Palmer eller torne?

Fra Dagen.no/
27. marts 2015.
Av Egil Sjaastad.

I dag kommer Jesus til deg. Han vil så gjerne være din Konge. Han kommer til deg med frelse og evig liv.

Navnet Palmesøndag kommer av, at folket viftet med palme­grener, da de ønsket Jesus velkommen inn til Jerusalem. Det var glede og forventning i luften. Det var jo Messia,s som kom.

Frelseskongen. Saktmodig kom Han, ridende på en eselrygg. I dag kommer Jesus til deg. Han vil så gjerne være din Konge. Han ønsker å ri inn gjennom dine «porter». Han kommer til deg med frelse og evig liv.

Han kommer ikke på en brautende måte. Han akter ikke å bryte seg inn i livet ditt. Nei, Han kommer ydmyk – liksom Han kom den første Palmesøndagen.

Mange har avvist Ham. De har stått med en overbærende mine og betraktet Jesus på avstand. For Ham er det like smertefullt som aktiv motstand.

«Den som ikke er med meg, er imot meg», sa Han engang – med smerte i røsten. Han sørger over dem, som avviser Ham, for Han elsker dem så høyt.

I dag kommer Han til deg. «Vil du palmer eller torner kaste for Ham på Hans vei?»

Palmesøndagen innleder det, vi kaller den stille uken. Lidelsens uke. Jesu største lidelse var byrden av våre synder. Dem tok Han med til Korset. Ønsk Ham velkommen i dag, og la den 
kommende uken bli en stille og glad uke for deg.