For jeg skammer mig ikke over Evangeliet.

Fra Andaktsbloggen.com/
2. august 2014.

" For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, Jøde først og så Greker." (Rom 1:16)

Det handler ikke bare om doktrine og læresetninger, men om Guds egen Sønn. Det er kraft til frelse, og det er aktivt i Verden. Det er noe, som griper inn i hverdagen vår, og som stiller oss opp mot Guds speil.

Evangeliet har med seg noe, vi alle trenger, nemlig rettferdighet for Gud, og det er bare Evangeliet, som har med seg denne rettferdigheten. I alle andre religioner handler det om, at vi må gjøre noe for å fortjene frelse eller utfrielse, og selv om man har oppfylt alt, så kan det fort hende, at man står i usikkerhet likevel.

Slik har noen det med Kristendommen også. Og det er kanskje ikke så underligt, når Bibelen snakker om, at Guds lov er nedfelt i vår samvittighet, og dersom vi får dårlig samvittighet for noe, så har vi jo gjort galt imot Gud, og det er farlig!

For å rettferdiggjøre oss selv, så kommer vi fort inn på det, de fleste tror, at så lenge man gjør gode ting, og er mer god enn ond, så fortjener man å bli frelst. Gud elsker gode mennesker, og du er da god, er du ikke?

Det er ikke det, at det er helt feil. Paulus sier flere ganger, at Gud skal belønne enhver etter sine gjerninger. Alle, som gjør godt, skal få belønning, men problemet er, at det ikke er noen, som er gode, og som gjør godt. Ingen er gode etter Guds standard, og det må jo være Hans standard, vi måler etter, ettersom det er Hans Himmel, det er snakk om å komme til.

Hele menneskeheten står skyldig fremfor Han. Alle mennesker er skyldige i å ikke elske Gud, slik Han fortjener å bli elsket, og vi behandler ikke vår neste som oss selv. Selv om vi kanskje oppfatter oss selv som gode, så er Guds krav til oss mye høyere, og det med rette.

Vi er alle fylt av baktanker, hat, misunnelse og andre onde tanker og følelser. Men det er til oss Gud har kommet med sine gode nyheter! Evangeliet har med seg forklaringen på, hvordan du kan ha et rett forhold til Gud.

Evangeliet er en Guds kraft til frelse!
Vi er selv ikke i stand til å bli rettferdige for Gud, men i Evangeliet – som er en gave fra Himmelen – åpenbares den rettferdigheten, vi selv ikke kan skaffe oss! Og Evangeliene er svært klare på denne saken: Rettferdigheten kommer fra Gud, og blir gitt til oss gjennom troen på Jesus Kristus.

Det handler altså ikke om, hva du kan gjøre for Gud, men om, hva Gud har gjort for deg! Kristendommen er det eneste Verdenssynet, som fungerer på denne måten. Gud visste, at vi var falne og svake mennesker, ute av stand til å leve opp til Hans standard.

Så Han kom ned til oss, levde sammen med oss, og ved at Han oppfylte hele loven, så ble Han det første rettferdige mennesket, som noen gang har levd, og som noen gang vil leve. Det gjorde Han i stand til å ta på seg all vår synd og lide den straffen, som, Gud hadde sagt, måtte betales for å bøte for synden.

Syndens lønn er døden, og Jesus døde
Den eneste virkelig rettferdige, og helt syndfrie, døde den døden, syndere skulle hatt. Men døden kunne ikke holde på Ham, fordi Han ikke hadde begått noen synd selv, og i kraft av sin guddommelighet, stod Han opp for å vise, at Han er seierherre også over døden!

Jesu rettferdighet betyr, at vi kan få leve evig sammen med Han! Vi, som ikke er i stand til å legge en millimeter til vår egen frelse, fikk Jesu rettferdighet og det evige liv i gave.

Alt er av nåde, og nåden holder
Og det er ikke noe å skamme seg over! Guds kraft, som er i Evangeliet, er til for deg og meg, og det er noe, vi kan få del i.

Å tro på Jesus er altså å tro på, hvem Han er og stole på, at det Han sa, er rett. Hvis du ikke har gjort det før, så vil jeg anbefale deg å lese et Evangelium og bli kjent med Jesus. Se, hva Han sier, og spør Gud om, hvordan du kan dele videre det Bibelen gir deg!