Benny Hinn afsløret - del IX af X.

Fra Skriften.net/
Af Eskild Særkjær.

Benny Hinn fremviser tre af sine bedste ’beviser’ på helbredelser
Selvom det ikke er sandt, bliver BH ved med at påstå, at der “er hundredvis af helbredelser, som er blevet dokumenteret som ægte mirakler.

Efter vedvarende kritik og forespørgsler, bl.a. fra ”Christian Research Institute” (CRI), om de manglende dokumentationer, sendte BH omsider tre sager om ”helbredelser, som var registreret af læger og dokumenteret”.

BH hævdede, at disse tre sager var taget ud af mange hundrede eksempler. Men i stedet for at blive overbevist om, at der virkelig foreligger tre helbredelser, så var de med til at påvise, hvor sløjt det egentlig står til med bevisførelsen. For, efter at disse tre sager var blevet vurderet af CRI's lægelige konsulent, Dr. Preston Simpson, M.D, konkluderede han, at de alle både var dårligt dokumenteret og forvirrende.

CRI påpegede derefter følgende mangler ved disse ’tre dokumenterede helbredelser’:

1. Sag: ”Colon Cancer.
”En grundig undersøgelse af optegnelser fra medicinske journaler.. afslører, at en malign tumor er blevet fjernet operativ.. og (var) snarere årsagen end en mirakuløs helbredelse (af BH)”.

2. Sag: ”Lupus (betændelsestilstand, som ofte giver led- og knoglesmerter, min kommentar).
”Dette er en særlig interessant sag, da lupus er meget kendt for spontant at forsvinde for årevis. Dette gør, at det naturligvis er svært at bekræfte, om der er sket et helbredelses mirakel. Men.. i denne sag var der en (dokumenteret) skade i overgangen mellem korsbenet og hoftebenet – og denne skade var bestemt ikke blevet helet”.

3. Sag: ”Spinal tumor med forskellige kræftskader."
Denne sag har virkeligt et problem. For det første, så er båndet af CAT scanningen af rygraden ’raderet væk, før knoglerne kunne blive vurderet’. For det andet afslører optegnelserne, at spinal-tumoren var begyndt at skrumpe tre måneder før ’Hinn’s Mirakel Invasion Rally’. Og for det tredje, så var tumoren stadig til stede! Han var (altså stadig) ikke helbredt måneder efter den påståede ’helbredelse’ (af BH).

Det er klart, at BH har anstrengt sig for at finde de bedste sager, hvor beviserne (og han selv) ville stå stærkest. Så man må formode, at de andre sager fra hans tid som mirakelmager er ligeså tynde. Så er der i virkeligheden slet ikke er nogen sager at vise frem.

Men det er medaljens mørke bagside, som mange derfor aldrig ser eller hører om. Vi skal se på nogle af de talrige eksempler, hvor det er gået rigtigt dårligt for de syge, som har troet på BH's helbredende kraft og været så ’heldig’ at komme op på scenen for at blive helbredt af BH.

Helbredelsens pris
Under overskriften: ’Helbredelsens pris’ har William Lobdell, som er reporter for The Times, den 27/7 2003 skrevet en kritisk artikel om de mirakler, som ifølge BH har fundet sted på hans møder:

William blev helbredt for sin blindhed – eller gjorde han?
På et videoklip fra et ”Benny Hinn Miracle Crusade” ses den nu 9-årige blinde William Vanderkolk, som 2 år tidligere var kommet op på platformen hos BH. Han lægger sin hånd på drengen og siger til ham: ”Kan du se mig”? Drengen nikker bekræftende, og BH erklærer ham for helbredt. Men i virkeligheden skete der intet!

Da reporteren to år senere opsøger William, siger ledsagende tekst: ’I dag er han stadig blind og siger, at hans syn aldrig er blevet bedre’.Men hvorfor bekræftede William så helbredelsen? Her er det igen vigtigt at være opmærksom på de psykologiske processer, som vil være til stede i forbindelse med et sådant møde.

