Statsminister Netanyahus melding til verdens nasjoner.

Fra Kommentar-Avisa.no
29. november 2012.
Av Lars-Arne Høgetveit.

Statsminister Benjamin Netanyahu uttalte i dag 29.11.2012 følgende med bakgrunn i at PLO ber om en oppgradering fra observatørstatus i FN til en observatørstat: En enkel melding til FNs nasjonalforsamling i dag: Ingen avgjørelse fra FN kan bryte de 4000 årige bånd mellom Israels folk og landet Israel.
(Kilde: http://israelogendetiden-artikeldepot.blogspot.dk/2012/11/udtalelse-af-pm-netanyahu-video.html)

Vi kan underbygge statsministerens ord slik (se spesielt siste bibelvers):
I Sakarias kapittel 12, 1-3 leser vi:
”Dette utsagn er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre: 2 Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål* for alle folkene rundt omkring; også over Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt. 3 Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre sig selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle sig mot det.”

I Sakarias 14, 16-18 leser vi videre:
”Og alle de som blir igjen av alle de hedningefolk som angrep Jerusalem, skal år etter år dra op for å tilbede Kongen, Herren, hærskarenes Gud, og for å delta i løvsalenes fest. 17 Men om noen av jordens folk ikke drar op til Jerusalem for å tilbede Kongen, Herren, hærskarenes Gud, så skal det ikke komme regn hos dem; 18 om Egyptens folk ikke drar op og ikke møter frem, da skal det ikke komme regn hos dem heller; den samme plage skal ramme dem som Herren lar ramme de hedningefolk som ikke drar op for å delta i løvsalenes fest.”

Sakarias 8, 22-23 lyder slik:
”Og mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal komme for å søke Herren, hærskarenes Gud, i Jerusalem og for å bønnfalle Herren. 23 Så sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal det skje at ti menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i en jødisk manns kappefald og si: Vi vil gå med eder; for vi har hørt at Gud er med eder.”

Salme 122, 6: 6:
"Bed om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg!"

Johannes Åpenbaring 22, 12-13 og 16:
"Se, jeg kommer snart, og min lønn er med mig, til å gi enhver igjen etter som hans gjerning er. 13 Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste. (…) 16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne dette for eder om menighetene; jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne."

Og til slutt en oversikt, fra 1. Mosebok 12, 1-3:
”Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det land som jeg vil vise deg! 2 Og jeg vil gjøre deg til et stort folk; jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse! 3 Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne; og i deg skal alle jordens slekter velsignes.”