Tværreligiøst Jerusalem: ”Lad os redde miljøet”

Fra Ivarfjeld.wordpress.com/
24. marts 2012.

"Det, der fremkom fra panelet af fremtrædende gejstlige, var en vision om tværreligiøs tolerance, og endog broderskab"

Dette var budskabet fra ”Interfaith Climate and Energy Conference”, der fandt sted den 19. marts, i Jerusalem. Konferencen blev organiseret af ”Interfaith Center for Sustainable Development” sammen med ”Konrad Adenauer Foundation”.

"Jeg kom i dag, ikke for at sige noget nyt – men for at lære."

Den Græsk-Ortodokse ærkebiskop, Dr. Elias Chacour, åbnede den tværreligiøse klima- og energikonference.

Atmosfæren blandt de 200 besynderlige deltagere var optimistisk. De hørte gladeligt på indlæg om menneskets Gudgivne ansvar overfor skabningen.

Den Græsk-Ortodokse patriark i Jerusalem, Patriark Theophilos III, talte bevægende om det nære forhold mellem skabningen og Skaberen.

Med citater fra det Gamle og det Nye testamente samt fra Koranen blev det meste af, hvad der fremkom fra panelet af fremtrædende gejstlige, en vision om tværreligiøs tolerance, og endog broderskab.

Sheik Muhammad Amara, Imam i Israels Indenrigsministerium, talte mere direkte om ligestilling.

"Det er let at samle religiøse ledere, som fortæller os det, vi ønsker at høre," sagde han. "Sandheden er vanskelig. Vi kan ikke leve i et godt miljø medmindre, der er retfærdighed."

"Jeg ønsker at tilbagevise idéen om teknologi som vort mål. Global opvarmning, smog og hullet i ozonlaget er fremkommet som følge af vort tyranni over jorden. Vi må alle arbejde sammen for at genskabe balancen."

Konferencens hovedtone drejede sig om oprettelse af menneskers solidaritet og respekt for planeten. Der blev ikke talt meget om, nøjagtigt hvordan verdens troende kan bringe forandringen i stand. Det var skuffende at bemærke, hvor lidt store religiøse ledere er involveret i miljøspørgsmål.

Rabbi Ronen Lubitch, rabbiner i Kibbutz Nir Etzion og lektor ved Haifa University, var muligvis den mest kyndige og proaktive af panelets talere.

Han talte om specifikke økologiske katastrofer, såsom industriaffaldets effekt på økologien og sikkerheden for fødevarer til den voksende befolkning i verden. Sheik Amara og rabbiner Ronen rejste spørgsmålet om den økologiske uddannelse i skolerne.

Efter præsentationen af paneldeltagerne så vi et videoklip med meddelelser fra verdens religiøse ledere. Særligt spændende var Dalai Lamas smilende påmindelse om, at det, der påvirker miljøet, i sidste ende vil påvirke verdens befolkning, samt den afdøde Lubavitcher Rebbe, der talte Jiddisch om Mitzvahen (Guds bud) i udviklingen af solenergi. Deltagerne samledes derefter i workshops om klimaændringer og bæredygtig energi.

Hvis 85 procent af menneskene i verden gør, hvad de gør, belært af de religiøse ledere, bør disse ledere uddanne dem i omsorg for miljøet.


Kilde: Green Prophet.com

Kommentar:
Jesus kom ikke ind i Jerusalem med budskabet: "Red miljøet". Han havde ingen "grønne profeter".

Essensen i budskabet fra Messias er: "Omvend jer fra jeres synder, og tag imod mig som Gud og frelser".

Det forenede budskab fra Imamerne, de Katolske biskopper, Jødiske rabbinerne og Dalai Lama er det budskab, som har sin oprindelse i de Forenede Nationer (FN). Alle religiøse ledere skal acceptere FN’s rolle i dannelsen af en Global Én Verdensregering.

Alle mennesker kan blive enige omkring et budskab om, at "Gud" ønsker, at vi skal forene os for at redde miljøet.

På toppen af denne dagsorden vil det sidste lovløshedens menneske komme. Han vil hævde at være "gud" og forene alle religioner i underkastelse af budskabet fra et globalt topmøde i Jerusalem. Verden vil hylde ham som leder af hjorden.

Problemet for alle, som tror på Jesus, er, at den sidste og endelige Antikrist og FN ikke vil forkynde evangeliet om frelsen i Jesu blod alene.

Imamer og præster har måske brugt hele deres liv på sammen at plante træer, men de vil stadig gå fortabt på grund af deres accept af synd og troløshed som "hellighed".

Bibelen afslører de Anglikanske og Romersk-Katolske biskopper som tåber. De formodes ikke at blive venner af verden, men sætter alligevel fokus på verdens anliggender.

2 Tim 2:
”Vær med til at lide ondt som Kristi Jesu gode soldat. Ingen, der går i krig, og som vil vinde anerkendelse hos den, der hvervede ham, lader sig hindre af dagliglivets gøremål.”

Joh 15:19:
”Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.”

I stedet for at lytte til video-buskaber fra lederen for den Buddhistiske religion, samt fremme og distribuere hans budskab, skulle de hellere læse, adlyde og forkynde budskabet fra Bibelens Jesus.
--------------------------------------------------------------------------------
Se desuden: Global Begivenhedskalender for 1. halvår 2012.