Er Bibelens profetier relevante? - del I af III.

Fra Prophecynewswatch.com/
24. oktober 2014.
Af Howard Green.

Hvis der er et emne i Bibelen, der er meget omdiskuteret, splittende og fordrejet... er det Bibelens profetier. Under paraplyen af undervisning i Endetiden former det primære spørgsmål om Bortrykkelsen, Den store Trængsel, Israel, Kirken og Kristi Genkomst vort syn på fremtiden og endda, hvordan vi lever nu.

Der er i vore dage en stigende tendens til at forsøge at modbevise Bibelens profetier. Troende skal besvare dette spørgsmål med klarhed og dristighed: Er Bibelens profetier relevante?

Profetierne findes i hele Guds Ord. Der er profetier, som identificerer bestemte personer, steder eller begivenheder. Det, vi ønsker at se på sammen, er Bibelens profetier vedrørende Endetidens hændelser.

Nu, når jeg skriver denne artikel, må jeg indrømme, at jeg er noget trist til mode, for det er én ting at debattere relevante spørgsmål så som... sandsynligheden for, at en bestemt Endetids-begivenhed indtræffer i vor levetid, kronologien i Bortrykkelse, eller hvad Babylon-mysteriet, som er nævnt i Johannes’ Åbenbaring, henviser til. Det er givet, at en troende vil studere og gisne om disse problemer lige indtil, Jesus kommer igen.

Hvad, jeg finder trist og ærlig talt urimeligt, er, at vi lever i en tid, hvor et stigende antal Kristne læser Bibelens profetier som irrelevante. Nogle troende udtrykker måske ligefrem, at Bibelens profetier er forstyrrende, mens benægtelsen af Eskatologien for andre er mere spidsfindig.

Hvordan bliver teologien om Endetiden benægtet af de troende? Der er mange eksempler, men her er et par, der er meget synlige nu til dags:

1. Ved at se på andre Kristne, der har syn for profetierne... som lidt sære.

2. Ved at se på Bibelens profetier som en distraktion fra her og nu.

3. Ved at tro, at en undersøgelse af og undervisning i Bibelens profetier vil aflede folk fra håndens arbejde... herunder de høje kald.

4. Ved at man betragter studiet af Endetiden og profetierne som for svære eller for splittende.

5. Men den mest åbenbare måde, hvorpå mange Kirker, fællesskaber eller enkeltpersoner forsøger at modbevise Bibelens profetier, er ved simpelthen at ignorere dem.

Ved at forsømme emnet er Bibelens profetier blevet fremmede for mange Kirker og Kristne. Hvis de bliver håndteret eller lært, er de henvist til at være et problem. De bliver mødt med den samme entusiasme, som man kunne forvente ved en månedlang prædikenserie om de utallige stamtavler i 1. og 2. Krønikebog!

Sandfærdigt profetisk materiale er specielt tiltænkt Kristendommen og Jødedommen, for hvis en profeti skal være 100% sandfærdig, må den være 100% korrekt, 100% nøjagtig, og den skal opfyldes 100% til punkt og prikke.

Gud har rekord i det perfekte, da alt det, Hans profeter har profeteret om, er sket, akkurat om det er beskrevet i Bibelen. Jeg kunne skrive bind om synet på Guds Ords nøjagtighed, men det er tilstrækkeligt at sige, at Himmelens Herre ved alt, og Hans visdom er uransagelig.

Esajas 46:9: "Husk, hvad der skete tidligere, for længe siden! For jeg er Gud, der er ingen anden, jeg er Gud, der er ingen som jeg."

Gud har i sin guddommelige visdom fra begyndelsen af bekendtgjort enden. Det er langt fra et skud i blinde, når Bibelens profetier med stor præcision bekendtgør fremtidige begivenheder. Kun Herren kan gøre det. Selvom der er mange ting, vi ikke får at vide, før vi kommer i Himlen, er de meget relevante oplysninger givet os til belæring og opbyggelse i dette liv.

Der er en betydelig del af Skriften, der er profetisk. I bogen, ”Ready with an Answer”, har John Weldon gravet i Bibelen og skrevet om, hvor udbredte profetierne er i Guds Ord. Her er nogle fakta, der er værd at overveje:

1. Ca. 27% af Bibelen består af profetisk materiale.

2. Ud af 66 bøger i Bibelen indeholder 62 profetisk materiale.

3. I GT & NT omhandler mere end 1.800 vers Jesu Andet Komme.

Hvis næsten en tredjedel af Bibelen behandler profetierne, bliver det tydeligt, at profetier er meget mere end et perifert spørgsmål. Når vi søger Skrifterne angående henvisninger til hændelser i Endetiden, vil vi hurtigt se, at emnet ofte dukker op. Esajas, Jeremias, Daniel, Ezekiel, Joel, Zakarias og flere andre bøger henviser alle i nogen grad til de sidste dage.

Daniel kapitel 9 er værd at bemærke, fordi der deri er et detaljeret resumé af de sidste syv år forud for Jesu Genkomst. Profeten skriver om det samme scenario, som Jesus talte om i Matt. 24, og Johannes skriver om i Åbenbaringen 13.

Daniel skrev om tilsynekomsten af Antikrist mange århundreder før, Jesus og Apostlen Johannes nævnte ham. Dette er bare en anden fantastisk nøjagtighed i Guds inspirerede og ufejlbarlige Ord.

Evangelisterne Mattæus, Markus og Lukas har hver et helt kapitel, der udelukkende fokuserer på de sidste dage. 1. og 2. Thessaloniker, 2. Timoteus og 2. Peter indeholder alle talrige direkte henvisninger til de sidste dage og Genkomsten.

Åbenbaringen er den sidste bog i Skriften og en af de mest elskede. Med Åbenbaringen finder vi en bog, der udlægger store detaljer om Endetidens scenario. Se blot, hvordan kapitel 1 begynder med at pege direkte på Jesus og den vægt, Han lagde på betydningen af denne bog i de troendes liv:

Åbenbaringen 1:1-3: "Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kundgjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes, der hermed bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd, alt det, han har set. Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær.”