De fleste, som bliver kaldt frem på platformen og får al opmærksomhed, vil selvfølgelig lade sig påvirke af atmosfæren, forsamlingens forventning, egen ønsketænkning eller tro. For BH hævder jo, at hvis man ikke tror (nok), så vil man heller ikke blive rask. BH har endda sagt, at det er en hæmsko at bede om, at Guds vilje må ske: ”Du skal aldrig, aldrig, aldrig gå ind for Gud og sige: ’Din vilje ske’.. Lad ikke sådanne trosforstyrrende ord komme ud af din mund”.

Det er altså nødvendigt at bekende sin tro for at blive rask! Hvis dette så ikke sker, så ligger problemet ikke hos BH, men derimod hos den syge, som ikke har kunnet ’fastholde helbredelsen i tro’.

Williams onkel sagde til reporteren, at ’jeg bliver vred, når nogen roder med en lille drengs tanker’. For det er lige netop dét, som det hele handler om i forbindelse med BHs møder.

To falder på scenen og brækker benet – den ene dør senere pga. faldet
Fra et tidligere møde beskrives det, at en af dem, som ønskede at få BH's forbøn, først slet ikke fik lov til at komme ind i ARGO stadium i Sacramento, hvor han optrådte, fordi hun ikke gav tilstrækkeligt mange penge.

Senere under aftenen, da hun til slut kom ind på scenen, skete det, at BH ’slog hende ned med Ånden’ og hun lå stadig på gulvet, da en stor mand ’også blev slået ned med ånden’, landede på hende og brækkede hendes ben.

På et andet møde var der ”en 85 årig kvinde, som var kommet frem for at blive helbredt ved at få en berøring af BH, men brækkede lårbenet, da der var en, som ’slået af Ånden’ faldt ned over hende. Dette medførte hendes død. Den 21/9  1997 skrev ’National & International Report’, at kvindens familie efterfølgende stævnede Hinn, og ved den efterfølgende retssag krævede de 5 millioner dollar af ham for denne hændelse”.

Selvom disse eksempler selvfølgelig er hændelige uheld, så kan BH ikke være uvidende om, at den slags uheld sker, når mennesker kastes ned i gulvet på den måde. Det er nemlig ikke altid, at der er gribere nok, og de kan heller ikke altid nå at få fat på alle dem, som falder! Derfor sker det ofte, at nogle, som var kommet op på scenen for at blive bedt for, har fået ondt i ryggen eller hovedet, fordi de har ramt gulvet.

Når mennesker på den måde kan komme til skade, så bør man stille det kritiske spørgsmål, om det kan være Gud, som er kommet til at sende død og ulykke over mennesker på denne måde. Det er det selvfølgelig ikke! Men hvis man nu alligevel forestiller sig, at det er Gud, som står bag BH med sin mægtige kraft for at helbrede alle, kunne man så ikke også forvente eller tro, at han også ville være mægtig til stede for at helbrede den slags hændelige uheld?

De kom til møde for at blive helbredt – men de døde i stedet af deres sygdomme
Men det bliver endnu værre. Som når BH bevidst lyver og misbruger Gud navn til at profetere over syge mennesker, at de vil blive – eller er – helbredt fra deres sygdomme. På den måde får han mennesker til at sætte deres lid til hans løgne om helbredelser, men får dem også til at tro på hans falske lærdomme.

I Jer 28:15 kan man se, hvor galt det kan gå, når en falsk profet som Hananja kom med falske profetier for at føre folket væk fra det, som Gud har sagt, og dermed også væk fra Gud selv. Derfor er det uhyre vigtigt at finde ud af, om profeten er troværdig eller en løgner.

