Et profetisk ord.

Fra P7.no/
Av Johnn R. Hardang.

Vi hører mye både om profeter og profetier i Bibelen, særlig i Det Gamle Testamente.

Profeter var mennesker, Gud brukte som redskaper for sitt Ord. De var forkynnere. Eller, for å si det på en annen måte, Guds talerør på jord.

Hva er spesielt med Bibelen? Hva er det, som gjør denne boken så annerledes enn alle andre bøker? De fleste store religioner har jo også sine hellige bøker. Hvordan kan vi være så sikre på, at det nettopp er Bibelen, som inneholder sannheten? Mange mennesker er opptatt av slike spørsmål. Ikke minst ungdom.

Bibelen er en profetisk bok
Nå kan det være flere ting å si om denne saken. I dag vil jeg bare nevne ett forhold: Bibelen er en profetisk bok. Den inneholder profetiske ord.

Hva betyr det? Svar: Det betyr at Bibelen forteller om ting, som skal skje, lenge før det skjer!

Vi hører mye både om profeter og profetier i Bibelen, særlig i Det Gamle Testamente. Profeter var mennesker, Gud brukte som redskaper for sitt Ord. De var forkynnere. Eller for å si det på en annen måte, Guds talerør på jord.

Profetenes tjeneste var todelt:
På den ene siden var de samtidsforkynnere - De forkynte Guds Ord inn i sin egen tid. De tjente Gud i sin egen generasjon.

På den andre siden var de framtidsforkynnere - Det betyr, at deres budskap sprengte grensene for den tid, de selv levde i. De så utover sin egen generasjon og inn i framtiden. Mange hundre år før tingene virkelig skjedde, hadde profetenes varslet, at dette ville skje.

Dette er helt unikt for Bibelen!

Alle andre religiøse bøker mangler denne dimensjonen. Og grunnen er ganske enkel: Bare Bibelens Gud har fremtiden i sine hender. Koranen, Muslimenes hellige bok, inneholder mange ting, men ikke profetiske ord. Hadde den gjort det, ville den ha avslørt seg selv som falsk.

"Aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige menn talte drevet av Den Hellige Ånd." Slik leser vi det i 2 Pet 1:21.

Profeti og oppfyllelse.
Dette er et sterkt vitnesbyrd om Bibelens absolutte troverdighet: Bibelen er en pålitelig bok! Den bekrefter seg selv. Og den bekreftes av historien.

Derfor er Bibelen annerledes enn alle andre bøker. Bare her har Gud vist oss, hvem Han selv er. Bare her har Gud kunngjort sin gode vilje. Og bare her får vi høre ordet om Guds frelse.

Vi skiller videre mellom oppfylte og uoppfylte profetier:
Oppfylte profetier gjelder ting, Bibelen forteller skal skje, og som historien senere kan bekrefte, at virkelig skjedde.

- Vi møter profetiene om Israel: Folket skulle spres utover hele jorden. Landet legges i grus og Jerusalem ødelegges. Alt gikk, som Bibelen hadde sagt.

- Vi finner profetier om de store Verdensrikene: Det bBabylonske, det Medo-Persiske, det Hellenistiske og det Romerske Verdensriket. Alle disse rikene skulle gå under. Og det gikk, som Bibelen hadde sagt, også her.

- Vi møter profetiene om Jesus. Både om Hans person og Hans frelsergjerning. Altså det vi kaller for Messiasprofetiene. Også av dem er mange allerede blitt oppfylt.

Uoppfylte profetier gjelder ting, Bibelen forteller, skal skje, men som enda ikke er gått i oppfyllelse.

Også dette gjelder mange forskjellige forhold: Israel, både land og folk. Nasjonene. Verden som helhet. Jesus. De kristne. Osv.

Mange av Bibelens profetier er allerede oppfylt. Og det er minst like mange, som enda ikke er det. Men også de uoppfylte profetier skal bli oppfylt. Til punkt og prikke. Vær ganske sikker.

Du kan stole på Bibelen. Det går, som Gud har sagt.

TIL ETTERTANKE:
"Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær." Åp 1:3.