"Skyt, hvis de tør!"

Fra Facebook.
Ved Einar Kristoffersen.

Jeg kan ikke tenke meg en mer slående illustrasjon på den fullkomne beskyttelse, som gis oss gjennom Kristi blod, enn følgende hendelse, som fant sted for noen få år siden:

I en av de Spansktalende byer i Syd-Amerika ble en Britisk undersått grepet, fordi han hadde deltatt i et oppløp der på stedet. Han dømtes til skyting og ble stilt frem for en avdeling soldater. Forgjeves protesterte de Britiske og Amerikanske konsuler mot henrettelsen.

Plutselig, nettopp da offiseren sto i begrep med å kommandere «fyr!», styrtet den Engelske konsul frem ved siden av den dødsdømte mann, svøpte ham i det Engelske flagg og ropte: «Skyt, hvis De tør!» På samme måte svøpte den Amerikanske konsul, som også styrtet frem, ham inn i «Stjernebanneret». Soldatene senket sine våpen, og mannen ble overgitt til de Engelske myndigheters beskyttelse.

Den synder, som tror på den Herre Jesus, er frelst, fordi han er dekket av Kristi rettferdighets kledning, for «det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» Han er frelst med Kristi dyre blod, og står som Guds barn under den Aller Høyestes beskyttelse!

 Fra «Håndbok for reisen fra døden til livet.»