At BH er det sidste, kan meget let afsløres, f.eks. af følgende eksempler om mennesker, som døde i stedet for at blive helbredt:

1. I 1993 ’profeterede’ BH under et møde i Basel, Schweiz over en mand med cancer, at han havde mange år tilbage at leve. Manden døde kun to dage senere!

2. En kvinde med cancer blev under et møde kaldt op på scenen, hvor BH erklærede hende for helbredt. Kvinden døde dog kort tid efter af sin sygdom.

3. I Nairobi, Kenya kom fire patienter i maj 2000 fra et sygehus for at blive helbredt i BH's omtalte ’Miracle Crusade’. Men disse fire patienter døde, mens de ventede på forbøn.

Nu kan man sige, at BH ikke var involveret i det sidste eksempel. Men her skal man være opmærksom på, at alle hans møder bliver udbasuneret som helbredelseskampagner, hvorfra man kan vente store tegn og undere. Og så kan man da godt forstå, at de syge ofte griber ud efter det mindste strå og er let at narre.

Men det er kriminelt, når BH lader som om, han bliver brugt af Gud, når han ved, at det ikke er tilfældet. En mand i kørestol fik løfte om helbredelse! Men skete det? En Præst ved navn Justin Peters fortæller, at han som teenager var gået til en troshelbredelses møde, og ønskede at Gud der ville helbrede hans cerebrale lammelse.

Ved siden af ham sad der en ældre mand i kørestol, som tømte sin pung i offerspanden, og det lagde prædikanten mærke til. Peters husker, at Pastoren pegede på manden og sagde: ”Broder, før denne aften er ovre, så går du ud herfra!”.

Peters siger nu mange år efter, at han stadig husker, at ”da mødet var ovre, så (jeg) over på den ældre mand, som stadig sad i kørestolen, og jeg så ængstelsen i hans øjne. Der er noget, man ser, men som man aldrig glemmer”.

Denne hændelse gjorde, at han besluttede at blive Præst for gennem præstegerningen at afsløre troshelbredere, som giver falske forhåbninger. Om BH siger han: ”Enhver Bibelsk omtale viser, at han er en falsk profet”.

BH hævder at have myndighed til at sende sygdomme
BH taler ikke kun om, at han kan helbrede alle mennesker, men at han også har myndighed til at sende sygdomme. I et interview på TBN d. 13/9 1999 sagde han, at Gud gjorde en mand syg gennem BH som straf for, at han ikke troede på ham. BH hævdede efterfølgende, at manden som ikke troede på ham, fik en nylig helbredt kvindes sygdom (kastet) på sig, og han sprang skrigende ud med sin nye sygdom, som var reumatisme!

Benny Hinn og millionerne – Hvad bruges de til?
Den røde tråd gennem denne rapport er at vise, at BH på alle måder er en svindler, og det uanset, om det handler om hans biografi, salvelse, profeti, helbredelse eller undervisning. Det er tydeligt at se, at han ikke virker interesseret i menneskers sjæle – men derimod at få folk til at tro, at hans tjeneste kommer fra Gud, så at han kan få fat på deres penge og dermed leve et liv i overflod.

BH er den TV-prædikant, som tjener flest penge. På forespørgsler om sin løn siger BH, at ’den er beskeden’. Men det er underdrevet, for ifølge hans egne oplysninger ligger hans personlige indkomst på et sted mellem ½-1 million Kroner om måneden.

BH mener nemlig, at han fortjener det. I næste afsnit skal vi se på, at han har et enormt forbrug. Der er dokumentationer for, at han i sin iver for at være rig og leve luksuøst enten ikke kan finde ud af – eller er ligeglad med – om pengene kommer fra egen lomme eller fra hans organisation, dvs. fra div. donationer til Guds riges arbejde.

En kristen, som havde deltaget i et af BH's møder i 1996, kom med denne rammende kommentar: ”Det som karakteriserer Bennys korstog er ikke Evangeliet, men grådighed”.

