Benny Hinn afsløret - del VIII af X.

Fra Skriften.net/
Af Eskild Særkjær.

Benny Hinn forløser salvelsen og kaster alle dæmoner og sygdomme ud
Hvis første del af mødet var forfærdeligt, så er sidste del endnu værre. BH misbruger den treenige Guds navn og hævder at kunne forløse Helligåndens kraft, så alle dæmoner og sygdomme kastes ud.

BH ser direkte på kameraet og skriger til TV-seerne: ”Alle jer i jeres hjemmmmm! (gentages): I er nu vidner til mirakler (Stemmen er dyb og ændret): Det er Guds tilstedeværelse, som vi hungrer efter… Jeg forløser den Hellige Ånds salvelse.. Jeg forløser denne salvelse, og jeg taler ordet om befrielsen ud! Og jeg kaster enhver dæmon ud! Du djævel af cancer, diabetes, hjertesygdomme og AIDS – KOM UD! Kom ud i herren Jesu Kristi navn, den levende Guds Søn.”. 

Dette udsagn fik den tidligere omtalte Bud Press fra ’Christian Research Service’ til at komme med følgende kommentar: ”.. skræmmende, nedslående og direkte ondt! Har Hinns trofaste tilhængere over hele verden, som lider af de nævnte dødelige sygdomme, oplevet disse mirakuløse helbredelser, som er blevet lovet dem? Hvis det var tilfældet, hvor er så nyhedsmediernes hovedoverskrifter: ’Millioner er mirakuløs blevet helbredt i hele verden fra dødelige sygdomme!’, ’Døende patienter forlader hospitalerne i skarevis!’, ’Læger bekymret, hospitaler må lukke!’..”

Artiklen fortsætter med at spørge, om ’der er nogen, som har været vidne til, at millioner, tusinder eller blot nogle hundrede er blevet mirakuløst helbredt? For hvis dette var tilfældet, så er det 100% sikkert, at disse mange mirakler ville skabe store overskrifter i den Kristne og Verdslige presse over hele verden’.

Men, som jeg senere vil komme nærmere ind på, så er der intet bevis for, at nogen er blevet helbredt på BH's møder. Det kan ikke siges klart nok: Salvelsen til at helbrede og tuddrive dæmoner kommer ikke fra Gud, men skyldes svindel og åndelig forførelse.

Helligånden nyder samværet med BH
På trods af alt dette er BH overbevist om – eller forsøger at bilde sig selv og andre det ind – at Gud altid er på hans side. Når BH taler om salvelsen, kraften eller den Hellige Ånd, så kan man hurtigt konkludere, at han i alle fald ikke lider af åndelige mindreværdskomplekser. Eller, det gør han måske nok alligevel, siden han hele tiden har brug for bekræftelse på, at Gud godt kan lide ham?

Som det f.eks. sker i hans biografi ’God Morning, Holy Spirit’, hvor BH skriver, at Helligånden ligefrem nyder at være sammen med ham: ”Engang, i England, boede jeg i hos en Kristen familie. Mit værelse var i øverste etage. Om aftenen var jeg ’væk i Ånden’ og havde den vidunderligste time med at tale med Ham. Kvinden i huset kaldte og sagde: ”Benny, aftensmaden er klar’. Men jeg ’boblede over’ og ønskede ikke at gå. Hun kaldte igen ’det er spisetid’. Da følte jeg én tage min hånd og sige: ’Fem minutter mere – bare fem minutter mere’. Helligånden længtes efter mit fællesskab”.

Når mødet er ovre – og begejstringen har lagt sig
For som så mange andre eksempler kan man godt være 100% sikker på, at intet er sket! Men mange tror, at når BH siger, at mennesker er helbredt, så må det da være sandt og er derfor begejstrede. De kan jo ikke se, at det hele er iscenesat af BH. Han har fået sit show og publikum en god underholdning!

Nej – Ikke alle! Der er mange, som forlader mødet og er skuffede og såret, fordi de blev lovet en helbredelse, som ikke kom, og må derfor forlade mødet ligeså syge, som da de kom. Dette viser, at BH ikke har virkelig omsorg for de mennesker, som han kalder frem på scenen. En mødedeltager giver udtryk for sine oplevelser på denne måde:

”Af det, som jeg har set (på mødet), kan jeg af erfaring sige, at sandsynligheden for at blive såret under sådan en begivenhed er væsentlig større end at blive hjulpet eller helbredt. Jeg så med stor ængstelse skarer af mænd, kvinder og børn, som ikke kunne komme op på scenen for at blive helbredt af Hinn. Dette hændelsesforløb kan bedst beskrives som en .. ’først-til-mølle’ princip, hvor mennesker styrter som gale for at komme op på scenen, for at de kan opleve at falde for Hinns fødder.

Det er tragisk, at disse, som deltog i mødet i kørestole, endte med at tage af sted i samme fysiske tilstand. Nogle forlod mødet med tårer. Andre fortalte mig, at.. (de) følte, at Gud hverken bekymrede sig for dem eller havde tid til at se til deres behov…”.

