Benny Hinn afsløret - del VI af X.

Fra Skriften.net/
Af Eskild Særkjær.

Benny Hinn accepterer New Age løgnen: Vi er alle børn af den samme Gud!
I 2004 var BH på korstog i Indien og besøgte bl.a. ’Indiens Merchant Kammer’ den 12/10. Dets formand, Hinduen Kripalani, sagde til BH: ”Pastor, vi regner med et sted mellem 8 og 10 millioner mennesker på disse tre møder. Vi forventer mægtige helbredelser der, og trældom vil blive fjernet. Og, over alt pastor, efter hvad jeg har iagttaget de sidste uger, er der (ved dig) en forening mellem forskellige Kristne kirkeretninger, og en forening mellem Kristne og andre som Hinduer og Muslimer, fordi vi alle er Guds børn”.

Uanset, hvad BH havde sagt eller gjort, så kunne det altså give det indtryk, at han mente, at ’vi alle er Guds børn’. Og havde BH ikke ment lige netop dette, så var der nu en rigtig god mulighed for at korrigere en forkert tolkning af hans budskab.

Hvis han var en ægte Kristen prædikant, så ville han overfor denne mand have brugt anledningen til at forsvare den Kristne tro og vidne om, at Jesus er vejen, sandheden og livet; og det derfor kun er dem, som tror på Ham, som er frelst og derfor kan kaldes ’Guds børn’. Joh 1:12, 14:6.

Men gjorde BH dette? Nej! I stedet gav han følgende svar: ”Sidste aften var jeg forbløffet! 85 % af forsamlingen var ikke-Kristne, og som jeg betjener (dvs. forstår) Evangeliet (derfor også) hellige. Jeg gav dem et klart Evangelisk budskab, og mange af dem sad der og tog imod..”.

Hvis det var Evangeliet, som de tog imod, var det jo godt! Men BH gav dem ikke det Bibelske budskab om Jesus Kristus - de fik i stedet et andet Evangelium, som er tilpasset New Age, som gør selv ikke-Kristne til hellige. Af samme grund blev påstanden om, at ’vi alle er Guds børn’, ikke imødegået.

Det alvorlige i denne fortielse betyder jo, at BH ikke betragter Jesus Kristus som Guds Søn, Verdens frelser.

BH arbejder for at fremme Frimurernes ’The Knight Templar’.
The Knight Templar (Tempelridderne) er en organisation under Frimurerne. Denne organisation hævder at arbejde for at genopbygge traditionelle værdier, men deres historie fortæller og beviser det modsatte. Tempelridderne arbejder ligesom andre indenfor New Age ihærdigt på at få etableret en base i Mellemøsten, for at de i deres videre planer kan angribe Israel.

Målet for denne organisation er dels at skabe en religiøs verdenskoalition (Verdensreligion) med det formål at skabe fred i verden – og dels at genopbygge Salomons Tempel, hvorfra Antikrist skal udgive sig for at være Gud, vildlede Jøderne og alle andre for at kunne regere over hele Jorden. Matt 24:16, 2 Thess 2:3-4.

Forskellige rapporter viser, at BH er involveret i arbejdet for denne religiøse og politiske organisation, for bl.a. i hemmelighed at ”få USA’s Evangeliske ledere til at begunstige denne proces”.

I en rapport fra d. 13/2 2004 fra Andrew White, som er Tempelridder, stod der følgende om BH: ”Benny har ringet til mig sidste uge, at han gerne ville se mig snarest. Og det skete hurtigt, fordi vi begge var i Dubai samme dag. Han fortalte, at han havde hørt så meget om vores arbejde og ønskede at støtte det. Han sagde også, at han vil komme til Israel (sammen) med os..”.

Siden har BH været en deltager i denne bedrageriske New Age-fredsproces. Men BH's tilhængere synes at være uvidende om, at BH kan finde på sådan noget, og giver derfor fortsat millioner af dollar til BH for at finansiere arbejdet med at fremme Antikrists planer.

Den 24/5 2004 havde BH Andrew White som gæst i udsendelsen ”This Is Your Day”. Foruden at være Tempelridder er White også Ærkebiskoppen af Canterbury's repræsentant i Mellemøsten.

Efter at White var kommet med en længere tale om at få BH til Irak, for at tusinder kan blive frelst (til den nye Verdensorden), så BH direkte på kameraet og sagde til publikummet: ’Denne er en Guds mand, fyldt med Ånden’. Derefter sagde BH, at ’det er vidunderligt, at Gud har White i Mellemøsten med alle de forbindelser, han har dér’.

White sagde (derefter), at Benny skulle komme til Mellemøsten, og at han så ville arrangere det, så tusinder også der ville blive frelst. Hinn sagde, at han efter sit møde med White i Dubai lufthavn har ønsket, at han ville komme til hans show.

