Det Muslimske Broderskab – Israel og Europa, vær på vagt.

Fra Israeltoday.co.il/
1. november 2012.
Set igennem sekulære briller.

De overtog magten i Egypten, Libyen og Tunesien efter de berygtede revolutioner i det Arabiske forår. De er fast besluttede på at gøre det samme i Syrien og Jordan. De er Det Muslimske Broderskab, som er verdens mest indflydelsesrige moderne Islamistiske organisation. Men hvad ved vi egentlig om dem? Er deres rækkevidde begrænset til Mellemøsten, og hvilke trusler udgør de for Israel og Europa? Israel Today afdækker det.

MB blev grundlagt i Egypten i 1928 af skolelærer Hassan Al-Banna, der gik ind for at omfavne Islam som et universalmiddel til personlig udvikling og bredere sociale reformer. Men det, der startede som en religiøs og social organisation, blev hurtigt forvandlet til et magtfuldt politisk værktøj, som støttede etableringen af stater, baseret på Sharia lov.

Eftersom Arabere stræbte efter at definere deres identitet og bryde kæden af kolonialisme i midten af det 20. århundrede, blev al-Banna’s ideer hurtigt samlet op af de Arabiske masser, og Det Muslimske Broderskab etablerede grene i næsten alle Arabiske og Muslimske lande.

Nedadgående spiral & Infiltration af Europa.
Men den tidlige succes var kortvarig. Da Gamal Abdel Nasser’s sekulære nationalistiske regime tog magten i Egypten i 1950'erne blev Broderskabet set mere og mere som en trussel mod statens sikkerhed, og gruppens medlemmer blev fængslet og tortureret. I andre Muslimske stater havde Broderskabet en lignende efterfølgende praksis, der tvang mange "Brødre" til at søge tilflugt i Frankrig, Tyskland, Schweiz, Storbritannien og andre Europæiske lande.

I løbet af disse år åbnede også Europa sine døre for tusindvis af Arabiske studerende. Da først Muslimerne var der, begyndte de at praktisere deres tro åbent, oprette deres første religiøse faciliteter, udgive tidsskrifter, organisere foredrag og tiltrække tilflyttere til deres rækker. Selvom deres antal voksede hurtigt, blev udløberne overvejende drevet som isolerede klynger, der alle forblev tæt på bevægelsens ideologi i Mellemøsten.

Situationen ændrede sig ved slutningen af 1970'erne, da cellerne begyndte at interagere med hinanden, skabe formelle og uformelle netværk (der strakte sig over Europa og Nordamerika), hvis prioriteringer blev tilpasset nye generationer af Muslimer, der var født og vokset op i Europa.

Vurdering af truslen
Fordi "Broderskabet" ikke var vant til at være åbne omkring deres troskab til den engang hemmelige bevægelse, har det været svært at vurdere organisationens reelle tal. "Ingen ved, hvor mange medlemmer gruppen faktisk har," sagde Dr. Lorenzo Vidino, seniorforsker på Schweiz’ Center for Security Studies og forfatter til "The New Muslim Brotherhood in the West".

"De tiltrækker sig en masse sympati, men på trods af deres aktivisme har de aldrig formået at skabe en massebevægelse, der indebærer et stort antal mennesker. Til trods for, at deres ideer nåede mange Europæiske Muslimer, modstod de fleste af dem denne organisation eller de ignorerede den blot," tilføjede han.

Men hvis det er tilfældet, hvordan er Brødrene så blevet den mest magtfulde Muslimske organisation? Vidino sagde, at det var en kombination af flere faktorer.

"Først og fremmest, har de adgang til enorme midler, der overvejende kommer fra Golfstater som Qatar, Kuwait og i mindre grad, Saudi-Arabien. Ingen anden Muslimsk organisation (hvad enten den er religiøs eller sekulær) kan prale med det samme niveau af opbakning. De bruger disse penge til at optræde som en gruppe, der hjælper folk, bygger skoler, moskeer og centre og organisere pompøse arrangementer, hvor folk kan blande sig og nyde fremragende mad.