Var det hele blot en massepsykologisk påvirkning?

Mange er som sagt overbevist om, at BH virkelig har helbredt de mange mennesker, som han siger. Og derfor er der mange, som bliver chokerede eller vrede, når de får at vide, at der ikke foreligger et eneste bevis for, at der er nogen, som er blevet helbredt på hans møder.

Årsagen er bl.a. at disse møder er bygget op på sjæleligt bedrag og åndelig forførelse, hvor der sker en hypnotisk påvirkning af tilhørerne. Hypnose (Græsk) beskrives på denne måde i Lademanns Leksikon: ”bevidsthedstilstand, som hverken er søvn eller vågenhed, og hvor viljens herredømme delvis er overtaget af en anden person, hypnotisøren..

Fænomenet har været kendt siden Oldtiden. I nyere tid genopdaget af F. A. Mesmer (1734-1815), som anvendte den i behandlingsøjemed (Mesmerisme). Mesmerismen blev siden videreudviklet til suggestion og hypnose”.

Mesmer var desuden også kendt som healer og opnåede tilsyneladende mange usædvanlige helbredelser, som kan sammenlignes med dem, som sker under BH's mirakel-korstog.

Mesmer udviklede en metode, som er blevet defineret således: Mesmerisme ”er evnen til at løfte en følelsesmæssig tilstand af den enkelte, eller en gruppe, til en unormal, men kontrolleret styrke.

Hvordan? .. Mest gennem musik! Ja, følelsesmæssig musik, som bliver spillet monotont og med gentagelser, spiller en rolle for at kontrollere tilhørernes sind. Med verbet ’Mesmerisme’ menes der: at hypnotisere, at fortrylle, (og er) gået ind i sproget som et synonym for ’at falde i trance’, fordi man derved ville falde (komme) i en tilstand, hvor der sker en (hypnotisk) ændring af bevidstheden. Denne tilstand bliver nu brugt i religiøse kredse, men forklædt med andre benævnelser”.

Det Engelske ord for denne hypnotiske ændring af bevidstheden er ’semi-consciousness’; og dette ord bliver f.eks. brugt om mennesker, som i beruselse ’ikke er sig selv’.

Når man iagttager, hvad der sker på BH møder, ser det ud til, at det er denne teknik til at få forsamlingen ind i tilstand af sjælelig eller åndelig beruselse, så de i begejstring og ekstase modtager og accepterer hans mange løgne og bedrag som sandheden.

Der har altid eksisteret åndelig svindel, og den kan være svær at afsløre, hvis man da ikke hele tiden er årvågen og agtpågivende. Derfor vil der også altid være mange, som tiltrækkes af den.

BH har desuden et stort talent for at være en show-mann, og han er da også langt mere underholdende end de fleste andre ’troshelbredere’. Men dette er, hvad mange moderne Kristne kan lide og som derfor finder hans møder, undervisning og manifestationer både underholdende og spændende.

Men er man show-mann, så skal ’gryden hele tiden være i kog’ for at give tilhørerne noget nyt fra det åndelige Hollywood. Denne teknik er faktisk afhængighedsskabende. Det betyder, at har man prøvet denne psykologiske-åndelige ecstasy, så vil alle andre mødeformer nærmest blive betragtet som lidt kedelige.

Men nu drejer BH's møder sig ikke kun om psykologiske teknikker og ’kristen’ underholdning. Der er en mørk åndelig bagside! BH tror sikkert, at det er en god måde at føre mennesker nærmere til Gud på? Men i stedet for at modtage Guds Ånd modtager de en forførende ånd, som fører dem længere væk fra Guds fred. Og i stedet for helbredelse oplever de, at deres sygdomme tiltager.

For mange medfører dette skuffelser, frustrationer og selvbebrejdelser, og de ender ofte med at blive bitre på Gud, som de tror, har svigtet dem og forkaster derfor til tider også frelsen.

Den falske lære om helbredelser
Selvom BH til stadighed påstår, at han til enhver tid kan kalde mirakler ned fra himlen og helbrede de syge, så er det ikke sandt! På sin side har BH begejstrede tilhængere, som er overbevist om, at han er en Guds mand, og de er derfor kommet med følgende positive begrundelser for at tro på hans mirakler:

• Det må være sandt, for man ser det jo ske!
• BH vidner jo om, at tusinder er blevet raske på hans møder!
• En mængde mennesker vidner om deres helbredelser, og alle lyver vel ikke?

Ifølge BH foreligger der da også en mængde dokumentationer for 100’vis af helbredelser, hvilket beviser, at hans lære om helbredelse samstemmer med Bibelen. Men er det nu sandt? Nej! Det er ikke den sunde Bibelske lære, når BH f.eks. påstår følgende:

”Hvis din krop tilhører Gud, bliver den ikke syg og kan ikke tilhøre en sygdom”, og videre: ”Guds hellige kan ikke blive syge”!