Bemærk, hvordan BH skandaløst omtaler denne mand, som er med i en Okkult orden, som har det mål at fremme Antikrists planer, for at være en ’Guds mand, fyldt med Ånden’. BH arbejder nu selv aktiv for at fremme disse planer.

Der er mange andre eksempler, som klart viser, at BH er – eller samarbejder med New Age og andre Antikristelige organisationer.

Benny Hinn lyver – Men påstår alligevel, at han taler sandt
Selvom BH's forkyndelse ikke stemmer med Guds Ord, så påstår han alligevel, at alt hvad han siger, er sandt, og udøser ofte ’profetiske’ forbandelser over dem, som tvivler på dette. Metoden med at skræmme og true alle dem, som ikke tror eller er enige, er et klassisk kneb fra falske profeter og lærere i mange forskellige sekter og medfører selvfølgelig, at mange tilhængere ikke tør gå imod det, der bliver sagt eller gjort.

En falsk profet som BH vil ikke acceptere, at hans lære bliver efterprøvet, og for at give sig selv større autoritet benytter han sig af Guds navn for at give de Kristne mundkurv på. Denne autoritet forstærker BH ved ustandselig at gøre forsamlingen opmærksom på, at han altid taler sandt, fordi han har ”Gud på sin side”.

På et videoklip ser BH ind i kameraet og siger: ”Se ind i disse øjne. Jeg har aldrig løjet for jer. ALDRIG! Jeg vil aldrig gøre det. Jeg vil hellere dø end at lyve for Guds folk”.

Og det kan man så tro på eller lade være. Nogle tror selvfølgelig på ham, for de kan ikke forestille sig, at en, som går for at være en Guds mand, skulle lyve! Dog er der mange, som er klar over, at BH stort set lyver om alt uden at blinke med øjnene.

O. Anthony, en af BH's tidl. medarbejder, som nu er af hans største kritikere, siger, at hele ”hans tjeneste er baseret på løgn”. Det er umuligt at vurdere, hvornår BH lyver bevidst, og hvornår han tror, at han taler sandt. Vi har set på, at der er så mange selvmodsigelser i det han kommer med, at han helt sikkert ikke kan huske, hvad han tidl. har sagt.

Gentagne forsøg har påvist, at hvis en løgn bliver gentaget igen og igen, så vil den efterhånden blive troet og accepteret som sandhed. Og dette kan være årsagen til, at BH tror, at han taler sandt, mens han i virkeligheden lyver.

Da BH begyndte at lyve for at fremstå som en Guds mand, som dagligt vandrer i overnaturlige mirakler, startede en proces, som er selvforstærkende, og som får BH til at gå endnu længere ind i løgnens mørke labyrinter, hvor han efterhånden ikke kan andet end at lyve og bedrage.

Vi skal se et par eksempler på dette:

1. Den 22/10 1997 fortalte BH i ’This Is Your Day’, at Gud har gjort et guddommeligt indgreb i Miami, så at en national ishockey-kamp d. 10/4 samme år blev aflyst for, at han kunne tale. Dette blev modtaget med begejstring af de forsamlede. Tænk, at Gud vil gøre det for BH!

Men da sportscentret efterfølgende blev kontaktet, fandt man ud af, at BH havde talt dér de foregående aftner, og man kunne oplyse, at ’ingen’ ishockey-kamp var blevet aflyst’ den pågældende dag, og i øvrigt heller ikke på nogen af de andre dage. Denne udtalelse var med andre ord også løgn!

2. BH påstod offentligt, at han ’giver bidrag og understøtter 20.000 børn hver måned’. Men dokumenter viser, at listen er på 247 – og ikke 20.000. Altså er han igen grebet i en ny løgn!

Flere løgne: Døde er genopstået
vi har tidligere set på nogle falske profetier om, at de døde vil opstå, når de lytter til BH! Han har også flere gange påstået, at han har oprejst mennesker fra de døde. I 1998 proklamerede BH, at han havde oprejst en mand fra de døde i Ghana. Men en nærmere undersøgelse af sagen afslørede, at det ikke var sket.

Under et af hans tv-programmer hævdede BH, at han havde oprejst en mand fra de døde under et af hans møder. En seer beskrev det på denne måde: ”Fru Crounch (som sammen med sin mand samarbejder med BH), påstod i et af TBN's programmer, at hun som lille pige vækkede en kylling op fra de døde, ved at hun hældte olie på den overkørte kylling."

"BH kunne ikke lade sig fremstå som en dårligere helbreder end hende og påstod derefter.. at han.. har oprejst en mand fra de døde under et af sine møder. Men der er intet bevis for, at dette er sket! Ingen båndindspilninger fra mødet! Ingen videoindspilninger fra mødet! Ingen vidner som kan bekræfte, at denne hændelse er sket! Ud fra det, vi ved om BH's letfærdige omgang med sandheden, er det svært at tro, at BH denne gang skulle tale sandt”.