"For det andet, er de godt organiseret og synlige i medierne. Selvfølgelig er deres krav om repræsentation stort set blevet overdrevet, men de har været i stand at monopolisere den Islamiske diskurs, hvilket gør deres fortolkning af Islam, om ikke just mainstream - så i det mindste den lettest tilgængelige," fastholdt Vidino.

Men en top embedsmand i det Muslimske Broderskab, hvis navn ikke kan oplyses af sikkerhedsmæssige årsager, fortalte Israel Today, at hemmeligheden bag gruppens succes er rodfæstet i det uegennyttige arbejde. "Vi elsker at hjælpe folk, og vi ved, hvad deres behov er. Vi kan tale med dem i offentlige transportmidler, på deres arbejdsplads og selv i deres hjems bekvemmelighed," sagde han.

Revner i fundamentet
Alligevel er Det Muslimske Broderskabs succes blevet noget overskygget af splittelse.

I bogen "Det Muslimske Broderskab i Europa" identificerer den lærde Ægypter, Samir Amghar, tre væsentlige strømninger inden for bevægelsen. Den første omfatter de såkaldte uafhængige - mennesker, der har forladt den globale organisation, men er forblevet loyal over for dens ideologi. Den anden (oppositionen) består af dem, der enten er uenige med den interne struktur i gruppen, eller som har etableret konkurrerende organisationer. Og endelig den tredje, som omfatter medlemmer, der følger moderinstitutionen i Egypten og sværger dens øverste leder sin troskab, skriver Amghar.

Vidino uddyber det: "Det er forkert at antage, at centret i det Muslimske Broderskab er beliggende i Kairo. Hver »gren« fungerer hver for sig, og besvare det specifikke Muslimske samfunds krav."

Delt, men med et fælles mål.
På trods af disse inddelinger, er Broderskabs-medlemmerne rundt i hele verden forenet af et fælles sæt mål.

Et af disse mål er "at være de ultimative ledere af deres Muslimske samfund," forklarede Vidino. "Muslimske udlændinge opdeles normalt, og er desorienterede over effekten af livet i ikke-Muslimske lande. Meget ofte mangler de enhver viden om Islam, hvilket gør dem til et ideelt modtageligt publikum for Det Muslimske Broderskabs budskab."

Vidino fortsatte med at konstatere, at Det Muslimske Broderskab også gerne vil være den "officielle repræsentant for det Muslimske samfund i de Europæiske politikeres øjne. De ønsker at være i stand til at blande sig med beslutningstagningende cirkler i spørgsmål lige fra indenlandsk politik til internationale anliggender, som den Israelsk-Palæstinensiske konflikt."

Broderskabets indsats hen imod at nå disse mål har båret frugt.

I 2003, for eksempel, blev Frankrigs Muslimske Broderskabs-tilknyttede UFIO inviteret til at deltage i ”Conseil Français du Culte musulman”, en gruppe, nedsat af de Franske myndigheder til at hjælpe regeringen med at blive fortrolig med de behov og krav, som "den Arabiske fløj" har. Et lignende initiativ blev lanceret i Storbritannien år tidligere, da ”Muslim Counci”l blev en af de vigtigste mæglere mellem regeringen og landets Muslimske befolkning.

”De Europæiske ledere forstår det ikke”
Årsagen til, at Europæiske ledere engagerer sig i grupper som Broderskabet, varierer, udtalte Vidino. "Nogle politikere er motiveret af en stærk tro på, at Det Muslimske Broderskab gør det rigtige. Andre er bare alt for naive til at se gruppens virkelige natur.”

Mange Europæiske politikere må også bekymre sig om at bevare de "Muslimske stemme", bemærkede Vidino, der peger på den eksplosive vækst i den Muslimske befolkning. Ifølge forfatteren bakker mange politikere "Broderskabet" op, fordi de frygter beskyldninger om racisme og fremmedhad.