Benny Hinns milliardforretning
BH vil ikke have sin organisations finansielle situation offentliggjort, selvom han siger, at han intet har at skjule. Men han siger dog beroligende: ’Hver dollar går til Guds tjeneste’. Hans organisation ’World Healing Center Church’ har dog udtalt, at de alene i donationer sidste år modtog ca. 89 millioner dollar (625 millioner kroner), og videre, at de som regel modtager ca. samme beløb hvert år. Dertil kommer andre millioner dollars ind på andre måder.

F.eks. tager BH fra 100.000 til 500.000$ for hvert møde. Dertil kommer store beløb ind på salg af bøger, videoer, dvd’er osv. Tidligere så vi på BH's indsamlingsmetoder, som viser, hvordan han med trusler om ulykker eller løfter om velsignelser manipulerer med menneskers frygt, tro eller forventninger.

Det sker f.eks. når BH igen og igen siger til forsamlingen, at Gud kun velsigner dem, som rundhåndet giver penge til Gud (ved BH). Det betyder, at jo flere penge, den enkelte giver, jo mere vil han også blive velsignet.

Vi skal se et eksempel på, at BH truer mennesker til at give endnu flere penge:

BH truer sig til flere penge gennem en profeti
Vi har tidligere set på mange af BH's falske profetier. Men han bruger også falske profetier til at franarre millioner af dollars fra troskyldige ofre, som da han på ’Trinity Broadcasting Network’ først advarede publikum om, at 1999 var et år med overflod og at året 2000 ville bringe ulykke.

Derefter gik BH over til direkte at true seerne med, at hvis de ikke fordoblede deres gaver, ville de ikke overleve år 2000! Selv givere, som allerede havde givet som de havde forpligtet sig til, blev beordret til at forhøje deres beløb eller acceptere konsekvenserne (næste år).

Og det, at ingen ligefrem har lyst til at dø eller miste Guds velsignelse, var nok medvirkende årsag til, at rigtig mange handlede på denne ’opfordring’ om at give meget, så mange millioner kom ind på den konto. Der var nok også nogle, som tænkte, at dette med at give penge som en betingelse for at få Guds velsignelse, ikke er Bibelsk – men som alligevel gav penge ’for en sikkerheds skyld’.

Hvor blev pengene til ’World Healing Center’ af?
BH havde i længere tid opfordret alle til at støtte byggeriet af et ”verdens helbredelsescenter” (World Healing Center). Men pludselig stoppede han med at tale om projektet. Den 23/6 2000 kunne avisen ’The Dallas Morning News’ afsløre, at: ”Evangelist oprejste kapitalen – men fik aldrig bygget projektet”, og at helbredelsescenteret dermed var blevet skrinlagt.

Og videre: ”Hans (altså BH's) skattefritagelses-forretning ville ikke give et offentligt regnskab for, hvor mange penge han havde rejst, eller hvordan de var blevet brugt..”.

Ingen har kunnet få oplyst af BH's organisation, hvor de mange penge er blevet af, som mennesker har givet til byggeriet af helbredelsescentret? De er tilsyneladende forsvundet op i den blå luft!

BH vil hellere have guld her på jorden end i himlen
Der er ingen tvivl om, at BH har taget Trosbevægelsens falske lære om den troendes ret til økonomisk velstand til sit hjerte. Igen og igen bombarderes de troende med udsagn om, at: ”Fattigdom er en dæmon. For at bevise dette for mig, var Gud tvunget til at vise mig en dæmon i en vision.. Jeg fik visionen i mit soveværelse. Jeg sov og vågnede, og frem for mig så jeg en djævel. Gud talte til mig og sagde, at dette var fattigdommens dæmon”.

Der er heller ingen tvivl om, at BH hellere vil have guld her på jorden end i himlen. I en prædiken sagde BH følgende: ”For flere år siden prædikede de (Kristne): ’Åh, vi skal gå på gader af guld’. Jeg vil sige: ’Jeg behøver ikke guldet deroppe. Jeg må have det hernede’..”.

