Global Begivenhedskalender for 1. halvår 2012.

Fra Forcingchange.org
Af chefredaktør Carl Teichrib.
Hentet fra Crossroad.to/

Bemærk fremhævelse af Globalisme, Grøn Økonomi og Okkult Spiritualitet.
-------------------------------------------------------------------------------------
Følgende Begivenhedskalender er et udsnit af konferencer, fora, begivenheder og møder, der finder sted i 2012, hvor hver enkelt på en eller anden måde bidrager til en større dagsorden for global transformation og international ledelse. Om end andre arrangementer vil finde sted i løbet af året, er almindelige temaer også synlige på tværs af mange af kalenderens programmer.

Disse temaer bliver i stigende grad vævet sammen. Den globale opvarmning er knyttet sammen med den globale økonomiske krise, og en "bæredygtig udvikling" er knyttet sammen med en "udviklet spiritualitet.” Gennem det hele spirer en transformeret verden frem, bygget på ideen om gensidig afhængighed.

Formålet med denne kalender er at levere en hovedopdatering for 2012. Det er en tankevækkende påmindelse om det skifte i verdenssyn, som finder sted - noget, der hele tiden vil udfordre det kristne samfund.
---------------------------------------------------
Januar 2012.
---------------------------------------------------
---
11-13 Januar: FN-Argenturer rækker ud
Hvor: Wien, Østrig
Det Akademiske Råd for De Forenede Nationers System er vært ved et FN-multiagentur-arrangement for at forbinde FN’s forgreninger med akademiske ledere og hoved-NGO'er (ikke-statslige organisationer), og dermed koordinere de større temaer for 2012. Nogle af emnerne omfatter Energi-adgang for alle, Nuklear sikkerhed og Global styring samt udvikling af en Global, Grøn Økonomi.

16-18 Januar: Rio +20 Udkast til Diskussioner
Hvor: New York, NY, USA
Op til Rio-20-konferencen i juni 2012 er der en række vigtige begivenheder, der ikke vil se megen - om nogen - mediedækning. Disse begivenheder, såsom udkastet til diskussioner, vil slå temaerne til Rio 20 FN-konferencen om bæredygtig udvikling fast med syvtommersøm - noget, der vil fusionere økonomi med miljø, og skubbe samfundet i retning af global loyalit.

25-29 Januar: World Economic Forum
Hvor: Davos-Klosters, Schweiz
Ifølge ”World Economic Forum”, er det "først og fremmeste de globale samfund i erhvervslivet, politiken, de intellektuelle samt andre ledere i samfundet, der er engageret i at forbedre verdens tilstand."
I årevis har ”World Economic Forum” været et førende internationalt arrangement, som samler top-embedsmænd og administrerende direktører fra globalt væsentlige selskaber og banker samt finansielle ledere og socialt visionære. Derfor giver det, der sker på ”World Economic Forum”, genlyd i alle økonomiske og politiske cirkler i flere måneder (og nogle gange år). Temaet for 2012 er "Den store transformation: Udformning af nye modeller."

Januar 29 - Februar 4: World Interfaith Harmony Week
Hvor: Globalt
Verdens Interspirituelle Harmoni-uge (WIHW) er et officielt FN-program, der er påvirket af ”Et fælles Ord” –kampagnen - en interreligiøs dialog mellem muslimske og kristne ledere i 2007. Den 23. september 2010 foreslog kong Abdullah II af Jordan tanken om en tværreligiøs Harmoni- uge samtidig med FN’s Generalforsamling. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og den første uge af februar blev afsat som tidsramme for dette interreligiøse program. Flere arrangementer er berammet til at finde sted i løbet af 2012 WIHW. Her er et par:

- "Fejring af det universelle lys", sponsoreret af Institutet for Levende Universelle værdier og planlagt til at finde sted i Fort Collins, Colorado den 29. januar.
 - " Delte Hellige Steder", sponsoreret af Rådet for Parlamentet for Verdens Religioner, Chicago, IL, den 29. januar. Dette er en del af et igangværende tværreligiøst program i Chicago, der vil slutte den 12. maj 2012.
- "At vende sig imod Hjertet", en aften med Sufi meditationer, afholdt i Zalesie Gorne, Polen, den 1. februar.
- "Harmony Day, "Malappuram, Indien, 3. februar.
- Vivekananda Multifaith Meetup, "i den Hellige Visdoms Tempel, Tempe, Arizona, februar 4.
-------------------------------------------------
Februar 2012.
--------------------------------------------------
10-12 Februar: National Preach-In om global opvarmning
Hvor: United States of America
Weekenden den 10-12 februar er blevet afsat som en tid, hvor religiøse ledere på tværs af USA kan tale om klimaændringer. Hundredvis af præster og lærere fra forskellige religioner vil levere prædikener om global opvarmning, behovet for at ændre adfærd og værdier og ønsket om en forenet verdens-respons på opdæmning af "klimaændringerne." Den organisation, der koordinerer denne politisk/religiøse kampagne, er ”Interfaith Power and Light.”

