Kong Salomon skrev om "Islamisk Stat i Iraq."

Fra Endtimebibleprophecy.
10. september 2014.
Af Gordon King.

Kong Solomon, den klogeste mand, der nogensinde har levet, giver os stor indsigt i det nuværende onde i Verden, specielt "Islamisk Stat i Irak".

Ordsprogene 1:10-19:
”Min søn, giv ikke efter, når syndere lokker dig, når de siger: »Kom med os, vi lægger os på lur efter blod, vi lurer på uskyldige uden grund; vi sluger dem, som dødsriget sluger de levende, de retsindige bliver som de, der er gået i graven. Vi finder alt deres kostbare gods, vi fylder vores huse med rov; slå dig sammen med os, vi skal have fælles pung.«

"Min søn, gå ikke ad den vej, de går, hold din fod fra deres sti; de løber efter det onde, de er hurtige til at udgyde blod. »Nettet udspændes forgæves, hvis fuglene ser på det.« Men det bliver deres eget blod, de ligger på lur efter, deres eget liv, de lurer på. Sådan går det enhver, der skaffer sig uretmæssig vinding; den tager livet af sin ejermand.”

Iraks Islamiske Stat er ren sataniske ondskab, besat af dæmoniske ånder. Der er ingen anden forklaring, og der er ikke brug for nogen anden. De elsker blodsudgydelser og hader de retfærdige, ligesom Kong Solomon sagde.

Ordspogene 28:17, 18, 28:
”Et menneske, der er belastet med blodskyld, iler mod graven; ham skal man ikke standse.”

”Den, der vandrer retsindigt, bliver reddet, den, der går krogveje, falder i graven.”

”Når de uretfærdige kommer ovenpå, gemmer folk sig, når de går til grunde, får de retfærdige magt.”

Salomon siger, at vi ikke skal hjælpe dem, for de iler mod graven. Jeg spekulerer på, om han mener Helvedes grav? Han siger, at de pludselig vil falde. Jeg ved, at de vil falde til sidst, men hvor lang tid, der er til det, ved ingen. ISIS har fremgang, og de retfærdige flygter og gemmer sig, det er helt sikkert!

Ordspogene 29:10, 16, 25, 27:
”Mordere hader den retsindige, men retskafne har omsorg for hans liv.”

”Når uretfærdige får magt, bliver forbrydelserne mange, men retfærdige får deres fald at se.”

”Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed.”

”Retfærdige afskyr den uhæderlige mand, den uretfærdige afskyr den, der lever retskaffent.”

"Islamisk Stat" hader de skyldfri, og de Kristne beder for dem. De ugudelige mangedobles, og jeg håber sandelig, vi får deres fald at se! Vi skal ikke frygte mennesker, men Gud, for kun i Ham er vi trygge. Retfærdige er en vederstyggelighed for ISIS.

Det er næsten som om, Kong Solomon specifikt skriver om "Islamisk Stat i Irak"! Men vi skal huske, hvad Salomon skriver i Prædikerens Bog.

Prædikerens Bog 1:9:
”Det, der var, er det samme som det, der kommer, det, der skete, er det samme som det, der vil ske; der er intet nyt under solen.”

Kong Salomon, en meget klog mand, kendte kun alt for godt menneskers syndige natur. Mennesket har ikke ændret sig. Det er stadig, som det var for tusinder af år siden. Det eneste, der er andeledes, er valget af våben og den tid, vi lever i, Endetiden.

Her stopper det. Herren udøser sin vrede over de ugudelige, og kort efter stige Han ned fra himlen og gør en ende på alt det onde, der nu findes.

Glem dog ikke, at efter Kristi 1000-årige regeringstid på jorden, vil han løse Satan og hans dæmoner fra den bundløse grav til en sidste kamp sammen med de mennesker, der stadig gør oprør mod Herren.

Der er mange onde, slette, blodtørstige personer i Verden, og jeg mener ikke bare "Islamisk Stat". Der er mange, der er besat af dæmoniske ånder - mange, der er ledet af dem.

Som sande Kristne skal vi ikke frygte, for Ham, der er med os, er større end Ham, der er i Verden! Han er vor beskytter, vor helbreder, vor ven og vor rådgiver, men vigtigst af alt, Han er vor frelser! Pris Herren!