Islamiseringen af Europa
Mens eksperterne forsøger at dechifrere politikernes intentioner, er nogle bekymrede over, at Det Muslimske Broderskab allerede står i spidsen for Islamiseringen af Europa. I maj arrangerede gruppen et massivt stævne i Kairo, hvor en præst fra Broderskabet erklærede: "Arabernes Forenede Stater vil blive genoprettet ved Egyptens præsident Mohammed Morsi og hans tilhængere ... [mens] hovedstaden i kalifatet ... vil være Jerusalem, så siger Allah."

Vidino var skeptisk. "Den succes, de har lige, nu overstiger deres højeste forventninger. Lederne af Det Muslimske Broderskab er meget pragmatiske. De ved, at oprettelsen af et Muslimsk imperium ikke vil ske over natten, så i mellemtiden koncentrerer de sig om mere kortsigtede mål."

Vores kilde i Det Muslimske Broderskab tilsluttede sig og udtalte, at gruppens reelle hensigt var at "udvikle samfundet ved hjælp af de Islamiske regler under hensyntagen til de religiøse præferencer hos hver enkelt person."

Broderskabets embedsmand beklagede tilsyneladende, at etableringen af et kalifat, der inkluderer Europa, "er meget usandsynligt i den nærmeste fremtid, primært på grund af de Europæiske mediers hadefulde sprog mod Muslimer. De Europæiske regeringer engagerer sig i anti-Muslimsk propaganda," sagde han følelsesladet, "og skildrer os som terrorister, når sandheden er, at Muslimerne bliver forfulgt overalt".

Hvor der er røg, er der ild
Tidligere på måneden kørte Newsnight (BBC) et videoklip, der viste en skole i London, der er tilknyttet Det Muslimske Broderskab. De tilskyndede børn til at hade ikke-Muslimer. I 2010 afslørede en anden BBC-undersøgelse, at Muslimske skolebøger nævner Jøder og Kristne som "svin og aber", og nogle gik så langt som til at undervise børnene på "den korrekte måde: at hugge hænder og fødder af tyve".

Had til Israel
Ud over angreb på Jøder, er Broderskabet fundamentalt fjendtlig over for Israel, afviser deres ret til at eksistere, er imod fredsprocessen og hindrer alle bestræbelser på normalisering mellem Israel og de Arabiske stater (især Egypten og Jordan). De skyder skylden for alle Mellemøstlige problemer på den Israelsk-Palæstinensiske konflikt, så Broderskabet hjælper også med at skaffe penge til den Palæstinensiske terrorist-gruppe, Hamas, som har blod af hundredvis af Israelere på sine hænder.

For at fremme anti-Israelske følelser, er det religiøst konservative Muslimske Broderskab endda gået sammen med ekstremistiske liberale venstreorienterede grupper, der gør det til deres mål at delegitimere Israel gennem forskellige medie-stunts.

Faktisk er London forvandlet til at være et vigtigt medie-center for Broderskabet, der driver den Arabiske publikation Risalat Al-Ikhwan og satellitkanalen Al-Hiwar TV, der har mere end to millioner seere i den Britiske hovedstad. Bortset fra at udsende programmer med Islamiske temaer samt anti-Israelsk propaganda og tilskyndelse, lægger Al-Hiwar røst til forskellige ekstremister (som Muhammad Sawalha, en Hamas-operativ), der bruger medierne som et redskab til at sprede deres giftige budskaber.

Mål: Europa
Men Det Muslimske Broderskab er ikke kun farligt for Jøder og Israel. "Bevægelsen fremmer dagsordener, der tilskynder deres tilhængere til at tænke på sig selv først og fremmest som Muslimer og derved hæmmer deres assimilation i Europa. Selv om de siger det modsatte, er deres budskab klart uforenelig med Europæiske værdier," siger Vidino.

Desuden gør konstant radikal prædiken (der bliver tvunget ned over hovedet på de Europæiske Muslimer fra en tidlig alder) det lettere for ekstremister at rekruttere agenter, der er i stand til at udføre selvmordsangreb enten i Mellemøsten eller på Europæisk jord.

"Hvis Det Muslimske Broderskab fortsætter med at følge denne vej, og hvis disse lærdomme bliver absorberet af de Muslimske masser i Europa, kan dette vise sig farligt for de Europæiske samfund," opsummerede Vidino.