17-20 Februar: PantheaCon
Hvor: San Jose, CA, USA
PantheaCon er en mangeårig hedensk konference, fyldt med forelæsninger. Her er nogle af de planlagte emner/diskussioner og ritualer:

- Velsignelse og Forbandelse: En oversigt over Skotsk Folkemagi.
- Trefoldig Gudinde Magi.
- 2012: År for opvågnen.
- Rosicrucian Hvælvingen.
- Druide Ritual: At hædre vore forfædre.
- Healing Ritual for byen San Jose.
- At påkalde ånderne
- Yoga for enhver.
- Den Grønne Djævels Ritual.
- Sex Magi for kvinder.
- Hedninger, Kultur Kamp og de moderne kriser.
- Dionysisk optagelse.
- Synskhed & Magisk Udvikling for børn.
- Mænds Åndelighed.
- Dans for den Mørke Gud.
 -------------------------------------------------
Marts 2012.
--------------------------------------------------
Marts 12-17: World Water Forum
Hvor: Marseille, Frankrig
Dette er 6. ”World Water Forum”, afholdt af ”World Water Council” - en organisation, hvis bestyrelses-medlemskab globalt set har været et virtuelt ”Hvem er Hvem?” Pointen og formålet med ”World Water Forum” og Rådet er at placere global vandforvaltning fast på den internationale dagsorden. Konsekvenserne af vandforvaltningen er betydelige, og påvirker fødevareproduktionen, transporten, saniteten, el-produktionen og mange andre grundlæggende aspekter af livet og udviklingen.

Marts 14-16: GLOBE 2012
Hvor: Vancouver, BC, Canada
Hovedselskabernes bestyrelser fra alle egne af kloden vil samles i Vancouver sammen med regeringens politiske beslutningstagere, repræsentanter fra banksektoren, energi aktører, akademikere og deltagere fra særlige interessegrupper. Formålet er at netværke, udforme nye teknologier og inddrage virksomheder med globale miljøproblemer på deres dagsordener. Med henblik herpå vil "smart-lysnet" teknologier blive fremvist, og en "carbon-økonomi" vil blive drøftet. Andre relevante temaer omfatter byernes rolle i en global, grøn økonomi, hvordan banker indregner de sociale og miljømæssige risici samt "bæredygtig forbrugerisme." Omkring 10.000 mennesker vil deltage.

15 til 17 Marts: Borgere for Globale Løsninger - Årskonference
Hvor: Washington, DC, USA.
”Borgere for Globale Løsninger” (Citizens for Global Solutions) er den største lobbygruppe i US, der går ind for en verdensregering, (tidligere kendt som World Federalist Association). Hvert forår mødes CGS i Washington DC til lobbyvirksomhed, uddannelse og forretningsledelse. 2012 er et valgår, så CGS vil fremme den internationale dagsorden som en udenrigspolitisk platform for Washingtons ledere. Under den sidste føderale kampagne var kendte folk fra ”World Federalists” aktive i rådgivning af Obama’s folk i forbindelse med FN.

Marts 17-18: Spirit-søgere Canada
Hvor: Winnipeg, MB, Canada
Dette er den tredje af disse Spirit-søger konferencer i Winnipeg, og skønt arrangementerne ikke er særlig store eller væsentlige, er de anført her for at henlede opmærksomheden på det faktum, at hedenske/alternative spirituelle sammenkomster finder sted. Der er faktisk et meget aktivt og netbaseret hedensk/alternativt spirituelt samfund over hele den Vestlige verden.
I Winnipeg er dette års Spirit Seekers arrangement propfyldt med foredrag om kristen mystik, at være medium, hedenske ritualer, healing-øvelser og åndelige forbindelser i kunst og arkitektur.