Selvom BH igen og igen er blevet afsløret i løgne, så bliver han ved med at køre i samme spor. Og hvor mærkeligt det end lyder, så tror hans tilhængere på dem! BH er da også ganske god til at lægge røgslør ud og bortforklare sine løgne og de mange falske profetier, som aldrig går i opfyldelse.

Men i modsætning til de falske profeters mange løgne siger Bibelen klart, at Guds Ord altid vil gå i opfyldelse! Guds Ord vender nemlig aldrig tomt tilbage!

Benny Hinn tror også, at han er (en) Gud
Når man lytter til BH, er der ingen tvivl om, at han har så høje tanker om sig selv, at han endda tror på Djævelens løgn om, at han ligefrem er Gud: På en video siger BH følgende: ”Jeg er ikke, hør på mig – er ikke en del af Ham (Gud), jeg er Ham! Ordet er blevet kød i mig! Når jeg rører ved nogen, er det Jesus som rører ved den person”.

Og hermed er der lagt op til den guddommelige selvopfattelse, som Djævelen også fristede de første mennesker med: ’I skal blive som guder’. På lige fod med Trosbevægelsens falske lære påstår BH også, at de troende er Gud (eller guder). Og derfor er det også dem, som er en Jesus for nutidens mennesker, fordi Gud nu er afhængig af dem for at kunne frelse Verden.

Igen og igen kommer BH ind på denne blasfemiske lære om menneskets guddommelighed. Nogle eksempler er:

1. ”Når du siger: ’Jeg er en kristen’, så siger du egentlig at ’jeg er en lille Messias, som går omkring på jorden’.. Kan jeg få høre det sådan (fra jer): ’Du er en lille gud, som springer omkring på jorden’…”

2. ”Da du blev født igen, blev Ordet kød i dig. Og du blev kød af Hans kød, og ben af Hans ben. Lad være med at sige, at du har Jesus (i dig). Du har alt det, Han var, og alt det, Han er, og alt det, Han nogensinde skal blive (eller være).. Lad være med at sige: ’Jeg har’, men sig: Jeg Er, Jeg Er, Jeg Er (altså Gud selv)”.

3. ”Når du siger: ’Jeg er en Kristen’, så siger du på Hebraisk: ’Jeg er Messias’. Jeg er med andre ord en lille Messias, som vandrer omkring på jorden.. ”

Hvad siger Bibelen?
At være frelst af nåde betyder ikke, at vi er blevet syndfri. Guds Ord siger nemlig tydeligt, at selvom vi er født på ny og blevet Guds børn, så er vi stadig syndere, som til stadighed har brug for at modtage syndernes forladelse til ånd, sjæl og legeme, 1Thess. 5:23.

Faktisk er der intet i os selv, som vil noget godt. Alt skyldes Hans ufortjente nåde over os. For selvom vi er frelste, så er vi alligevel stadig trælle under synden. Det er falsk lære at påstå, at vi er mere end det. Rom 3:9, 21-26.

En hel anden sag er, at de Kristne ved Guds Ånd og kraft må blive helliget, for at vi derved kan undfly den fordærvelse, som er i verden. 2 Pet 1:4, 1Thess 5:23.

Den Kristne er altså frelst og helliget ved Jesu blod! Pga. Golgata har vi derfor nu ved Guds nåde adgang til det Himmelske. Men det betyder ikke, at vi er dermed er hævet op på samme niveau som Jesus. Det er vigtigt for os at forstå, at Bibelen sondrer mellem et ’nu’ og et ’endnu ikke’.

Som vi kan se af de følgende eksempler:

1. ”I elskede, nu er vi Guds børn, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi engang skal blive. Men vi ved, at når Han åbenbares, skal vi blive ham lige, thi vi skal se ham, som han er”. 1 Joh 3:12.

2. ”Thi af nåden ER I (nu) frelst ved tro; det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven”. Ef 2:8.

3. ”Ham elsker I uden at have set ham; på ham tror I uden nu at se ham, og over ham skal I fryde jer med en usigelig og forherliget glæde, idet I når troens mål, jeres sjæles frelse” (som I altså endnu ikke kan se)”. 1 Pet 1:8-8.

4. ”Så ydmyg jer (nu) under Guds vældige hånd, så han til sin tid kan ophøje jer”. 1 Pet 5:7.

På samme måde bliver de Kristne omtalt som ’hellige’. Bibelen siger, at vi er det nu! Men alligevel er vi endnu ikke det, som vi engang skal blive, og ved Guds Ånd skal vi arbejde på at blive (mere) hellige. 1 Pet 1:15.

Men det ligger til menneskets syndige natur at ophøje sig over det, Gud i sin nåde har givet, for så selv at tage æren for det. Og derfor giver Bibelen rigtig mange advarsler mod netop denne synd:

”Thi i kraft af den nåde, som er mig givet, sige jeg til hver eneste iblandt jer, at han ikke må have højere tanker om sig selv, end han bør have, men han skal tænke besindigt..” Rom 12:3.