Benny Hinn afsløret - del V af X.

Fra Skriften.net/
Af Eskild Særkjær.

Hvor mange løgne og bedrageriske udtalelser kom BH med i dette afsnit? Det var mange! Jeg vil her nøjes med at nævne og kommentere de værste:

1. Jesus vil vise sig fysisk før sit andet komme. Hvad siger Bibelen? ”.. således skal også Kristus efter én gang at være blevet ofret for at bære manges synder, anden gang komme til syne, ikke for at bære synden, men til frelse for dem, som bier på ham”, Heb 9:28.

Bemærk, at Jesus først på dette tidspunkt kommer (fysisk) til syne. ”.. da skal den lovløse (Antikrist) åbenbares (ham skal Herren Jesus dræbe med et åndepust af sin mund og tilintetgøre ved sit synlige komme), og han (Antikrist) skal komme (forinden) i Satans kraft, med al løgnens magt og tegn og undere”, 2 Thess 2:8-10.

Bemærk, at Jesus først kommer fysisk og synligt efter, at Antikrist har vist sig og erklæret sig for at være Gud. Vi ser altså, at Jesus ikke kommer og viser sig fysisk for nogen før Hans synlige genkomst! Jesus siger jo netop, at ”mange skal komme i mit navn og sige: ’Jeg er Kristus’, og de skal føre mange vild”, Mark 13:6 (KJV).

Så hvis nogen står frem og erklærer dette, så ved vi, at det er en falsk Kristus. Det er altså Antikrists ånd, som BH tror på, lytter til og får sin kraft fra – og som er til stede i hans møder for at forføre mennesker til at tro på en falsk Kristus.

2. Jesus har åbenbaret sig legemligt for BH i Rumænien og Orlando. Og BH er overbevist om, at han også vil åbenbare sig i hans møder i Kenya (se senere). Men som jeg har påvist, er det ikke Jesus, BH i så fald har set, men derimod en ond ånd, som udgiver sig for at være ham.

BH hævdede desuden, at han har videooptagelser af Jesus fra Rumænien. Hvis han virkelig troede det, hvorfor har han så ikke fremvist dette ’bevis’ for offentligheden? Vil Jesus vise sig for de Kristne rundt omkring i verden? Bibelen siger nej! Men det vil Djævelen og de Antikristelige kræfter i verden til gengæld gerne få os til at tro – for at få selv Kristne til at modtage Antikrist.

3. Bibelen siger, at en profet/profeti altid skal efterprøves i lyset af Guds ord. Vi har tidl. set, at hvis en profeti er fra Gud, så vil den selvfølgelig også altid være 100 % sand. Ruth Heflin har kommet med så mange andre falske profetier, postulater og ikke-Bibelske manifestationer, at hun overfor alle har bevist, at hun er en falsk profet. Hun blev desuden kendt for at være formidleren af ’guddommelige’ guldtænder og guldstøv, som dog senere viste sig at være svindel.

4. I Heflins profeti sagde hun endvidere, at Jesus ville vise sig fysisk på BH's møder i løbet af nogle få måneder. Nu er der i stedet gået mange år! Men dette er ikke sket og derfor er denne del af profetien også falsk. Men BH er tilsyneladende ligeglad, og betragter derfor stadig denne profeti som en ægte profeti fra Gud.

5. BH erklærer, at Jesu fysiske fremtræden ’var begyndelsen til det største, Gud har foretaget sig i vores kirke’. Det er skræmmende! For det, som BH hævder, betyder jo, at alt hvad der sker i denne kirke, er bygget 100% op på denne åbenbaring af en ’Jesus’, som ikke er Bibelens Jesus.

Desværre er der meget, som tyder på, at det netop var det, der skete. BH og hans kirke har forladt Bibelens Jesus og lytter nu i endnu større grad på en dæmonisk ånd. Og denne ånd bliver endda troet og tilbedt som Gud!

Var åbenbaringen virkelig ’begyndelsen til det største Gud har foretaget sig’. Nej! Det var i stedet begyndelsen til et endnu større bedrag, som i stigende grad vil få indpas i såkaldte Kristne kirker.

6. ’Jeg profeterer…”. Jeg har tidl. påvist en række af falske profetier, og der kommer hele tiden nye til. BH hævder jo, at han altid taler sandt – og det må vel betyde, at han selv mener, at han er ufejlbarlig, selvom han gang på gang er afsløret som en falsk profet.

For udenforstående ser det ud til, at når han vil understrege sin egen autoritet eller lære, så får han passende en profeti fra Gud, som bekræfter det, som BH har sagt og mener. Og som desuden også har til formål at lukke munden på dem, som enten er – eller som kunne tænkes at være uenige med ham.

7. Profetien slutter med en opfordring om at være beredt, fordi Jesus kommer. Mange kristne vil nok tro, at det er en henvisning til, at de troende må være beredt til Jesu Kristi komme. Men vi har jo netop set, at denne person ikke er Jesus Kristus, men derimod (en) Antikrist. BH opfordrer altså til, at mennesker gør sig parat til at modtage den falske Kristus, se næste afsnit.

BH har i øvrigt kommet med flere falske profetier om Jesu fysiske nærvær under hans møder, f.eks. d. 21/4 og 2/5 år 2000. Han er kommet med så mange falske profetier, som bare ikke er gået i opfyldelse.

 I begyndelsen af 90’erne kom han eksempelvis med en profeti om, at ”Jesus vil komme tilbage i år 2000 og oprette sit kongedømme”. Man behøver vel ikke at tilføje, at denne profeti heller ikke gik i opfyldelse, og som derfor igen afslører BH som en falsk profet.

Falske profetier åbner op for New Age og antikrist
Det burde være tydeligt for enhver, at BH er en falsk profet og åndelig forfører, som hele tiden søger at lokke de troende væk fra den levende Gud og over til Hans modstander, Djævelen. Og dermed er døren åbnet op for, at den Antikristelige ånd nærmest med fuld styrke kan komme ind i menighederne, så at mange af disse en dag vil byde Antikrist velkommen i deres midte.

New age og Benny Hinn er enige: Kristus vil vise sig i Kenya
D. 20. april 2000 kom BH i udsendelsen ”This Is Your Day’ med endnu en profeti om, at Jesus vil åbenbare sig på hans møder i Nairobi Kenya, hvorefter ’mennesker i tusindtal’ bogstaveligt skal se, at Jesus vil åbenbare sig fysisk (legemligt) på scenen under BHs møder.

BH har, som vi har set, tidl. givet udtryk for, at han regnede med at få en videooptagelse med hjem derfra. Jesus har gentagne gange netop advaret os om, at falske Messiaser og falske profeter kommer og påstår,  at Jesus vil fremstå fysisk forskellige steder.

Men en lille omskrivning siger Jesus derefter: ”Hvis de altså siger til jer: ’Se, han er i ørkenen (i Kenya’), så gå ikke derud; ’Se, han er i kamrene (hos BH), så tro det ikke! Thi ligesom lynet, der kommer fra øst, lyser helt om i vers, sådan skal Menneskesønnens (synlige komme) være”. Matt 24:26-27.

Det er tankevækkende, at New Age i denne tid også har en stor forventning om, at ’Kristus’ vil åbenbare sig fysisk – netop i Kenya. Denne forventning bliver ligesom hos BH også her fulgt op med mange profetier om, at ’Kristus’ pludselig vil komme fysisk for at være blandt dem, for så at forsvinde igen ligeså pludselig.

Det ser ud til, at det er den samme Antikristelige ånd, som åbenbarer sig for BH såvel som for New Age. Hvis man på nettet søger på ordene Nairobi, Messias eller Christ (Kristus), så kommer mange link frem til sider, som hævder, at denne ’Kristus’ er Maitreya.

På en Dansk ’Maitreya-hjemmeside’ omtales et af de møder i Nairobi, hvor Maitreya har vist sig fysisk: Under overskriften: ’Kristi tilsynekomst i Nairobi’ står følgende: ”Sandsynligvis tror hovedparten af deltagerne, at det var Kristus, Imam Mahdi eller Messias – eller hvem det nu måtte være – og det er de fuldstændige tilfredse med og venter bare på, at noget mere vil ske i forbindelse med det..” .

New Age har i årevis givet udtryk for, at de er ved at forberede Kristi komme, og ifølge dem er han den samme person som Bibelens Jesus Kristus. ’Maitreyas Mission’ kommer med følgende udsagn: ”Ordet Maitreya er altid blevet associeret med Messias, som vil komme for at forene Verden og sammensmelte alle religioner under et banner.

Denne forventning går nu i opfyldelse. (Han er) kendt blandt kristne og jøder som Messias, Buddhister og Hinduer som Maitreya, og Muslimer som Madhi eller Muhammed. Maitreya bærer alle disse navne…”..