Marts 22-23: Teknologi-grænser - Omdan dit arbejde, dit liv, din verden
Hvor: London, England
Teknologien er klar til at ændre alle aspekter af vore liv, og den to-dages konference, arrangeret af The Economist, vil undersøge, hvordan denne transformation finder sted. Emner og temaer omfatter,
- "Bruge Teknologi til at vende Forbrugeradfærd til en Forretningsmodel"
- "Open Minds: Menneskets Nye Æra” 2.0
- " Nye Psyker, Nye Legemer, Nye identiteter "
- " Hvordan teknologien ændrer sociale normer"
- " Kontanternes Død"
- "Politik i Teknologien"

24 Marts: At være Human 2012
Hvor: San Francisco, CA, USA
Forskere, socialt visionære, adfærds-forskere, kunstnere, filosoffer, og mindst en åndelig leder (Tibetansk Lama, Gelek Rimpoche) samles i San Francisco til et én-dages arrangement for at undersøge fremtiden for "at være menneske." Erkendelse, bevidsthed, forholdet mellem individet og samfundet, moral og kultur, og menneskelig/social integrering vil blive undersøgt gennem ​​evolutionens linse.
 Arrangementer som dette vil få større betydning eftersom menneskeheden forener politisk, religiøst/etisk og økonomi i "One World"-konceptet.

26-29 Marts: Planet under Pres
Hvor: London, England
Det globale, videnskabelige samfund mødes i London for at konkretisere et nyt syn på verdensforandringen, baseret på videnskab, teknologi og bæredygtig udvikling. Med denne hensigt er et af målene at yde videnskabelig vejledning til Rio-20-konferencen i juni.
Et andet mål er at vise, at ledelse og teknologi kan arbejde hånd i hånd på alle niveauer, fra lokalt til globalt i forbindelse med verdensforandrings-løsninger. I virkeligheden er ”Planet under Pres”- konferencen en blanding af teknokrati og global styring.

Arbejds-sessionerne inkluderer:
- "Nye strategier for Definition af Planetariske grænselinjer"
- "Klima, energi og vand: en udfordring for ”Integrating Management of Planetary Boundaries".
- "Udfordringer for Integrationen."
- "Kollektiv indsats i overgangen til et bæredygtigt samfund."
- "Visionering for en Virkelig Bæredygtig verden."
- "Omdannelse af vore levemåder - Den ny humanisme: At gå bagom økonomisk rationalitet.” (Dette arbejdsmøde stiller spørgsmålet: "Kan den nuværende globale styring løse de nye globale miljøforandringer, og er der behov for en ny verdensorden?”)
- " Global Miljømæssig Styring og nationale handlingsplaner."

28-29 Marts: Forbedring af menneskelig erfaring via fremspirende Teknologi
Hvor: Laval, Frankrig
Denne konference om Transhumanisme vil udforske de nye teknologier om menneskelige forandringer, herunder robot-teknologi, mind-computer-forbindelser, teoretiske teknologier, nanoteknologi og andre skæringspunkter mellem videnskab og menneskelig videreudvikling. Andre punkter af interesse, der skal drøftes, er bl.a. spørgsmål om religion og tro, moral og etiske overvejelser, sociale dimensioner, videnskabelige politiske løsningsmodeller, og hybrid-teknik.
--------------------------------------------------
April 2012.
--------------------------------------------------
April 16-17: Engagement af Hjerte & Sind - En dagsorden for ”Global Citizenship Education”
Hvor: Toronto, ON, Canada
Med”Centennial College Institute for Global Citizenship” som vært er denne konference udformet som et rum, hvor akademikere og arrangører kan netværke, planlægge og koordinere samt udfordre hinanden i retning af et globalt medborgerskabs aktiviteter. Det globale borgerskabs skolepensum er et af temaerne for dette to-dages arrangement.

April 18-20: Lund konference om Styringen af Jordens System
Hvor: Lund, Sverige
Som titlen siger, fokuserer denne konference på styringen af Jordens System, herunder de globale økonomiske forandringer, der er nødvendige for Jordens ledelse, samt at formulere internationalt demokrati og temaer om fremme af en social retfærdighed, der forandrer de økonomiske og politiske realiteter.
Et spørgsmål, der understreger denne begivenhed er "hvem styrer Jordens system, og hvordan?" Lund Konferencen vil bedst kunne betragtes som et højt fagligt arrangement med professorer fra Rutgers University, London School of Economics, Warwick University, Washington State, Brown University, Scheffield Universitet og andre store akademiske centre.

April 22: Jordens Dag/International Moder Jord Dag
Hvor: ”Global Earth Day” er en massiv fejring af Jorden, bæredygtigheden og grøn tænkning. I sin kerne, repræsenterer Jordens Dag menneskeheden i en spirituel /etisk alliance med Moder Jord. Dette er eksemplificeret i De Forenede Nationers erklæring, der proklamerede, at den 22. april skal være ”International Mother Earth Day”. Millioner af mennesker fra alle egne af kloden vil fejre denne begivenhed.

April 23-25: Verdens-topmøde for Nobels Fredspris
Hvor: Chicago, IL, USA
Verdenstopmødet for Nobels Fredspris finder sted hvert andet år, men det er første gang, begivenheden kommer til USA. Med titlen: "Speak Up, Speak Out for Freedom and Rights," forventes det, at topmødet vil have en decideret internationalistisk tilgang. Dette fremgår allerede af Nobelprismodtagernes ”Charter for en verden uden vold”, som opfordrer til kollektiv sikkerhed i det internationale samfund, herunder styrkelse af "FN-systemet samt regionale kooperative organisationer" (dvs. NATO). Medformand ved Chicago-arrangementet vil blive den tidligere Sovjetiske præsident, Mikhail Gorbatjov, og den tidligere borgmester i Rom, Walter Veltroni.
-------------------------------------------------
Maj 2012.
-------------------------------------------------
12 Maj: Skotske Hedningers Konference
Hvor: Edinburgh, Skotland
”Den Skotske Pagan Federation” er vært ved denne begivenhed, som samler Druider, shamaner, hekse, og hedenske praktikere fra hele Skotland. Margot Adler, en berømt ypperstepræstinde, er hovedtaler.

12 Maj: Deling af Hellige Steder
Hvor: Chicago, IL, USA
Dette er den sidste dag af et igangværende tværreligiøst program i Chicago. Det startede sidste efterår med et arrangement på Midtvestens Buddhistiske Tempel; derpå fortløbende begivenheder på Fourth Presbyterian Church, St. James Episcopal Cathedral, Chicago Sinai Menighed, First United Methodist, Syttende Church of Christ (Christian Science), Old St. Patrick Church, og endelig i maj på Downtown Islamic Center, hvor en tværreligiøs erklæring vil blive underskrevet af Chicagos religiøse ledere.

12-22 Maj: At udfordre NATO’s krigsmagere
Hvor: Chicago, IL, USA
Dusinvis af marxistiske, socialistiske og radikale organisationer planlægger en massiv anti-NATO, anti-G8-protest i Chicago. Husk på, at udfordringen i protesten ikke handler om at standse globaliseringen i sig selv, men om at kræve en socialistisk-marxistisk version, i modsætning til den Vestlige regerings/virksomheds synspunkt.

13 til 18 Maj: Verdenskrongres om vand, klima og energi
Hvor: Dublin, Irland
Ved at samle teknikere, forskere og politiske eksperter bygger denne kongres bro til tre sammenhængende områder. ”Opbygning af en bæredygtig global fremtid", vand, klima og energi under temaet Klimaændringer vil være det dominerende emne, som vil gennemsyre hele arrangementet.

Spørgsmål, der skal drøftes, omfatter;
- Integration af vand- og energi-styring "i et skiftende klima."
- Tilpasning til den globale opvarmning og formildning af klimakrisen.
- Ledelse af vandværker og vand-energi-forbindelse.
- Vand-konkurrence og ressourceknaphed.
- Virkningerne på landbrug og fødevareproduktion.
- Grønne forretningsmodeller, miljøregler og politik i retning af bæredygtig udvikling.

Bemærkelsesværdige talere er:
- Mary Robinson, tidligere præsident i Irland og FN-højkommissær for Menneskerettigheder.
- Koo Teng Chye, administrerende direktør for Liveable Cities.
- Gerard M. Mooney, Generaldirektør for Global Regering og Uddannelse, IBM.
- James L. Barnard, WEF medlem hos IBM.

13 til 19 Maj: Recession i Nord- Syd- og Central-Amerika
Hvor: Montreal, Quebec, Canada
"Recession" er en radikal opfordring til at afvise kapitalisme, "uanset om den er 'grøn' og 'social retfærdig', og uanset om det drejer sig om statslige eller private virksomheder." Det er en opfordring til at begrænse den økonomiske vækst og udvikling, for at tillade jordens økosystem og befolknings-niveau at "balancere", og at finde det rigtige åndelige/filosofiske verdenssyn, så denne omstrukturering kan finde sted. Bekræftede deltagere omfatter bl.a. Naomi Klein, forfatter til The Shock Doctrine, og David Suzuki, Canada's førende miljøforkæmper.

Maj 15-22: NATO Topmøde
Hvor: Chicago, DEN, USA
Den primære opgave for NATO-topmødet i Chicago vil være at gennemgå forløbet af det nyligt annoncerede Strategiske Koncept, en handlingsplan, som skal guide NATO’s udvikling som en global sikkerhedsfaktor. Fremme af udviklingen i det Strategiske Koncept omfatter større forbindelse mellem NATO og FN, herunder politisk samarbejde, styrkelse af partnerskab med Den Europæiske Union, udbygning af forholdet mellem NATO og Rusland, styrkelse af båndene til Georgien og Ukraine og et tættere samarbejde i zonerne ved Middelhavet og Den Persiske Golf.
Samtidig forventes det ikke, at Det Hvide Hus, vil presse på for større ændringer. I stedet for forstår nogle i Det Nordatlantiske Råd, at Washington vil se på Topmødet "som noget, der skal overstås, snarere end som et middel til at gøre NATO mere levedygtig." Hvorfor? Fordi to andre truende begivenheder vil indtage scenen: G8-mødet, der finder sted på samme tid i samme by, og det Amerikanske præsidentvalg i november.

Maj 15: Klimaændring – Den Nye Økonomi
Hvor: Chicago, DEN, USA
Dette er ikke et møde, men en bog-lancering, der agter at lægge vægt på en klimaændring/grøn økonomi dagsorden. Gæste-forfatterne til Climate Change: The New Economy kommer fra store industrier og globale organisationer. Formålet med denne bog er ligetil: At påvirke G8-lederne i bestræbelserne på at omdanne den globale økonomi gennem carbon-markeder/carbon-kreditter.
Sponsorer og partnere i ”Climate Change: The New Economy omfatter:
- Microsoft.
- General Eclectic.
- Siemens.
- Philips.
- Pirelli.
- World Wildlife Fund.
- De Forenede Nationers Miljøprogram.
- Green Cross.
- IUCN.
- World Business Council for Sustainable Development.

Maj 15-22: G8 Topmøde
Hvor: Chicago, DEN, USA
G8 omfatter statsoverhoveder og udenrigsministre fra Frankrig, Canada, Japan, Italien, Rusland, England, Tyskland og De Forenede Stater. Hvert år mødes disse ledere for at diskutere den globale økonomi, udviklings-dagsordener og den internationale sikkerhed.

Maj 17: Europe 2020 - Henimod en innovativ og inklusiv Union
Hvor: Skopje, Makedonien
Denne akademiske en-dags konference vil fokusere på udfordringer og muligheder, der fører i retning af en tættere Europæisk integration, især i lyset af den seneste tids økonomiske problemer, der nu opleves overalt i Euro-zonen.

25-27 Maj: Første GLOBALE Topmøde for lovgiverne
Hvor: Rio de Janeiro, Brasilien
Lovgivere - herunder senatorer, kongres-ledere og parlamentarikere fra hele verden - vil forhandle "en lovgiver-protokol" til støtte for FN’s pres på en Global bæredygtig udvikling.
Udviklingen af denne protokol, som skal ratificeres af de enkelte nationer, vil sende et budskab til statsoverhovederne, og fører op til River+20. Desuden vil den fungere som et regerings-forpligtiget dokument til FN’s dagsorden.
Chicago vil blive en travl by i 2012. Fra aktivist-arrangementer til Interreligiøse sammenkomster, fra NATO til G8 og meget mere.