BH taler ofte om, at det han siger stemmer med Bibelen.

Men hvad er det nu, den siger om emnet? ”Men de, som vil være rige, falder i fristelser og snarer og mange uforstandige og skadelige begæringer, som styrter mennesker i undergang og fortabelse; thi kærlighed til penge er en rod til alt ondt; drevet af den er nogle faret vild fra troen og har voldt sig selv meget bitter smerte”. 1 Tim 6:9-10.

Problemet er bare, at BH ikke har tænkt sig at bøje sig for Guds Ord. Derfor kommer Skriften ikke i betragtning, hvis den ikke passer ind i hans forudfattede meninger og falske lære. Det gælder selvfølgelig også, når han kommer ind på alle Kristnes har ret til rigdom.

Vi skal se et eksempel på, hvordan han tager Jobs bog under behandling for at forsvarer ’det at være rig’: ”Det, at Job sagde: ’Velsignet være Herrens navn’, betyder ikke, at han havde ret. Da han sagde: ’Velsignet være Herrens navn’, var han bare religiøs..”.

Bemærk, hvordan BH omfortolker Bibelen, så den  tilpasses hans forudfattede meninger. Jobs udsagn kom jo netop efter, at han blev frataget al sin rigdom. Det betyder selvfølgelig, at for ham er ’det at være rig’ i virkeligheden ingenting i forhold til hans gudsforhold. Men BH fordrejer Jobs udsagn til ’at være et forkert ønske’, fordi han kun var religiøs og derfor ikke havde en levende tro.

Mange udgifter for at holde det hele kørende
Selvfølgelig har BH mange store og nødvendige udgifter. BH medbringer f.eks. altid sine egne produktionsmedarbejdere, som bl.a. skal betjene de syv kameraer, som fremviser og dokumenterer alt under møderne. Det bliver efterfølgende klippet, så at showet bliver, som BH ønsker det. Intet overlades til tilfældigheder.

Dertil kommer store udgifter til hans stab på ca. 170, samt mange udgifter til at købe over 200 timers sendetilladelser til 80 stationer hver uge. Han får i øvrigt sine shows udsendt til 190 lande og er dermed det mest sete ’kristne TV i hele verden’.

Andre udgifter kan man godt undre sig over, som f.eks. at BH finder det nødvendigt at have flere bodyguards med på alle sine rejser. Man kan også undre sig over, at det er nødvendigt at leje et ’Gulfstream jetfly’ til 120.000$ pr. måned.

Men for BH er luksus en livsstil, som der ikke skal stilles spørgsmål ved. På spørgsmålet om, hvorvidt BH ikke kunne rejse lidt mindre luksuøst, svarer hans organisation, at ’pastor Hinn rejser med privat jet af sikkerhedsmæssige årsager’.

Vi skal lidt senere komme tilbage til emnet, hvor vi skal se på, at det ikke ’kun’ handler om sikkerhed, men snarere om frådseri, som indbefatter et omfattende misbrug af betroede penge fra div. donationer.

NBC-dataline havde i december 2002 en 2-timer lang dokumentarfilm med mange detaljerede afsløringer af BH's livsstil, misbrug af indsamlede penge og manipulering for at få mennesker til at tro på helbredelser.

Dokumentarfilmen var så belastende for BH, at han blev nødt til at kommentere indholdet i TV. I denne afviste han dog intet, men sagde, at dette var et angreb fra Satan. I de næste 3 måneder faldt donationerne med 12%.

BH er i øvrigt ofte blevet udfordret til at forsvare sig ud fra Skriften, man har til dato ikke villet gøre det. Den ovenfornævnte dokumentarfilm har jeg for en stor del benyttet i den følgende beskrivelse af BH's luksuøse livsstil og misbrug af de penge, som skulle gå til ’Guds riges arbejde’: