret, har der været en stigning i mord, lovløshed og folk, der ikke tager hensyn til deres liv eller de forbrydelser, de begår. Nu er tiden ikke inde til at lukke øjnene og tage det roligt. Nu er det tid til at vende sig til Guds Ord.

Matt 24:37-39:
”Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme. For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken; og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også Menneskesønnens komme være.”

Jesus fortalte os, at ingen uden Gud ved, hvornår vor Konge kommer. Men vi må være åndeligt forberedte på alle tidspunkter. Der er ingen undskyldning! Vores konge har givet os alt, hvad vi har brug for til at holde os parate.

Matt 24:36:
"Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen."

Matt 24:42:
”Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer.”

Skrevet af: Gloria