29 til 31 Maj: Tilpasning til Fremtiden - International Konference 2012 om Klimatilpasning
Hvor: Tucson, Arizona, USA
Med De Forenede Nationers Miljøprogram og ”University of Arizona” som medværter vil ”Adaptation Futures”-konferencen ikke have fokus på videnskaben om klimaændringer, snarere tager de som tilgang, at den globale opvarmning finder sted og skal udnytte mulighederne for, at samfundet tilpasser sig. Til dette formål vil spørgsmål om "fremtidens ekstremer," stigende vandstand, og "landskabs-ændringer" blive drøftet med et øje mod adfærdsmæssige og politiske reaktioner.
Finansieringen af den ​​Globale klimatilpasning vil være et stort samtaleemne: "Hvem betaler, for hvad, hvor og hvor længe?" Over 1000 lokale ledere, akademikere og forskere deltog i den første ”Adaptation Futures”- konference i 2010.
--------------------------------------------------
Juni 2012.
--------------------------------------------------
Juni 1-3: Verdenskongres om retfærdighed, regeringsførelse og lov om miljømæssig bæredygtighed
Hvor: Rio de Janeiro, Brasilien
Denne verdenskongres, som er sponsoreret af De Forenede Nationers Miljøprogram, vil samarbejde med ledende dommere, almindelige advokater, offentlige anklagere og andre, der er involverede i national retfærdighed og retssamfund. Pointen med denne begivenhed er at styrke og udruste retspersonale til at udforme nationale retssager i forbindelse med international ret, og til at fremme "målene for bæredygtig udvikling."

Juni 4-6: Folkets Topmøde i UNCSD
Hvor: Rio de Janeiro, Brasilien
Op til Rio-20-konferencen er en stor begivenhed arrangeret af en lang række særlige lobbygrupper. Disse ikke-statslige organisationer er i det store og hele betydelige tilhængere af global styring, FN-bemyndigelse og international socialisme. Det forventes, at Folkets Topmøde, som mødes et par uger før hovedbegivenheden i Rio, vil blive designet til at påvirke Rio-dagsordenen og lægge størst muligt pres på verdens ledere, der samles senere på måneden.

17-24 Juni: Hedensk Spirit Samling
Hvor: Earlville, IL, USA
”Pagan Spirit Gathering” (PSG) er en af ​​de største og ældste Hedenske samlinger i USA. Med et særligt fokus på natur-åndelighed opfordrer PSG Hedninge og Hekse, Druider, Øko-Feminister,  Pantheister, Shamaner og Natur-mystikere til en uge med ritualer, workshops, foredrag, ceremonier, koncerter og social networking-arrangementer.

20-22 Juni: Rio 20 - Forenede Nationers konference om bæredygtig udvikling
Hvor: Rio de Janeiro, Brasilien
Dette er en af ​​de vigtigste begivenheder i 2012. Idet man henter fra succeserne og manglerne ved det første Rio-topmød i 1992, vil dette tyveårs-jubilæum bringe verdens ledere til bordet med spørgsmål om et system med en Global styreform gennem miljø-forvaltning.
"Retten til bæredygtig energi," som en central del af den "grønne økonomi," vil være hoved-posten ved dette bord. Forvent en fornyet indsats fra de nationale regeringer for at fremme grønne økonomiske løsninger efter Rio +20. Dette kan sælges til offentligheden under dække af at udvikle et "Nyt Fundament for Fremtiden."

Juni 22 - September 21: ”Summer of Peace 2012”
Hvor: Global
Produceret af det New Age-baserede Forandrings-Netværk er ”Summer of Peace 2012” en dedikeret Global fest og opfordring til handling for verdens enhed, fred i verden, og verdens transformation. Denne festlighed inkluderer konferencer og møder, kunstneriske opvisninger, filmfestivaler, koncerter, online begivenheder og mediekampagner. Den kulminerer den 21. September, FN’s Internationale Fredsdag.

28-29 Juni: Post-Crisis Banking
Hvor: Amsterdam, Holland
Da den Globale finanskrise fortsætter med at udfolde sig, opstår spørgsmål omkring post-krise bankvæsnet: Hvad vil ændre sig i den internationale bankverden? Hvordan vil bankregulativerne blive re-formateret til den finansielle sektor i tiden efter krisen? Hvordan vil banksektor-landskabet se ud i fremtiden? Vil der være behov for nye institutioner til stabilitet?
I to dage vil bankledere, akademikere og finansielle eksperter undersøge kernen i ​​disse bekymringer. Talerne på denne konference vil omfatte Willem Buiter (cheføkonom i Citigroup), Jaime Caruana (General Manager i Bank for International Settlements), Mark Flannery (Bank of America Eminent Scholar), og Eric Rosengren (formand for Federal Reserve Bank of Boston).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------