Som tidligere nævnt hævder BH, at de troende ikke engang vil få tandpine. BH mener nemlig, at ”hvis dit legeme tilhører Gud, så bliver det ikke og kan ikke tilhører nogen sygdom”.

Ud fra dette er det ikke svært at gætte sig til, hvordan han betragter de syge mennesker, som kommer til hans møder. Det vil føre for vidt her at komme ind på den teologi, som ligger bag BH's helbredelses-forståelse. Men kortfattet er læren den, at Gud (i princippet) har givet de Kristne et åndeligt herredømme, så de kan få det, de ønsker, hvis de gør krav på det i den åndelige verden.

Derfor er det ikke Gud, men derimod ’dig’, altså ’dine ord’ og ’positiv bekendelse’, det kommer an på. Ifølge BH skaber ordet nemlig, hvad det nævner.

BH har f.eks. sagt det således ”Djævelen kan dræbe med ord, og da kan du med dine ord bringe liv”. ”Hvis du siger: ’Jeg vil gøre det’.. (og) bekender det, så vil du aktivere Gud overnaturlige kraft. Ved du, at bekendelse aktiverer himlen? Bekendelse forløser den åndelige verden.. Ord aktiverer himlen”.

Stemmer denne lære med Guds Ord? Nej! Når man læser Skriften, så har den hele tiden fokus på Herren, som frelser os; Det er Ham, som giver os tro; Det er Ham, som giver os af sin Ånd; Det er Ham, som vi kan takke for alt i livet!

Bibelen siger nemlig, at alt, hvad vi er og har, det har Gud i sin nåde skænket os. Intet er fortjent: ”Thi hvem giver dig fortrin? Og hvad har du, som du ikke har fået givet? Og når du har fået det, hvorfor roser du dig da, som om du ikke har fået det?”. 1 Kor 4:7.

Aids-sagen og manglende dokumentationer
Jeg har tidligere nævnt, at der til dato ikke har været et eneste dokumenteret bevis på, at der er sket nogen mirakler på BH's møder! Som da BH overfor nogle journalister påstod, ’at han har helbredt mennesker, som har siddet i kørestol, givet blinde deres syn, åbnet de døves ører, men også helbredt fire mennesker med AIDS’.

Men da disse journalister efterfølgende bad om at se dokumentation for, at det er sket, var han tavs. Da de spurgte om dokumentation i AIDS-sagen, var der bare lige ét problem, nemlig at ’den sidste test er endnu ikke kommet’.

Tre kriterier for et ægte mirakel
Det er et problem for BH, at han aldrig har kunnet fremskaffe dokumentationer for de helbredelser, som han påstår, er sket på hans møder. For at forbedre dette image blev Nathan Daniel i 2003 ”hyret af Hinn til at frembringe nogle dokumenter for at få Hinn til at se ægte ud”.

Daniel fulgte de sædvanlige kriterier for, at et mirakel i det hele taget er sket, til den efterfølgende godkendelse som et ægte og overnaturligt mirakel..

Disse tre kriterier er:
1. Dokumentation, som beviser, at sygdommen eksisterede

2. Dokumentation, som beviser, at der er sket en øjeblikkeligt og overnaturlig forandring

3. Dokumentation, som beviser, at sygdommen er 100% væk.

Men trods grundige undersøgelser kunne Daniel ikke finde en eneste dokumenteret optegnelse, som kunne bekræfte, at der er sket så meget som ét overnaturligt mirakel på BH's møder. Efter et indgående førstehåndskendskab til bedraget bag BH's helbredelsesmirakler, konkluderer den nu tidligere medarbejder: ”Der har aldrig været én komplet optegnelse, som dokumenterer en mirakelhelbredelse. For mig handler det om bedrageri, og bedrag overfor de mennesker, som donerer deres penge”.

Dertil kommer, at både den Kristne og Verdslige presse igen og igen har rejst kritiske spørgsmål og opsøgt de mennesker, som tilsyneladende er blevet helbredt ’for åben skærm’ på BH's møder, og derpå undersøgt, at det virkelig er sket. Alle undersøgelser viser det samme, som Daniel fandt frem til: Der er til dato ingen beviser på, at der er sket nogle ægte mirakler på BH's møder.

Det betyder konkret, at de mennesker, som led af en eller anden sygdom, inden de kom til mødet med BH, kunne være sikre på stadig at have den samme sygdom, når de var kommet hjem igen. Når stemningen fra mødet er væk, er der mange, der oplever, at begejstringen over løfterne om helbredelse i stedet er blevet afløst af skuffelse, sorg eller vrede, når intet skete.

Nogle er dog stadig optimister og tror, at de er eller vil blive helbredt, selvom de stadig er lige så syge som tidligere. Andre syge er nu døde af de samme sygdomme, som BH har sagt, de er blevet helbredt fra.