New Age tror altså, at mennesker i alle Verdens religioner dyrker den samme ’frelser’, men bare under forskellige navne. Når han kommer, vil hans opgave være at ’forene Verden og sammensmelte alle religioner’.

Og det er nøjagtig det, som er på dagsordenen, når Antikrist snart kommer synligt for alles øjne, og som hele jorderig vil følge undrende efter – og de vil tilbede Dragen/Satan som Gud, fordi han har givet ham denne magt. Åb 13:3-4.

Ifølge New Age har denne Maitreya allerede stor magt, og udfører mange store tegn og undere som ’beviser’. På en hjemmeside står følgende om ham: ”Han har allerede åbenbaret sig for hundredvis ved en religiøs forsamling i Kenya og … har helbredt hundreder”.

På en anden står der som overskrift med store typer: ’Han er tilbage’. På den tidl. omtalte Danske hjemmeside refereres der fra et af de møder i Kenya, hvor Maitreya pludselig ”fremstår mirakuløst ud af den blå luft frem for 6000 mennesker på et bønnemøde i Nairobi, Kenya.

Der står, at forsamlingen umiddelbart genkender ham som ’Jesus Kristus’. Og videre: ”Nogle kvinder bønfalder ham om at helbrede dem og deres børn, hvilket han gør, og inden han forsvinder igen, på en lige så mystisk måde som han var ankommet, lover han forsamlingen, at han vender tilbage”.

Hvorfor så meget om ’Maitreya’ i denne artikel? Af den simple grund, at det ser ud til, at BH er blevet forført til at tro, at det er ham, som er Jesus Kristus. Ud over mange fællestræk mellem dem fremgår det også klart, at BH er en fortaler for en ny bevægelse inden for Kristenheden, som, bevidst eller ubevidst, sammen med New Age er med til at bane vej for Antikrists fremtræden.

Som når BH under det tidl. nævnte møde d. 2/4 2000 kom med en profeti om, at Herren (også) vil åbenbare sig fysisk for Muslimerne: ”

".. Jesus ryster verden! Noget mere vil ske nu, som er ærefrygtindgydende for mig. Absolut ærefrygtindgydende! Herren vil fysisk åbenbare sig for den Muslimske verden. Jeg siger jer.. Jeg hører det mere og mere og mere! Siden vi prædikanter ikke kan gå dertil, vil Jesus.. netop selv gå dertil… I ved, at Skriften siger klart, at Herren viste sig, ikke sandt? .. Nu tænker vi altid, at Jesus virkelig ikke (fysisk) kan prædike.. evangeliet. Hvem har fortalt dig det?"

"Tag f.eks. tilfældet Kornelius, hvor en engel blev sendt til Peter, fordi – fordi (han) var rede.. Men.. Jesus sagde, at denne mand (Peter?) ikke ville lytte til en engel, og ’derfor vil jeg gøre arbejdet selv’. Så gik han (Jesus) og slog ham (Peter?) af hesten og prædikede (selv) evangeliet for ham (dvs. for Kornelius). Han gør de samme ting i den Muslimske verden i dag. Han åbenbarer sig! Hør dette! Han åbenbarer sig for Muslimer og siger: ’Jeg er Jesus af Nazareth’… Hvornår vil dette ske? I de sidste dage”.

Som i tidl. eksempler ses det klart, at BH forvansker Guds Ord, som han tydeligvis ikke har nogen respekt for. Også her kommer han med en fuldstændig forvrøvlet fortolkning i hans forsøg på at give sine tåbeligheder en Bibelsk accept.

Hovedindholdet i det, som BH siger, er vistnok, at Peter ikke troede engelens budskab, og derfor var han ikke egnet. Jesus måtte derfor selv forkynde Evangeliet for Kornelius. Denne tolkning fører BH over til i dag, hvor Jesus selv vil vise sig fysisk og prædike Evangeliet til Muslimerne, fordi de Kristne ikke kan eller har evnet at gøre dette.

Det ser ud til, at BH mener, at de Kristne ikke skal forkynde Evangeliet for disse, da dette job er lagt i hænderne på (den falske) Kristus, som vil åbenbare sig for Muslimerne. Uanset hvordan man tolker profetien, så fremgår det dog klart, at BH ikke har fået sin inspiration til den fra Guds Ord eller Guds Ånd, men stammer derimod fra hans egne forskruede tanker eller fra onde ånder.